Firefox OS – często zadawane pytania

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące systemu Firefox OS.

Czat

Jak pozyskać aplikację Whatsapp?

Niestety aplikacja Whatsapp nie jest obecnie dostępna dla systemu Firefox OS. Alternatywne dostępne aplikacje to TuMe, Teunti lub znajdująca się w Firefox Marketplace aplikacja Loqui. Można także skorzystać z czata dostępnego w preinstalowanej w systemie Firefox OS aplikacji Facebook.

Muzyka i dźwięki

Jak dodać własny dzwonek?

W wersji 1.01 nie ma możliwości dodawania własnych dzwonków. Przepraszamy za pominięcie tej możliwości, ale pracujemy nad jej dodaniem do kolejnej wersji systemu Firefox OS.

Jak pobierać muzykę z przeglądarki?

Wersja 1.01 nie ma takiej możliwości, ale jest ona zaimplementowana w wersji 1.1 nad, którą pracujemy i będzie dostępna po zakończeniu wszystkich końcowych testów.

Stabilność

Jak zapobiegać zawieszaniu lub blokowaniu się urządzenia?

Jeśli zauważysz, że aplikacja wolno działa lub nie odpowiada, wyłącz i ponownie uruchom urządzenie.

Jak przywrócić działanie zawieszonemu urządzeniu?

Można to zrobić na kilka sposobów.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Początek i zaczekaj chwilę na uaktywnienie urządzenia.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aż do ukazania się menu i wybierz Uruchom ponownie.
 3. Zdejmij tylną obudowę urządzenia, wyjmij i ponownie włóż baterię, a następnie uruchom urządzenie.

E-mail

Jakich dostarczycieli usług pocztowych obsługuje obecnie Firefox OS?

Obecnie Firefox OS obsługuje Hotmail, Yahoo mail, GMX mail i Gmaill. Inni dostawcy będą dodawani w kolejnych wydaniach systemu. Spróbuj połączyć się ze swoim kontem pocztowym, nawet jeśli twój usługodawca nie był wymieniony powyżej i przekaż nam swoją opinię.

Czy są jakieś inne ograniczenia?

Aktualnie Firefox OS nie obsługuje funkcji: kopiuj/wklej, wysyłania wiadomości e-mail w formacie HTML, przeglądanie wszystkich kont pocztowych jednocześnie i załączników. Te funkcje będą wprowadzone w przyszłych wydaniach.

Co mogę zrobić, jeśli mój dostawca usługi pocztowej nie jest obsługiwany?

Powiadom nas, zgłaszając problem na naszym forum. Zanim twój dostawca usługi pocztowej będzie obsługiwany przez system Firefox OS, możesz na urządzeniu pracującym pod kontrolą tego systemu do obsługi swojej poczty używać przeglądarki internetowej.

Jak ustawić blokadę ekranu?

Przejdź do artykułu: Ustawianie blokady ekranu i zapoznaj się z dokładnymi instrukcjami, jak to zrobić.

Dlaczego nie mogę nawiązywać połączeń lub wysłać SMS-a?

Jest wiele przyczyn dlaczego nie można nawiązać połączenia lub wysłać SMS-a.

 • Złamana, uszkodzona lub brak karty SIM – odwiedź najbliższy punkt obsługi klientów twojego operatora telefonii komórkowej lub zakup kartę w dowolnym, innym punkcie obsługi klientów dowolnego operatora.
 • Nieprawidłowy/niewłaściwie wybierany numer – sprawdź dokładnie wybierany numer. Możesz przejść do artykułu: Nawiązywanie połączeń i poczta głosowa, gdzie poznasz różne porady i wskazówki.
 • Problemy z siecią – jeśli masz tego typu problemy, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, z której korzystasz.
  • Jeśli widzisz informację taką, jak ta:

   braksieci

   sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo włożona i czy jesteś w miejscu, gdzie jest dostępny sygnał sieci.
Jeśli problemy występują, gdy jesteś w budynku, podejdź do najbliższego okna.
Jeśli jesteś w podróży, mogą wystąpić problemy z nawiązaniem połączenia z siecią w miejscu, w którym aktualnie przebywasz – sprawdź poziom sygnału.

Dlaczego nie mogę połączyć się z siecią Wi-Fi?

Jeśli masz problemy z połączeniem z siecią Wi-Fi, zapoznaj się z artykułem: Łączenie z siecią Wi-Fi i siecią komórkową.

Mogą wystąpić następujące przyczyny braku połączenia z siecią Wi-Fi:

 • nie ma dostępnych sieci,
 • wprowadzono nieprawidłowe hasło/klucz,
 • nie naciśnięto przycisku WPS,
 • słaby sygnał Wi-Fi.

Spróbuj wyłączyć/włączyć sieć Wi-Fi, a także ponownie uruchomić urządzenie – być może rozwiąże to problem.

Dlaczego radio nie działa?

Sprawdź czy do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy. Do podłączenia może być używany tylko zestaw zakończony 3,5 mm wtyczką typu „jack”. Zestaw ten służy także jako antena, więc gdy nie jest podłączony, nie jest odbierany sygnał radiowy.

Radio może nie działać z następujących powodów:

 • brak zestawu słuchawkowego – aby radio działało, musi być podłączony zestaw słuchawkowy, jeśli zestaw jest podłączony, sprawdź czy podłączenie jest prawidłowe,
 • brak sygnału - w okolicy, w której się znajdujesz może nie być sygnału stacji radiowej,
 • niewłaściwy lub nie zestrojony kanał radiowy – sprawdź zestrojenie kanałów radiowych.

Spróbuj też otworzyć aplikację Radio i wyłączyć radio.
Jeśli te działania nie pomogą, spróbuj ponownie uruchomić urządzenie.

Dlaczego nie mogę zrobić zdjęcia?

Problemy z robieniem zdjęć mogą powodować następujące elementy:

 • brak karty pamięci – sprawdź czy w urządzeniu znajduje się karta pamięci – jeżeli jest, wyjmij ją z gniazda i ponownie włóż. Szczegółowe instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi dostarczanej razem z urządzeniem.
 • brak wolnej pamięci na karcie – karta pamięci użyta w urządzeniu może nie mieć wolnego miejsca na zapisanie zdjęć,
 • niesprawne urządzenia – może nie działać prawidłowo aparat fotograficzny lub telefon,
Wyjmij baterię na około 15 sekund. Po upływie tego czasu włóż ją ponownie i uruchom urządzenie.

Dlaczego aplikacje nie chcą się wczytywać?

Po stuknięciu ikony aplikacji, aplikacja się nie wczytuje. Może być wiele przyczyn takiej sytuacji. Oto niektóre z nich:

 • niesprawne urządzenie – wyjmij baterię na około 15 sekund; po upływie tego czasu włóż ją ponownie i uruchom urządzenie,
 • wadliwa aplikacja – aplikacja może działać nieprawidłowo; zgłoś aplikację, postępując w sposób opisany w artykule: Zgłaszanie wadliwych aplikacji w Firefox Marketplace,
 • brak pamięci – niektóre aplikacje do uruchomienia potrzebują dostępu do pamięci; sprawdź czy masz wystarczającą ilość wolnej pamięci na swoim urządzeniu,
 • aplikacja nie została zainstalowana poprawnie – może zdarzyć się, że aplikacja nie zostanie zainstalowana poprawnie, odinstaluj aplikację i zainstaluj ją ponownie, jeśli nie wiesz, jak to zrobić, znajdziesz potrzebne informacje w artykule: Dezinstalacja aplikacji w systemie Android,
 • nie ma połączenia z siecią – niektóre aplikacje mogą potrzebować połączenia z siecią Wi-Fi lub z siecią komórkową, sprawdź, czy masz połączenie z internetem.

Dlaczego nie mogę łączyć się ze stronami internetowymi?

W trakcie przeglądania internetu mogą występować problemy z połączeniem ze stronami. Najczęstsze przyczyny to:

 • brak połączenia z internetem,
 • połączenie sieciowe nie przesyła danych,
 • zakłócenia,
 • problemy z oprogramowaniem.

Aby usunąć te problemy spróbuj:

 • uruchomić ponownie urządzenie, wykonując następujące czynności:
  • wyłącz urządzenie,
  • wyjmij baterię i kartę SIM,
  • włóż ponownie kartę SIM i baterię,
  • włącz urządzenie.

Jeśli to nie rozwiąże twoich problemów, spróbuj usunąć ciasteczka.

 1. Na górze ekranu przeglądarki stuknij znajdujące się po prawej stronie pole z informacją o liczbie otwartych kart.
 2. Stuknij ikonę koła zębatego znajdującą się w górnym prawym rogu ekranu. Zostaną otworzone ustawienia przeglądarki.

  czscciast

 3. Stuknij przycisk Wyczyść ciasteczka i przechowywane dane i potwierdź usunięcie, stukając przycisk OK.

  potwierdzusu

Jak instalować aktualizacje?

Jeśli aktualizacja oprogramowania dla twojego urządzenia jest dostępna, na pasku powiadomień będzie wyświetlana odpowiednia informacja. Aby zainstalować aktualizację:

 1. Rozwiń pasek powiadomień przeciągając palcem od góry ekranu w dół. Na ekranie będzie widoczne powiadomienie z informacjami o dostępnej aktualizacji.

  update1

 2. Stuknij powiadomienie. Zostanie wyświetlony ekran zawierający informacje o aktualizacji.

  update2

  Aby pobrać aktualizacje musi działać połączenie Wi-Fi.
 3. Stuknij przycisk Pobierz, by rozpocząć pobieranie.

  update3

  Po zakończeniu pobierania i rozpakowaniu pliku zostanie wyświetlony ekran informujący, że aktualizacja jest gotowa do zainstalowania.

  update4

 4. Stuknij przycisk Zainstaluj teraz, by zainstalować aktualizację. Nastąpi instalacja aktualizacji, po której urządzenie wykona ponowne uruchomienie.
W trakcie instalacji aktualizacji i ponownego uruchamiania urządzenia system automatycznej aktualizacji jest nieaktywny.
Można określić częstotliwość sprawdzania dostępności aktualizacji. Otwórz aplikację Ustawienia, stukając ikonę the Settings app . Przejdź do sekcji Urządzenie i stuknij element Informacje o urządzeniu. Zostanie wyświetlony ekran z informacjami o urządzeniu. W sekcji Aktualizacje oprogramowania rozwiń menu Sprawdzaj dostępność i wybierz częstotliwość sprawdzania. Można też ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji, stukając przycisk Sprawdź teraz.

Dlaczego nie widać żadnych danych w aplikacji Użycie?

Jest wiele powodów takiej sytuacji.

 • Brak karty SIM – aby aplikacja Użycie działała musi być do urządzenia włożona karta SIM.
 • Nie włączone śledzenie.
 • Dane nie były przesyłane – istnieje możliwość, że w danym okresie nie były przesyłane żadne dane.
 • Raport przesyłu danych został zresetowany – być może przez kogoś, kto ma dostęp do urządzenia, dane zostały skasowane.

Włączenie śledzenia przesyłu danych

 1. Otwórz aplikację Użycie.
 2. Sprawdź czy są zaznaczone pozycje, które mają być śledzone, takie jak Sieć komórkowa, Sieć Wi-Fi.
  • Jeśli śledzenie jest włączone, zapoznaj się z następną sekcją, w której znajdziesz sposób rozwiązania problemu.

Co zrobić, gdy śledzenie jest włączone i dane były przesyłane, a nie są wyświetlane?

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Początek.
 2. Zamknij aplikację Użycie.
 3. Otwórz ponownie aplikację Użycie i sprawdź czy wyniki zostały wyświetlone.
  • Jeśli zamknięcie i ponowne uruchomienie aplikacji nie dało pożądanego rezultatu, przejdź do następnej podsekcji.

Wcześniejsze działania nie dały oczekiwanych rezultatów – co teraz?

 1. Uruchom ponownie urządzenie.
 2. Uruchom aplikację Użycie i sprawdź czy teraz działa.
  • Jeśli ponowne uruchomienie urządzenia i aplikacji nie dało pożądanego rezultatu, przejdź do następnej podsekcji.

Ponowne uruchomienie urządzenia i aplikacji nie dało pożądanego rezultatu – co teraz?

 • Usterka – istnieje prawdopodobieństwo, że z powodu usterki przesyłanie danych nie może być śledzone. Po wykonaniu poprzednich czynności dane powinny być śledzone.
 • Poproś o pomoc naszą społeczność, klikając tutaj.


 

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu: Teo. Ty też możesz pomóc - sprawdź jak.