Instalowanie Firefoksa za pomocą mechanizmu MSI

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów IT, którzy chcą skonfigurować przeglądarkę Firefox na komputerach swojej organizacji.

Firefox Enterprise oferuje instalatory MSI według lokalizacji, architektury procesora (32- i 64-bitowy) i kanału, aby pomóc administratorom systemów w dostosowaniu i wdrożeniu Firefoksa w ich środowiskach. Instalator MSI (obsługiwany w systemie Windows 7 i nowszych wersjach) zawiera pełną zawartość instalatora exe, umożliwiając jednocześnie za pomocą standardowych narzędzi do wdrażania systemu Windows, takich jak Active Directory lub Microsoft System Center Configuration Manager dostosowanie pakietu za pomocą pliku MST przed wdrożeniem.

Instalatory MSI

Przejdź na stronę https://www.mozilla.org/firefox/all/ i z menu rozwijanego wybierz instalator MSI dla Firefox Nightly, Developer Edition, Firefox Beta, Firefox Release lub Firefox Extended Support Release.

Fx68esrMSIdownload
Użyj rozwijanego menu Wybierz preferowany język, by wybrać instalator MSI w preferowanym języku.

Opcje konfiguracyjne

Aby dostosować instalację, można użyć MSI transforms (MSTs) dla instalatorów MSI, które można tworzyć lub edytować za pomocą wybranego narzędzia np. (MS Orca lub innych). W tej sekcji opisano dostępne opcje.

Niestandardowe opcje MSI dla Firefoksa

Ustaw ścieżkę katalogu – INSTALL_DIRECTORY_PATH=[ścieżka]. Ścieżka absolutna określa pełną lokalizację instalacji. Ten katalog nie musi już istnieć (ale może). Jeżeli katalog INSTALL_DIRECTORY_NAME już istnieje, to ustawienie zostanie zignorowane.

Określ nazwę katalogu – INSTALL_DIRECTORY_NAME=[nazwa]. Nazwa katalogu instalacyjnego do utworzenia w folderze Program Files. Na przykład, jeśli INSTALL_DIRECTORY_NAME jest określona dla Firefox Release, to ścieżka instalacyjna będzie wyglądała mniej więcej tak: C:\Program Files\Firefox Release. Użyta ścieżka do folderu Program Files będzie poprawna dla architektury instalowanej aplikacji oraz ustawień regionalnych/konfiguracji komputera. To ustawienie jest szczególnie przydatne, aby nie martwić się o te różnice. Jeśli jest to ustawione, INSTALL_DIRECTORY_PATH będzie ignorowane.

Instalowanie skrótów na pasku zadań – TASKBAR_SHORTCUT={true,false}. Ustaw wartość false, by wyłączyć przypinanie skrótów do paska zadań; domyślnie jest true. Ta funkcja działa tylko w systemach Windows 7 i 8. W starszych wersjach systemu Windows nie ma możliwości przypinania skrótów do paska zadań z poziomu instalatora.

Instalowanie skrótów na pulpicie – DESKTOP_SHORTCUT={true,false}. Ustaw wartość false, by wyłączyć tworzenie skrótów na pulpicie; domyślnie jest true.

Instalowanie skrótu menu Start – START_MENU_SHORTCUT={true,false}. Ustaw wartość false, by wyłączyć tworzenie skrótu menu Start; domyślnie jest true.

Wyłączenie usługi serwisowej – INSTALL_MAINTENANCE_SERVICE={true,false}. Ustaw wartość false, by wyłączyć instalowanie usługi Mozilla Maintenance Service; domyślnie jest true. To skutecznie uniemożliwi użytkownikom nieposiadającym uprawnień do zapisu w katalogu instalacyjnym instalowanie aktualizacji Firefoksa.

Wyłączenie usuwania katalogu dystrybucyjnego – REMOVE_DISTRIBUTION_DIR={true,false}. Ustaw wartość false, by wyłączyć usuwanie katalogu dystrybucyjnego z istniejącej instalacji podczas ponownej instalacji. Domyślnie jest true i katalog jest usuwany.

Zapobieganie ponownemu uruchamianiu – PREVENT_REBOOT_REQUIRED={true,false}. Ustaw wartość true, by powstrzymać instalator przed podejmowaniem działań, które wymagałyby ponownego uruchomienia komputera, aby zakończyć instalację, ponieważ pliki są w użyciu. Nie powinno to być potrzebne w normalnych okolicznościach, chyba że trwa ponowna instalacja Firefoksa uruchomiona przed podjęciem próby uruchomienia instalatora, a ustawienie tej opcji w takim przypadku może spowodować niekompletną instalację. Domyślnie jest false.

Opcjonalne rozszerzenia - OPTIONAL_EXTENSIONS={true,false}. Ustaw wartość false, by wyłączyć instalowanie wszelkich dołączonych do pakietu rozszerzeń, które są już zainstalowane. Domyślnie jest true.

Wyodrębnij pliki aplikacji do katalogu – EXTRACT_DIR=[katalog]. Wyodrębnia pliki aplikacji do podanego katalogu i kończy działanie bez uruchamiania instalatora. Oznacza to, że wszystkie inne opcje zostaną zignorowane.

Opcje MSIEXEC

Parametry wiersza poleceń dla msiexec.exe (składnik systemu Windows odpowiedzialny za instalowanie, odinstalowywanie i inne działania z plikami MSI) są dostępne tutaj, a także po użyciu opcji /?. Nasze pakiety MSI, ponieważ zawierają instalator .exe, tak naprawdę nie używają frameworka MSI, nie obsługują wielu parametrów wiersza poleceń dostępnych dla msiexec. Poniżej wymieniono parametry msiexec obsługiwane i nieobsługiwane w naszych pakietach MSI.

Obsługiwane opcje MSIEXEC

 • /i lub /package
  • Instaluje produkt.
 • /L lub /log
  • Generuje plik dziennika MSI. Wszystkie parametry konfiguracyjne tej opcji są obsługiwane.
 • /m
  • Generuje plik statusu SMS .mif.
  • Bez kopii Systems Management Server. Nie przetestowane, ale powinno działać.
 • /q, /quiet i /passive
  • Ustawia tryb UI. Opcja pełnego UI (/qf) jest akceptowana, ale ignorowana, ponieważ nie mamy pełnego interfejsu użytkownika.
 • /norestart, /forcerestart i /promptrestart
  • Domyślne zachowanie to zawsze /norestart, ale pozostałe opcje zachowują się zgodnie z oczekiwaniami.
 • PROPERTY=VALUE
  • Konfiguracja właściwości z wiersza poleceń obsługuje wszystkie udostępniane przez nas właściwości publiczne (czyli te z UPPERCASE_NAMES).

Opcje niedziałające w pliku pakietu (/?, /h, /help, /y, /z)

Nieobsługiwane opcje MSIEXEC

 • /f
  • Naprawia produkt.
 • /a
  • Instalacja administracyjna.
 • /x lub /uninstall
  • Odinstalowanie produktu.
 • /j wraz z /t, /g i /c
  • Reklamuje produkt.
 • /n
  • Określa określoną instancję produktu.
 • /p lub /update
  • Stosuje plik poprawek (.msp).

Przykładowa konfiguracja

Oto przykład prawidłowego pliku .mst, który pomaga zrozumieć, jak można zmienić opcje wraz z katalogiem MSI dla Mozilla Central:

Aby rozwiązać problemy z instalacją, tryb rejestrowania może być skonfigurowany na MSI.

Istnieje kilka sposobów utworzenia pliku MSI z konfigurowalnymi parametrami eksponowanymi w Firefox MSI:

Za pomocą zewnętrznego edytora MSI (np. ORCA)

 1. W Orca wybierz File/Open i wybierz plik MSI do edycji.
 2. Znajdź tabelę Property i zaznacz ją.
 3. Zmień wartości PROPERTIES, które potrzebujesz.
  1. W Orca wybierz File/Save as i zapisz zmodyfikowany instalator MSI.
Pamiętaj, że spowoduje to unieważnienie podpisu pliku MSI. Jeśli plik musi być podpisany, musisz podpisać go ponownie przy użyciu certyfikatu swojej organizacji.

Za pomocą konfiguracji transform (.mst)

 1. Użyj Orca, by otworzyć plik MSI.
 2. Z paska menu wybierz Transform > New Transform.
 3. Zmień wartości PROPERTIES, które potrzebujesz.
 4. Wybierz Transform > Generate Transform, by zapisać zmiany jako plik transform (.mst).
 5. Uruchom: msiexec /i “Firefox.msi” TRANSFORMS=”custom.mst”

Za pomocą parametrów wiersza poleceń

 1. Zmień nazwę pliku MSI Firefoksa na default.msi
 2. Przenieś plik do katalogu C:\MSI
 3. Uruchom:
  msiexec.exe /i "c:\MSi\default.msi" INSTALL_DIRECTORY_PATH="C:\Firefox\" TASKBAR_SHORTCUT=false DESKTOP_SHORTCUT=false INSTALL_MAINTENANCE_SERVICE=false /quiet
Wszystkie parametry prywatne specyficzne dla FIREFOX, obecne w CAPS mogą być użyte w wierszu poleceń + parametry publiczne msiexec, takie jak /i, /quiet w powyższym przykładzie.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji