Jak używać szablonów

Ten artykuł może być nieaktualny.

Dokonano istotnej zmiany w angielskiej wersji artykułu, na podstawie której został on stworzony. Do czasu zaktualizowania strony może być przydatny ten artykuł: Using Templates

Szablony są sposobem na wielokrotne użycie małej ilości treści. Zamiast wpisywać tę samą treść dwukrotnie, można utworzyć i zmieniać ją w osobnym miejscu, a następnie odwoływać się doń z innych stron. Strony korzystające z tego szablonu będą się odświeżać automatycznie, odzwierciedlając zmiany wprowadzone do szablonu!

Co to są szablony

Szablon jest po prostu specjalną stroną wiki, której nazwa zaczyna się od przedrostka Template:. Ma ona wszelkie cechy strony wiki – może być tłumaczona, ma historię, przetwarza znaczniki wiki.

Jak stworzyć szablon

Spis istniejących szablonów znajduje się tutaj.
  1. Utwórz nowy artykuł bazy wiedzy.
  2. Upewnij się, że jego nazwa zaczyna się od przedrostka Template:, na przykład Template:aboutconfig.
  3. Określ kategorię jako Template.
  4. Dokończ pisanie szablonu tak samo, jak każdy inny artykuł bazy wiedzy.

Jak powiązać szablon z artykułem

Aby użyć szablonu na stronie wiki, wystarczy utworzyć doń odwołanie.

Na przykład: [[Template:Nazwa szablonu]] lub [[T:Nazwa szablonu]]


Zamiast tworzyć odnośnik, bieżąca strona będzie zawierać treść szablonu Template:Nazwa szablonu. Wszelkie znaczniki wiki zawarte w szablonie będą przetwarzane.

Używanie argumentów w szablonie

Szablony mogą przyjmować argumenty umożliwiające wielokrotne użycie treści, która jest prawie taka sama.

Przypuśćmy na przykład, że zamieszczasz standardowe powiadomienie dla czytelników, że dokument dotyczy tylko Firefoksa 4 i drugą wersję, że dokument dotyczy tylko Firefoksa 3.6. Treść tych powiadomień może być taka sama, z wyjątkiem wersji Firefoksa. Znakomita sposobność, by użyć szablonu!

Template:OnlyVersionX:

{note}Niniejszy dokument lub fragment dotyczy tylko przeglądarki '''Firefox&nsbp;{{{1}}}'''!{/note}

Następnie na jednej stronie wiki można zamieścić treść:

[[Template:OnlyVersionX|4]]


Natomiast na innej stronie:

[[Template:OnlyVersionX|3.6]]


Można użyć wielu argumentów lub tego samego argumentu dwukrotnie!

Template:XLikesY:

# {{{2}}} lubi {{{1}}}.
# {{{3}}} lubi {{{2}}}.
# Coś takiego! Nikt nie lubi {{{3}}}!


A tak wygląda zastosowanie tego szablonu:

[[Template:XLikesY|Rysia|Stasia|Jasia]]


Da to taki wynik:

  1. Stasia lubi Rysia.
  2. Jasia lubi Stasia.
  3. Coś takiego! Nikt nie lubi Jasia!


Przytaczając numery parametrów można się łatwo pomylić, więc argumenty szablonu można również nazywać:

Template:XPrecededY:

{{{first}}} przychodzi najpierw, a potem {{{second}}}.


Tak się tego używa:

[[Template:XPrecededY|first=Miłość|second=małżeństwo]]


Używając „nazwanych” argumentów nie trzeba się martwić o kolejność ich podania przy użyciu szablonu:

[[Template:XPrecededY|second=małżeństwo|first=Miłość]]


Oba przykłady użycia szablonuTemplate:XPrecededY dadzą ten sam wynik.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: GmbH, Teo, žełvik. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.