Działania na załącznikach

W tym artykule opisano, jak dodać, zapisać, przeglądać załączniki oraz ograniczenia dotyczące przesyłania załączników.

Załączniki, to pliki przesyłane razem z wiadomością. Można przesyłać różnego rodzaju pliki zawierające filmy, muzykę, obrazki, dokumenty i inne treści, ale są pewne ograniczenia dotyczące rozmiaru załącznika i typu pliku.

Jak dodawać załączniki do wiadomości?

 1. Naciśnij przycisk Napisz. Zostanie otworzone okno tworzenia wiadomości.
 2. W oknie tworzenia wiadomości naciśnij przycisk Załącz. Zostanie otworzone okno załączania pliku.
 3. Wybierz odpowiedni plik i naciśnij przycisk Otwórz.

Jeśli chcesz załączyć kilka plików, powtarzaj ostatnią czynność aż wszystkie pliki, które chcesz załączyć zostaną dodane.

Alternatywnie możesz dodawać pliki, używając metody „przeciągnij i upuść”. Złap, np. na pulpicie, w eksploratorze plików lub innej podobnej aplikacji plik i upuść go w polu przeznaczonym na wyświetlanie załączonych plików, które znajduje się na górze, po prawej stronie okna tworzenia nowej wiadomości.

Ograniczenia dotyczące plików

Większość dostarczycieli usług pocztowych włącznie z Hotmail, Gmail i Yahoo ograniczają typy i rozmiar załączników. Ograniczenia dotyczące typów plików zapobiegają przekazywaniu szkodliwej zawartości, zaś ograniczenia rozmiaru pliku przesyłaniu bardzo dużych załączników, które obciążają serwery pocztowe i aplikacje klienckie.

Przykładowe ograniczenia rozmiaru załączników stosowane przez:

 • Hotmail: 25 MB
 • Gmail: 25 MB
 • Yahoo: 25MB
Jeśli chcesz przesłać duży załącznik, zapoznaj się z artykułem: Jak można wysłać duży załącznik?.

Przykładowe ograniczenia typów plików:

 • .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jse, .lib, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh

Odbieranie załączników

Ikoną symbolizującą załączniki jest spinacz do papieru. Będzie on wyświetlany w każdej wysłanej lub odebranej wiadomości zawierającej załącznik.

attachicon

Przeglądanie załączników

 1. Otwórz wiadomość zawierającą załączniki. Krótka informacja o załącznikach będzie wyświetlana na dole wiadomości.
 2. Aby zapisać załączniki, użyj przycisku Zapisz, jeśli jest załączony jeden plik lub Zapisz wszystkie, jeśli jest więcej plików.
 3. Przycisk zapisu ma rozwijane menu w, którym jeśli jest załączony jeden plik, są następujące funkcje:
  • Otwórz - otwiera plik w domyślnej aplikacji skojarzonej z tym typem pliku.
  • Zapisz jako… – zapisuje plik w wybranej lokalizacji.
  • Odłącz… – zapisuje plik w wybranej lokalizacji, monitując o potwierdzenie odłączenia pliku od wiadomości (załącznik nie będzie wyświetlany w wiadomości).
  • Usuń – monituje o potwierdzenie usunięcia załącznika z wiadomości.

Jeśli jest załączonych kilka plików, menu ma następujące funkcje, które w działaniu są identyczne z funkcjami dla jednego pliku, tylko że odnoszą się do wszystkich plików.

attachmenu

Operacje na załącznikach można przeprowadzać także z poziomu menu Plik > Załączniki.

Operacje na załącznikach można przeprowadzać także z poziomu menu Wiadomość > Załączniki.

 • Otwórz wszystkie…
 • Zapisz wszystkie…
 • Odłącz wszystkie…
 • Usuń wszystkie…

Zobacz także

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji