Prawo do ochrony danych osobowych (RODO) dla użytkowników Mozilli

W tych regionach obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych, które wymagają od nas określenia następujących kwestii:

Polityka prywatności Mozilli i zasady prywatności dla poszczególnych produktów opisują cele, dla których przetwarzamy informacje o użytkowniku oraz kategorie przetwarzanych przez nas informacji.

Mozilla nie sprzedaje danych osobowych.

Do naszych prawnych podstaw gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników należą m.in:

  • Realizacja umowy z użytkownikami: rejestracja konta Mozilli wymaga wyrażenia zgody na Warunki świadczenia usługi Konta Mozilli. Aby zapewnić opisane usługi, takie jak synchronizacja historii przeglądarki lub weryfikacja e-mail, musimy otrzymać adres e-mail użytkownika.
  • Uzasadnione interesy: Otrzymujemy dane techniczne i dane dotyczące interakcji z użytkownikami, które mogą obejmować adresy IP, w celu dostosowania i zaoferowania konkretnych funkcji lokalizacji, a także w celu poprawy bezpieczeństwa i niezawodności naszych usług oraz zapobiegania nadużyciom. Konkretne powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, można znaleźć w Informacji o ochronie prywatności odpowiednich produktów.
  • Zgoda użytkowników: W przypadku, gdy zwracamy się do użytkowników o zgodę na przetwarzanie danych, użytkownicy zawsze mogą wycofać swoją zgodę.

Na mocy RODO (w Unii Europejskiej) i California Consumer Privacy Act (“CCPA”) przyznano następujące prawa. Mozilla stosuje te prawa do wszystkich użytkowników naszych produktów, niezależnie od ich lokalizacji:

  • Prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe są gromadzone
  • Prawo do informacji, czy dane osobowe są udostępniane, i komu
  • Prawo dostępu do swoich danych osobowych
  • Prawo do korzystania z prawa do prywatności bez bycia dyskryminowanym

W wielu przypadkach można uzyskać dostęp do danych osobowych oraz je zaktualizować lub usunąć bezpośrednio z ustawień naszych produktów.

Więcej informacji o zarządzaniu swoimi danymi można znaleźć tutaj. Aby złożyć wniosek dotyczący danych osobowych, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego Portalu wniosków o dostęp do danych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub obaw dotyczących danych osobowych lub naszych praktyk w zakresie prywatności, prosimy o kontakt pod adresem dpo@mozilla.com lub z naszym inspektorem ochrony danych pocztą tradycyjną:

Bird & Bird DPO Services SRL
Avenue Louise 235 b 1
1050 Brussels
Belgia

Odpowiadamy na wszystkie wnioski otrzymane od osób fizycznych, które chcą skorzystać ze swoich praw do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do GIODO.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji