Aktualizacja oprogramowania się nie powiodła

Thunderbird ma funkcję aktualizacji oprogramowania, która automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji i sugeruje użytkownikowi ich zainstalowanie, gdy jest to niezbędne. Więcej informacji na temat funkcji aktualizacji oprogramowania znajdziesz w artykule Aktualizowanie Thunderbirda.

Czasami funkcja aktualizacji nie działa prawidłowo i Thunderbird wyświetla komunikat:

Błąd aktualizacji oprogramowania
Nie udało się zainstalować aktualizacji. Prosimy upewnić się, że na komputerze nie są uruchomione inne kopie programu Thunderbird, a następnie uruchomić program Thunderbird ponownie.

W tym artykule przedstawiono możliwe rozwiązania tego problemu i sposoby jego obejścia, by pobrać aktualizacje Thunderbirda.

Inny użytkownik komputera ma uruchomionego Thunderbirda

Jeśli z twojego komputera korzystają również inni użytkownicy i jest na nim zalogowany jakiś użytkownik, który ma otwartego Thunderbirda, może wystąpić ten błąd. Upewnij się, że w trakcie aktualizacji Thunderbirda jesteś jedynym zalogowanym na tym komputerze użytkownikiem. Najprostszym sposobem upewnienia się, jest ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu komputera, uruchom Thunderbirda, kliknij menu Pomoc i wybierz Sprawdź dostępność aktualizacji….

Zakończ wszystkie procesy Thunderbirda i uruchom go ponownie

 • Zakończ wszystkie aktywne procesy Thunderbirda ręcznie albo poprzez ponowne uruchomienie komputera.
 • Po ręcznym zakończeniu wszystkich procesów Thunderbirda lub po ponownym uruchomieniu komputera, uruchom Thunderbirda, by sprawdzić czy funkcja aktualizacji oprogramowania działa.

Ręczne kończenie procesów w systemie Windows

Możesz ręcznie zakończyć procesy Thunderbirda, używając w tym celu menedżera zadań systemu Windows.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu na pasku zadań systemu Windows i wybierz Menedżer zadań lub wciśnij skrót klawiszowy Ctrl + Shift + Esc.
 2. Wybierz kartę Procesy
 3. Zaznacz wpis thunderbird.exe (naciśnij na klawiaturze klawisz F, by go szybko znaleźć) i naciśnij przycisk Zakończ proces.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym naciśnij przycisk Tak.

Uruchom jako Administrator

Jeśli używasz system Windows 7 lub Vista:

 1. Zakończ wszystkie procesy Thunderbirda w menedżerze zadań Windows, jak opisano powyżej, albo uruchamiając ponownie komputer, by żaden proces Thunderbirda nie był aktywny.
 2. Otwórz menu Start Windowsa, wpisz thunderbird i kliknij prawym przyciskiem myszy widoczny wpis „Mozilla Thunderbird”.
 3. Wybierz Uruchom jako Administrator i po wyświetleniu okna kontroli konta użytkownika Kontynuuj.

Jeśli problem nie został rozwiązany, zakończ Thunderbirda ponownie w wyżej opisany sposób, ale tym razem otwórz folder C:\Program Files\Mozilla Thunderbird, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę pliku thunderbird lub thunderbird.exe i wybierz Uruchom jako Administrator.

Sprawdź czy była edytowana konfiguracja systemu (msconfig) lub zatrzymana usługa Użytkowanie aplikacji

Jeśli problem nie został rozwiązany, może w konfiguracji systemu masz zatrzymaną lub wyłączoną usługę Użytkowanie aplikacji.

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij prawym przyciskiem w pustym miejscu i z wyświetlonego menu wybierz Uruchom Menedżera zadań. By otworzyć menedżera zadań możesz także użyć skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+Esc).
 2. Wybierz kartę Usługi i uruchom usługę AeLookupSvc - Użytkowanie aplikacji. Jeśli usługa się nie uruchamia, prawdopodobnie jest wyłączona w konfiguracji systemu (msconfig).
 3. Aby edytować konfigurację systemu, naciśnij przycisk Windows, wybierz Uruchom…, w polu Otwórz: wprowadź msconfig i naciśnij przycisk OK. W otworzonym oknie konfiguracji systemu wybierz kartę Usługi i sprawdź, czy usługa Użytkowanie aplikacji jest włączona. Jeśli nie jest włączona – włącz ją, naciśnij przycisk OK i jeśli zachodzi potrzeba uruchom ponownie komputer.

Ostatnia deska ratunku

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie dało oczekiwanego rezultatu i nadal widzisz informację Błąd aktualizacji oprogramowania, możesz zaktualizować Thunderbirda, instalując nową wersję na obecnie używaną.Opracowano na podstawie informacji z artykułu Software Update (mozillaZine KB)

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:Teo, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support