Eksportowanie zakładek do Opery

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Możesz wyeksportować swoje zakładki z Firefoksa, by użyć je w innych przeglądarkach. Ta instrukcja przedstawia, jak wyeksportować zakładki z Firefoksa i zaimportować je do przeglądarki Opera.

Eksportowanie zakładek z Firefoksa

 1. Naciśnij przycisk Biblioteki 57 library icon , potem Zakładki. Następnie kliknij Wyświetl wszystkie zakładki na dole menu. Naciśnij przycisk zakładek Bookmarks-29 i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

 2. Na pasku narzędzi biblioteki naciśnij przycisk f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Importowanie i kopie zapasowe i z menu wybierz Eksportuj zakładki do pliku HTML….
  Exporting HTML Bookmarks - Win fx7
 3. Zostanie otworzone okno eksportu zakładek. Wybierz miejsce zapisu pliku z zakładkami. Domyślna nazwa pliku to bookmarks.html. Pulpit jest zazwyczaj dobrym miejscem, ale plik można zapisać w dowolnym – najlepiej łatwym do zapamiętania miejscu.
 4. Naciśnij przycisk Zapisz. Okno eksportu zakładek zostanie zamknięte.
 5. Zamknij okno biblioteki.

Teraz, gdy zakładki zostały wyeksportowane, należy je zaimportować do Opery, przejdź do następnej sekcji artykułu.

Importowanie zakładek do Opery

 1. Uruchom Operę
 2. Naciśnij przycisk Menu, przejdź do menuKliknij menu Zakładki i wybierz Zarządzaj zakładkami…. Otworzy się karta zakładek.
 3. Na karcie zakładek, kliknij menu Plik i wybierz Importuj zakładki Firefoksa....

  Export Bookmarks Opera - Win  Export Bookmarks Opera - Mac

 4. Zlokalizuj wcześniej utworzony plik bookmarks.html i naciśnij przycisk Otwórz. Pojawi się powiadomienie informujące o zainstalowaniu zakładek.
 5. Naciśnij przycisk OK.

 

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.
Zostań wolontariuszem Mozilla Support