Firefox dla firm 79 - Informacje o wydaniu

Poniższa lista dotyczy zarówno przeglądarki Firefox 79, jak i Firefox 78.1 ESR, o ile nie zaznaczono inaczej.

Informacja: Zmiana terminu Master Password na Primary Password w Firefoksie 80. W tym dokumencie używamy nowej terminologii.

Poprawki błędów

 • W niektórych przypadkach importowanie plików PEM nie powiodło się, jeśli w pliku znajdowały się dodatkowe dane. Zostało to naprawione w bugu 1642789.
 • Gdy Pocket był wyłączony, nadal istniała opcja przeglądania stron zapisanych w Pocket na stronie nowej karty. Zostało to naprawione w bugu 1639980.
 • Nawet jeśli uprawnienia zostały zablokowane przez polisy, nadal mogły być aktualizowane przez użytkownika w oknie dialogowym Informacje o stronie. Zostało to naprawione w bugu 1630884.
 • Jeśli do ustawienia języka domyślnego użyto polisy RequestedLocales, użytkownik nie mógł zmienić języka. Zostało to naprawione w bugu 1592658.
 • Tylko w przypadku ESR, pliki JNLP nie są traktowane jako wykonywalne, więc po uruchomieniu nie wyświetlają dodatkowych ostrzeżeń.
 • W poprzednich wersjach przeglądarki Firefox wyłączenie synchronizacji lub zastąpienie strony pierwszego uruchomienia usuwało komunikaty wprowadzające ze strony nowej karty. Zostało to naprawione w bugu 1651093.

Polisy

 • Wcześniej polisa mogła wyłączyć hasło główne, ale nie mogła wymusić hasła głównego. Zostało to dodane w nowej polisie PrimaryPassword. Użytkownik zostanie poproszony o utworzenie hasła głównego tylko przy pierwszej próbie zapisania hasła.
 • Polisa Cookies została zaktualizowana, aby umożliwić określenie domen, w których pliki cookie są dozwolone tylko dla bieżącej sesji.
 • Nazwa preferencji media.peerconnection.ice.obfuscate_host_addresses.whitelist w polisie Preferences została zmieniona na media.peerconnection.ice.obfuscate_host_addresses.blocklist.

Specjalne uwagi

 • Jak wspomniano w poprzednich informacjach o wydaniu, Firefox 78 jest ostatnim dużym wydaniem obsługującym wersje macOS 10.9, 10.10 i 10.11. Użytkownicy tych wersji systemu macOS zostaną przeniesieni do wydania Firefox ESR w nadchodzącym roku. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.
 • Następne wydanie ESR oparte na Firefoksie 68 (68.12), które zostanie wydane 25 sierpnia 2020 r., będzie ostatnim ESR opartym na Firefoksie 68, chyba że wystąpi problem z bezpieczeństwem przed 22 września 2020 r. Użytkownicy Firefox 68 ESR otrzymają automatyczne aktualizacje do Firefox 78 ESR, gdy Firefox ESR 78.3 zostanie wydany 22 września 2020 r.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji