Jak tworzyć i używać list dystrybucyjnych

Lista dystrybucyjna to sub lista książki adresowej. Książka adresowa może zawierać wiele list dystrybucyjnych.
Każdy kontakt znajdujący się w książce adresowej może być umieszczony na liście dystrybucyjnej.
Lista dystrybucyjna jest używana do wysyłania jednej wiadomości do grupy kontaktów.

Tworzenie listy dystrybucyjnej

Aby utworzyć listę dystrybucyjną:

 1. Otwórz książkę adresową.
 2. Kliknij ikonę Nowa lista dystrybucyjna lub z menu Plik » Utwórz wybierz element Listę dystrybucyjną.
  Zostanie otworzone okno tworzenia listy dystrybucyjnej.
 3. Określ nazwę listy.
 4. Przystąp do dodawania adresów do listy. Dodawanie adresów można realizować dwoma metodami:
  • Metoda 1:
   1. Ręcznie wprowadź adresy e-mail kontaktów, umieszczając każdy adres w osobnym wierszu.
    W tym oknie nie można sortować adresów e-mail, będą one wyświetlane w kolejności, w jakiej zostały dodane.
   2. Po zakończeniu wprowadzania adresów naciśnij przycisk OK.
  • Metoda 2:
   1. W oknie tworzenia listy dystrybucyjnej nie wprowadzaj żadnych adresów.
   2. Zamknij okno, naciskając przycisk OK.
   3. Wybierz książkę adresową z kontaktami.
   4. W prawym panelu zaznacz kontakty, które chcesz umieścić na liście dystrybucyjnej.
    • Aby wybrać różne kontakty z książki, przytrzymaj klawisz Ctrl {} command i kliknij każdy żądany kontakt.
    • Aby zaznaczyć blok kontaktów, kliknij pierwszy kontakt bloku i przytrzymując klawisz Shift, kliknij ostatni kontakt, który ma być zawarty w bloku.
   5. Wskaż zaznaczone kontakty, naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz i przeciągnij kontakty do panelu po lewej stronie, umieszczając je nad nazwą listy dystrybucyjnej. Nazwa listy zostanie wyróżniona innym kolorem.
   6. Zwolnij przycisk. Kontakty zostaną dodane do listy.

    tworzenie_listy
Powyższy obrazek przedstawia przykład nowej listy dystrybucyjnej o nazwie Lista testowa. Lista ta jest sub listą osobistej książki adresowej.
Jeśli wprowadzone ręcznie kontakty nie znajdowały się w powiązanej książce adresowej, zostaną dodane do tej książki.

Tworzenie wiadomości z zastosowaniem listy dystrybucyjnej

Istnieją dwa sposoby tworzenia wiadomości dające różne rezultaty.

Używając książki adresowej

 1. Na pasku narzędzi Thunderbirda naciśnij przycisk Książka adresowa.
  Zostanie otworzone okno książki adresowej.
 2. Wybierz listę dystrybucyjną.
 3. Naciśnij przycisk Napisz. Zostanie otworzone okno tworzenia wiadomości. Każdy kontakt z listy dystrybucyjnej zostanie wyświetlony w oddzielnym polu Do:. Taki sposób wyświetlenia adresatów wiadomości umożliwia, jeśli zachodzi potrzeba, usunięcie adresata.
  Można także ręcznie zmienić sposób przekazania wiadomości. Na przykład, klikając mały trójkącik znajdujący się w polu adresu, można wybrać z rozwiniętego menu Kopia: lub Ukryta kopia:.
 4. Wprowadź temat, skomponuj wiadomość i naciśnij przycisk Wyślij, by wysłać wiadomość.

Używając przycisku Napisz

 1. Na pasku narzędzi Thunderbirda naciśnij przycisk Napisz.
  Zostanie otworzone okno tworzenia wiadomości z widocznym po lewej stronie okna panelem adresów.
  • Jeśli nie widać panelu adresów, należy włączyć jego wyświetlanie.
   • Na górze okna Thunderbirda kliknij menu Widok i zaznacz Panel adresów lub użyj skrótu klawiszowego F9.
 2. Zaznacz książkę adresową zawierającą listę dystrybucyjną.
 3. Na liście kontaktów znajdź i zaznacz żądaną listę dystrybucyjną.
 4. Na dole panelu adresów naciśnij przycisk określający sposób przekazania wiadomości.

  wiadomosc_z_listy

  Spowoduje to dodanie nazwy listy dystrybucyjnej jako adresata wiadomości. Nie można zobaczyć poszczególnych kontaktów. Uniemożliwia to zmianę sposobu przekazania wiadomości czy usunięcie adresata tak jak w poprzedniej metodzie. Można zmienić sposób przekazania wiadomości tylko dla całej listy.
 5. Wprowadź temat, skomponuj wiadomość i naciśnij przycisk Wyślij, by wysłać wiadomość.

Jak dodać dwa kontakty, używające adresu e-mail z taką samą początkową częścią?

Przykład:
W książce adresowej znajdują się dwie osoby z taką samą początkową częścią adresu e-mail.

 1. Adam Kowalski ma adres e-mail: a.kowalski@onet.pl.
 2. Andrzej Kowalski ma adres e-mail: a.kowalski@interia.pl.

Te dwa adresy są w książce adresowej prawidłowo rozpoznawane jako różne, ale wpisanie ich do listy dystrybucyjnej za pomocą konwencjonalnej metody będzie niemożliwe, gdyż adresy na liście dystrybucyjnej rozpoznawane są po pierwszym członie adresu. Zatem w tym przypadku adresy te są rozpoznawane jako takie same. Aby dodać do listy dystrybucyjnej, oba adresy należy zastosować pewien wybieg:

 1. W książce adresowej wybierz jeden z adresów i dokonaj zmiany adresu, dodając na początku adresu dodatkowy znak np.„A”.
  Po takiej zmianie, np. adres Adama Kowalskiego będzie miał postać: Aa.kowalski@onet.pl.
 2. Umieść oba adresy na liście dystrybucyjnej. Ponieważ teraz oba adresy mają inną część początkową adresu, wszystko przebiega prawidłowo.
 3. Na liście dystrybucyjnej kliknij dwukrotnie adres Aa.kowalski@onet.pl i przywróć mu prawidłową postać, usuwając dodany znak „A”.
 4. Naciśnij przycisk OK.

Po tej operacji obie osoby mające taką samą początkową część adresu będą znajdowały się na liście dystrybucyjnej. Dla pewności można sprawdzić poprawność adresów, porównując ich zapis z zapisem w książce adresowej.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:Teo. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support