Otwieranie plików PDF w Firefoksie

Firefox zawiera zintegrowany czytnik plików PDF umożliwiający wyświetlanie ich w oknie przeglądarki. W tym artykule wyjaśniono, jak korzystać z wbudowanego czytnika plików PDF, jak rozwiązywać najczęściej spotykane problemy, oraz jak korzystać z zewnętrznego czytnika plików PDF.

Wbudowany czytnik PDF Firefoksa

Firefox zawiera wbudowany czytnik plików PDF, umożliwiający przeglądanie prawie wszystkich plików PDF znalezionych w internecie bez użycia zewnętrznej aplikacji (wyjątkiem są pliki PDF z niepoprawnie ustawionym parametrem MIME type). Zintegrowany czytnik PDF jest domyślnie włączony. Jeżeli klikniesz link do dokumentu PDF, lub otworzysz go z poziomu panelu pobierania, plik PDF zostanie wyświetlony za pomocą wbudowanego czytnika plików PDF.

PDF JS

Aby dowiedzieć się więcej o wbudowanym czytniku PDF, zapoznaj się z rozdziałem Używanie wbudowanego czytnika PDF Firefoksa (poniżej).

Użycie zewnętrznej aplikacji PDF do otwierania pobranych plików PDF

Gdy Firefox domyślnie wyświetla pliki PDF w przeglądarce, nadal można otwierać pobrane pliki PDF za pomocą narzędzia innej firmy. Aby otwierać pobrane pliki PDF za pomocą zewnętrznego programu:

 1. Otwórz panel pobierania, klikając ikonę pobierania download icon 57 znajdującą się za paskiem adresu.
 2. Kliknij prawym przyciskiemNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij ikonę folderu WinDownloadFile znajdującą się obok nazwy pliku i wybierz Otwórz folder nadrzędny.Kliknij prawym przyciskiemNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij ikonę lupy MagnifyingGlass znajdującą się obok nazwy pliku i wybierz Pokaż w Finderze.
 3. Następnie w folderze Pobrane kliknij prawym przyciskiemnaciśnij i przytrzymaj klawisz Control i kliknij plik, wybierz Otwórz za pomocą i wybierz żądaną przeglądarkę plików PDF.

Wyłączenie wbudowanego czytnika PDF i użycie innej aplikacji

Do obsługi plików PDF można użyć innego czytnika plików PDF zewnętrznej firmy zamiast wbudowanego czytnika Firefoksa. Aby zmienić czytnik PDF na inny:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz OpcjePreferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

 2. Wybierz panel Ogólne, przejdź do sekcji Aplikacje.
 3. Znajdź wpis Portable Document Format (PDF) na liście i kliknij go, by zaznaczyć jego pozycję.
 4. Kliknij strzałkę w kolumnie Czynność dla wybranej pozycji i z rozwijanego menu wybierz żądany czytnik plików PDF.
  Fx77Applications-PDF-MacFx78Applications-PDFFx78Applications-PDF-Win
Informacja: Gdy wybrana jest opcja Otwórz w programie Firefox, używany jest wbudowany czytnik plików PDF.

Ustaw program Firefox tak, aby pytał, co zrobić z plikami PDF

Jeśli chcesz, aby Firefox zawsze pytał o to, co zrobić z plikami PDF, wykonaj powyższe kroki, aby zmienić czynność dla pozycji Portable Document Format (PDF), ale z menu rozwijanego wybierz Zawsze pytaj. Następnym razem, gdy klikniesz odnośnik do pobrania pliku PDF, Firefox wyświetli monit z pytaniem, co należy zrobić z tym plikiem. Następnie możesz wybrać, czy chcesz go otworzyć za pomocą wbudowanego w program Firefox czytnika plików PDF, otworzyć go za pomocą innej aplikacji PDF, czy też zapisać plik.

Fx78openingPDF-AlwaysAsk

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Zmień zachowanie Firefoksa po kliknięciu lub pobraniu pliku.

Używanie wbudowanego czytnika PDF Firefoksa

Wypełnianie formularzy w przeglądarce PDF

Informacja: Ta funkcja jest dostępna w wersji 83 i nowszych przeglądarki Firefox.

Niektóre pliki PDF posiadają interaktywne pola do wypełnienia danych (np. na formularzach). Za pomocą wbudowanego czytnika plików PDF programu Firefox można wypełniać pola takie jak tekst, pola wyboru i przyciski radiowe. Po wprowadzeniu danych w tych polach można zapisać plik zawierający wypełnione pola na dysku.

PDF Form

Czytnik PDF – opcje paska narzędzi

 • Przełączanie widoku dokumentów: Za pomocą przycisku po lewej stronie można otworzyć panel boczny z widokiem miniaturek stron dokumentu. Niektóre dokumenty oferują również spis treści. Ułatwia to przeglądanie długich dokumentów.
  PDF Thumbnails
 • Poprzednia/następna strona lub skok do strony: Możesz użyć strzałek w górę i w dół do przechodzenia pomiędzy stronami lub wpisać numer strony, do której chcesz przejść.
  PDF Pager
 • Zmiana rozmiaru dokumentu: Użyć przycisków + i -, by powiększyć i zmniejszyć stronę lub wybrać poziom powiększenia z rozwijanego menu.
  PDF Zoom
 • Pełny ekran lub tryb prezentacji: By wyświetlić plik PDF na całym ekranie, należy nacisnąć przycisk trybu pełnego ekranu. Klawisz ESC umożliwia wyjście z tego trybu.
  PDF Fullscreen
 • Drukowanie: By otworzyć okno ustawień drukowania, należy nacisnąć przycisk drukarki.
  PDF Print
 • Pobieranie: By zapisać plik PDF na komputerze lub otworzyć go za pomocą zainstalowanego czytnika plików PDF, należy nacisnąć przycisk pobierania.
  PDF Download
 • Bieżąca pozycja: Kliknij prawym przyciskiemNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij przycisk bieżącej pozycji, by otworzyć aktualny widok w nowej karcie lub oknie.
  PDF Copy

Czytnik PDF – skróty klawiszowe

Polecenie skrót
Następna strona N lub J lub lub Page Down
Poprzednia strona P lub K lub lub Page Up
Powiększ Ctrl + +command + +
Pomniejsz Ctrl + -command + -
Skala automatyczna Ctrl + 0command + 0
Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara R
Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Shift + R

Czytnik PDF - rozwiązywanie problemów

 • W przypadku niektórych typów plików PDF czytnik PDF może mieć problemy z wyświetlaniem czcionek, kolorów, lub całego dokumentu. Jeśli pliki PDF nie wyświetlają się prawidłowo lub wyświetla się pusta strona, kliknij ikonę pobierania po prawej stronie nagłówka dokumentu, aby otworzyć go za pomocą domyślnego czytnika plików PDF zainstalowanego na komputerze.
 • Jeśli żaden plik PDF nie otwiera się w zintegrowanym czytniku PDF, przyczyną problemu może być jedno z zainstalowanych rozszerzeń. Można wyłączyć wszystkie rozszerzenia, by sprawdzić, które z nich wywołuje problem. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z rozszerzeniami znajdziesz na stronie Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji