Otwieranie plików PDF w Firefoksie

Firefox zawiera zintegrowany czytnik plików PDF umożliwiający wyświetlanie ich w oknie przeglądarki. W tym artykule wyjaśniono, jak korzystać z wbudowanego czytnika plików PDF, jak rozwiązywać najczęściej spotykane problemy, oraz jak korzystać z zewnętrznego czytnika plików PDF.

Używanie wbudowanego czytnika PDF Firefoksa

Wbudowany czytnik plików PDF umożliwia przeglądanie prawie wszystkich plików PDF dostępnych w internecie bez użycia zewnętrznej aplikacji (wyjątkiem są pliki PDF z niepoprawnie ustawionym parametrem MIME type). Zintegrowany czytnik plików PDF jest używany, gdy w ustawieniach Firefoksa jest ustawione, że dokumenty PDF mają być otwierane w przeglądarce. To ustawienie jest domyślnie włączone. Jeżeli klikniesz link do dokumentu PDF, lub otworzysz go z poziomu panelu pobierania, plik PDF zostanie wyświetlony za pomocą wbudowanego czytnika plików PDF. (Aby dowiedzieć się więcej o wbudowanym czytniku PDF, zapoznaj się z opisem poniżej.)

Fx91PDFviewerFirefox PDF viewer - updated V122


Pliki PDF są otwierane w Firefoksie za pomocą wbudowanego czytnika plików PDF bez ich zapisywania.

Podczas wyświetlania pliku PDF w Firefoksie można użyć przycisku pobierania Fx98PDFviewer-DownloadButtonFx106 PDF dl button znajdującego się na pasku narzędzi czytnika PDF, aby pobrać i zapisać plik PDF na komputerze.

Wypełnianie formularzy w przeglądarce PDF

Niektóre pliki PDF mają interaktywne pola do wypełnienia danych (np. na formularzach). Za pomocą wbudowanego czytnika plików PDF programu Firefox można wypełniać pola takie jak tekst, pola wyboru i przyciski radiowe. Po wprowadzeniu danych w tych polach można zapisać plik zawierający wypełnione pola na dysku.

Fx105 PDF FormsFirefox PDF fill out forms - updated v122

Czytnik PDF – opcje paska narzędzi

 • Przełączanie widoku dokumentów: Za pomocą przycisku po lewej stronie można otworzyć panel boczny z widokiem miniaturek stron dokumentu. Niektóre dokumenty oferują również spis treści. Ułatwia to przeglądanie długich dokumentów.
  Fx105 PDF SidebarFx106 PDF Sidebar
 • Poprzednia/następna strona lub skok do strony: Możesz użyć strzałek w górę i w dół do przechodzenia pomiędzy stronami lub wpisać numer strony, do której chcesz przejść.
  Fx105 PDF PagerFx106 PDF Pager
 • Zmiana rozmiaru dokumentu: Użyj przycisków + i , by powiększać i zmniejszać stronę lub wybrać poziom powiększenia z rozwijanego menu.
  Fx105 PDF ZoomFx106 PDF Zoom
 • Pełny ekran lub tryb prezentacji: By wyświetlić plik PDF na całym ekranie, należy nacisnąć przycisk trybu prezentacji. Klawisz Esc umożliwia wyjście z tego trybu.
  Fx105 PDF Presentation
 • Drukowanie: By otworzyć okno ustawień drukowania, należy nacisnąć przycisk drukarki.
  Fx105 PDF Print
 • Pobieranie: By zapisać plik PDF na komputerze, należy nacisnąć przycisk pobierania.
  Fx105 PDF Download
 • Bieżąca pozycja: Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij przycisk bieżącej pozycji, by otworzyć aktualny widok w nowej karcie lub oknie.
  Fx105 PDF Current view
 • Drukowanie: By otworzyć okno ustawień drukowania, należy nacisnąć przycisk drukarki.
  Fx106 PDF Print
 • Pobieranie: By zapisać plik PDF na komputerze, należy nacisnąć przycisk pobierania.
  Fx106 PDF Download

Wstawianie adnotacji do plików PDF

Dodawanie adnotacji do plików PDF oznacza możliwość dodawania notatek, podkreśleń i innych oznaczeń bezpośrednio na dokumencie. Jest to szczególnie przydatne do wprowadzania poprawek, podkreślania ważnych informacji lub dodawania osobistych notatek do wykorzystania w przyszłości.

 • Kliknij, Annotate PDF 1 by wybrać kolor i rozmiar tekstu, następnie wybierz miejsce w dokumencie, w którym chcesz dodać tekst.
 • Kliknij, Annotate PDF 2 by wybrać kolor, grubość i nieprzezroczystość, następnie możesz rysować na dokumencie. Pobranie pliku spowoduje zapisanie kopii dokumentu z adnotacjami.

Wyróżnianie w plikach PDF

Dodawanie wyróżnienia

 1. Aby wyróżnić tekst lub obszar w dokumencie PDF, najpierw zaznacz żądany tekst lub obszar i kliknij Firefox PDF highlighting option.
  Firefox PDF select text to highlight
 2. Wybierz preferowany kolor wyróżnienia i jego grubość.
  Firefox PDF highlighting settings

Wyświetlanie/ukrywanie wszystkich wyróżnień

 1. Aby zarządzać widocznością wszystkich wyróżnień w pliku PDF, w gónym prawym rogu ekranu kliknij Firefox PDF highlighting option.
 2. Następnie, by wyświetlić lub ukryć wszystkie wyróżnienia, użyj przełącznika znajdującego się pod opcją Pokaż wszystko.
  Show/hide all PDF highlights

Edytowanie lub usuwanie wyróżnienia

 1. Kliknij wcześniej wyróżniony obszar.
  Edit or delete Firefox PDF highlight
 2. By zmienić kolor wyróżnienia, kliknij Color selection dropdown for PDF highlight i wybierz nowy kolor.
 3. By usunąć wyróżnienie, kliknij Trash can icon.

Dodanie obrazka do pliku PDF

Począwszy od wersji 119, do pliku PDF można dodawać obrazki. Funkcja ta jest wprowadzana stopniowo, więc może być niedostępna dla części użytkowników.

W wielu zadaniach związanych z plikami PDF dołączanie obrazów może dostarczyć dodatkowych informacji do treści.

Wstawianie obrazka:

 1. W prawym górnym rogu ekranu kliknij Add image to PDF 2.
 2. Kliknij + Dodaj obraz. Spowoduje to wyświetlenie okna wyboru pliku.
 3. Wyszukaj i wybierz żądany plik obrazu, aby dodać go do pliku PDF.

Zmiana pozycji lub wielkości obrazka:

 1. Przeciągnij i upuść obrazek na preferowaną pozycję w pliku PDF.
 2. Aby dostosować rozmiar obrazu, kliknij i przeciągnij jego krawędzie, aż dopasuje się do żądanych wymiarów.

Dodawanie tekstu alternatywnego dla dostępności:

 1. Po dodaniu obrazu, kliknij + Tekst alternatywny.
 2. W udostępnionym miejscu, albo:
  • napisz zwięzły opis obrazu dla czytników ekranu, albo
  • Zaznacz Oznacz jako dekoracyjne, jeśli obrazek służy wyłącznie do celów estetycznych.
 3. Kliknij Zapisz, aby zachować tekst alternatywny.
  Add image to PDF

Czytnik PDF – skróty klawiszowe

Polecenie skrót
Następna strona N lub J lub
Poprzednia strona P lub K lub
Powiększ Ctrl + +Command + +
Pomniejsz Ctrl + Command +
Skala automatyczna Ctrl + 0Command + 0
Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara R
Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Shift + R
Przełącz na tryb prezentacji Ctrl + Alt + PCommand + Alt + P
Wybierz narzędzie zaznaczania tekstu S
Włącz narzędzie rączka H
Przejdź do pola wprowadzania danych Ctrl + Alt + GCommand + Alt + G

Użycie zewnętrznej aplikacji PDF do otwierania pobranych plików PDF

Jeśli Firefox jest ustawiony jako domyślny czytnik plików PDF, a ty pobierasz plik PDF w Firefoksie i zapisujesz go na swoim komputerze, możesz użyć innego programu do przeglądania tych plików PDF, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz panel pobierania, klikając ikonę pobierania Fx91DownloadsButton znajdującą się za paskiem adresu. Można również otworzyć okno Biblioteki.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij pobrany plik PDF, który chcesz otworzyć.
  Fx99DownloadsPanel-PDFcontextmenu-WinFx99DownloadsPanel-PDFcontextmenu-mac
 3. Kliknij element menu kontekstowego domyślnej systemowej przeglądarki plików PDF, na przykład kliknij Otwórz w programie Adobe Acrobat Reader DCOtwórz w programie Preview, aby otworzyć plik PDF w tej aplikacji.
Uwaga. Jeśli chcesz wyświetlić pobrany plik PDF w innej aplikacji, otwórz panel pobierania lub okno Biblioteki w sposób opisany powyżej, ale kliknij ikonę folderu Fx91DownloadsPanel-OpenFolderIcon obok danego pliku PDF. Spowoduje to otworzenie folderu zawierającego pobrany plik. kliknij ikonę lupy MagnifyingGlass obok danego pliku PDF. Spowoduje to otworzenie folderu zawierającego pobrany plik w Finderze. Następnie kliknij plik prawym przyciskiem, kliknij plik z przytrzymanym klawiszem control, wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu kontekstowego i wybierz aplikację do przeglądania plików PDF, której chcesz użyć.

Wybór innego czytnika plików PDF lub ustawienie Firefoksa tak, by zawsze pytał, co zrobić z plikiem

Uwaga. Jeśli wybierzesz inny czytnik plików PDF, który będzie domyślnie używany w programie Firefox, lub jeśli ustawisz, aby Firefox zawsze pytał, co zrobić z plikami PDF, wszystkie otwierane pliki PDF będą również zapisywane w folderze Pobrane (przeczytaj Menedżer pobierania plików).

Wyłączenie wbudowanego czytnika PDF i użycie innej aplikacji

Informacja. Jeżeli Firefox nie jest aktualnie domyślną aplikacją do otwierania plików PDF, po otwarciu pliku PDF w Firefoksie pojawi się komunikat umożliwiający ustawienie go jako domyślnego.

Set FF as default PDF viewer prompt

Do obsługi plików PDF można użyć innego czytnika plików PDF zewnętrznej firmy zamiast wbudowanego czytnika Firefoksa. Aby zmienić czytnik PDF na inny:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje lub Ustawienia, w zależności od wersji systemu macOS.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.
 2. Wybierz panel Ogólne, przejdź do sekcji Aplikacje.
 3. Znajdź wpis Portable Document Format (PDF) na liście i kliknij go, by zaznaczyć jego pozycję.
 4. Kliknij strzałkę w kolumnie Czynność dla wybranej pozycji i z rozwijanego menu wybierz żądany czytnik plików PDF.
  Edit PDF 3Fx78Applications-PDFFx78Applications-PDF-Win
Informacja. Gdy wybrana jest opcja Otwórz w programie Firefox, używany jest wbudowany czytnik plików PDF.

Ustawienie Firefoksa tak, aby pytał, co zrobić z plikami PDF

Jeśli chcesz, aby Firefox zawsze pytał o to, co zrobić z plikami PDF, wykonaj powyższe kroki, aby zmienić czynność dla pozycji Portable Document Format (PDF), ale z menu rozwijanego wybierz Zawsze pytaj. Następnym razem, gdy klikniesz odnośnik do pobrania pliku PDF, Firefox wyświetli monit z pytaniem, co należy zrobić z tym plikiem. Następnie możesz wybrać, czy chcesz go otworzyć za pomocą wbudowanego w program Firefox czytnika plików PDF, otworzyć go za pomocą innej aplikacji PDF, czy też zapisać plik.

Fx78openingPDF-AlwaysAsk

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Zarządzanie typami plików i czynnościami pobierania w Firefoksie.

Czytnik PDF – rozwiązywanie problemów

 • W przypadku niektórych typów plików PDF czytnik PDF może mieć problemy z wyświetlaniem czcionek, kolorów, lub całego dokumentu. Jeśli pliki PDF nie wyświetlają się prawidłowo lub wyświetla się pusta strona, kliknij ikonę pobierania po prawej stronie nagłówka dokumentu, aby otworzyć go za pomocą domyślnego czytnika plików PDF zainstalowanego na komputerze.
 • Jeśli żaden plik PDF nie otwiera się w zintegrowanym czytniku PDF, przyczyną problemu może być jedno z zainstalowanych rozszerzeń. Można wyłączyć wszystkie rozszerzenia, by sprawdzić, które z nich wywołuje problem. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z rozszerzeniami znajdziesz na stronie Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji