Otwieranie plików PDF w Firefoksie

Firefox zawiera zintegrowany czytnik plików PDF umożliwiający wyświetlanie ich w oknie przeglądarki. W tym artykule wyjaśniono, jak korzystać z wbudowanego czytnika plików PDF, jak rozwiązywać najczęściej spotykane problemy, oraz jak korzystać z zewnętrznego czytnika plików PDF.

Wbudowany czytnik PDF Firefoksa

Wbudowany czytnik plików PDF umożliwia przeglądanie prawie wszystkich plików PDF w internecie bez użycia zewnętrznej aplikacji (wyjątkiem są pliki PDF z niepoprawnie ustawionym parametrem MIME type). Zintegrowany czytnik plików PDF jest używany, gdy w ustawieniach Firefoksa, w panelu Ogólne w sekcji Aplikacje jest ustawione, że dokumenty PDF mają być otwierane w przeglądarce Firefox. To ustawienie jest domyślnie włączone. Jeżeli klikniesz link do dokumentu PDF, lub otworzysz go z poziomu panelu pobierania, plik PDF zostanie wyświetlony za pomocą wbudowanego czytnika plików PDF. Aby dowiedzieć się więcej o wbudowanym czytniku PDF, zapoznaj się z rozdziałem Używanie wbudowanego czytnika PDF Firefoksa (poniżej).

Fx91PDFviewerFx106 PDF viewer


Pliki PDF są otwierane w Firefoksie za pomocą wbudowanego czytnika plików PDF bez ich zapisywania.

Podczas wyświetlania pliku PDF w Firefoksie można użyć przycisku pobierania Fx98PDFviewer-DownloadButtonFx106 PDF dl button znajdującego się na pasku narzędzi czytnika PDF, aby pobrać i zapisać plik PDF na komputerze.

Użycie zewnętrznej aplikacji PDF do otwierania pobranych plików PDF

Jeśli Firefox jest ustawiony jako domyślny czytnik plików PDF, a ty pobierasz plik PDF w Firefoksie i zapisujesz go na swoim komputerze, możesz użyć innego programu do przeglądania tych plików PDF, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz panel pobierania, klikając ikonę pobierania Fx91DownloadsButton znajdującą się za paskiem adresu. Można również otworzyć okno Biblioteki.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij pobrany plik PDF, który chcesz otworzyć.
  Fx99DownloadsPanel-PDFcontextmenu-WinFx99DownloadsPanel-PDFcontextmenu-mac
 3. Kliknij element menu kontekstowego domyślnej systemowej przeglądarki plików PDF na przykład kliknij Otwórz w programie Adobe Acrobat Reader DCOtwórz w programie Preview, aby otworzyć plik PDF w tej aplikacji.
Uwaga. Jeśli chcesz wyświetlić pobrany plik PDF w innej aplikacji, otwórz panel pobierania lub okno Biblioteki w sposób opisany powyżej, ale kliknij ikonę folderu Fx91DownloadsPanel-OpenFolderIcon obok danego pliku PDF. Spowoduje to otworzenie folderu zawierającego pobrany plik. kliknij ikonę lupy MagnifyingGlass obok danego pliku PDF. Spowoduje to otworzenie folderu zawierającego pobrany plik w Finderze. Następnie kliknij plik prawym przyciskiem, kliknij plik z przytrzymanym klawiszem control wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu kontekstowego i wybierz aplikację do przeglądania plików PDF, której chcesz użyć.

Wybór innego czytnika plików PDF lub ustawienie Firefoksa tak, by zawsze pytał, co zrobić z plikiem

Uwaga. Jeśli wybierzesz inny czytnik plików PDF, który będzie domyślnie używany w programie Firefox, lub jeśli ustawisz, aby Firefox zawsze pytał, co zrobić z plikami PDF, wszystkie otwierane pliki PDF będą również zapisywane w folderze Pobrane (przeczytaj Menedżer pobierania plików).

Wyłączenie wbudowanego czytnika PDF i użycie innej aplikacji

Do obsługi plików PDF można użyć innego czytnika plików PDF zewnętrznej firmy zamiast wbudowanego czytnika Firefoksa. Aby zmienić czytnik PDF na inny:

 1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Firefox, a następnie Preferencje. Naciśnij przycisk menu Fx57Menu i wybierz Opcje.Preferencje.Naciśnij przycisk menu Fx89menuButton i wybierz Ustawienia.

 2. Wybierz panel Ogólne, przejdź do sekcji Aplikacje.
 3. Znajdź wpis Portable Document Format (PDF) na liście i kliknij go, by zaznaczyć jego pozycję.
 4. Kliknij strzałkę w kolumnie Czynność dla wybranej pozycji i z rozwijanego menu wybierz żądany czytnik plików PDF.
  Fx77Applications-PDF-MacFx78Applications-PDFFx78Applications-PDF-Win
Informacja. Gdy wybrana jest opcja Otwórz w programie Firefox, używany jest wbudowany czytnik plików PDF.

Ustawienie Firefoksa tak, aby pytał, co zrobić z plikami PDF

Jeśli chcesz, aby Firefox zawsze pytał o to, co zrobić z plikami PDF, wykonaj powyższe kroki, aby zmienić czynność dla pozycji Portable Document Format (PDF), ale z menu rozwijanego wybierz Zawsze pytaj. Następnym razem, gdy klikniesz odnośnik do pobrania pliku PDF, Firefox wyświetli monit z pytaniem, co należy zrobić z tym plikiem. Następnie możesz wybrać, czy chcesz go otworzyć za pomocą wbudowanego w program Firefox czytnika plików PDF, otworzyć go za pomocą innej aplikacji PDF, czy też zapisać plik.

Fx78openingPDF-AlwaysAsk

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Zarządzanie typami plików i czynnościami pobierania w Firefoksie.

Używanie wbudowanego czytnika PDF Firefoksa

Wypełnianie formularzy w przeglądarce PDF

Niektóre pliki PDF mają interaktywne pola do wypełnienia danych (np. na formularzach). Za pomocą wbudowanego czytnika plików PDF programu Firefox można wypełniać pola takie jak tekst, pola wyboru i przyciski radiowe. Po wprowadzeniu danych w tych polach można zapisać plik zawierający wypełnione pola na dysku.

Fx105 PDF FormsFx106 PDF forms

Czytnik PDF – opcje paska narzędzi

 • Przełączanie widoku dokumentów: Za pomocą przycisku po lewej stronie można otworzyć panel boczny z widokiem miniaturek stron dokumentu. Niektóre dokumenty oferują również spis treści. Ułatwia to przeglądanie długich dokumentów.
 • Fx105 PDF SidebarFx106 PDF Sidebar
 • Poprzednia/następna strona lub skok do strony: Możesz użyć strzałek w górę i w dół do przechodzenia pomiędzy stronami lub wpisać numer strony, do której chcesz przejść.
  Fx105 PDF PagerFx106 PDF Pager
 • Zmiana rozmiaru dokumentu: Użyj przycisków + i -, by powiększyć i zmniejszyć stronę lub wybrać poziom powiększenia z rozwijanego menu.
  Fx105 PDF ZoomFx106 PDF Zoom
 • Pełny ekran lub tryb prezentacji: By wyświetlić plik PDF na całym ekranie, należy nacisnąć przycisk trybu prezentacji. Klawisz ESC umożliwia wyjście z tego trybu.
  Fx105 PDF Presentation
 • Drukowanie: By otworzyć okno ustawień drukowania, należy nacisnąć przycisk drukarki.
  Fx105 PDF Print
 • Pobieranie: By zapisać plik PDF na komputerze, należy nacisnąć przycisk pobierania.
  Fx105 PDF Download
 • Bieżąca pozycja: Kliknij prawym przyciskiem myszyNaciśnij i przytrzymaj klawisz control i kliknij przycisk bieżącej pozycji, by otworzyć aktualny widok w nowej karcie lub oknie.
  Fx105 PDF Current view
 • Drukowanie: By otworzyć okno ustawień drukowania, należy nacisnąć przycisk drukarki.
  Fx106 PDF Print
 • Pobieranie: By zapisać plik PDF na komputerze, należy nacisnąć przycisk pobierania.
  Fx106 PDF Download

Wstawianie adnotacji do plików PDF

Kliknij przycisk Tekst, aby wybrać kolor i rozmiar tekstu, następnie wybierz miejsce w dokumencie, w którym chcesz dodać tekst. Kliknij ikonę Rysuj, aby wybrać kolor, grubość i nieprzezroczystość, następnie możesz rysować na dokumencie. Pobranie pliku spowoduje zapisanie kopii dokumentu z adnotacjami.

Fx 106 PDF annotate

Czytnik PDF – skróty klawiszowe

Polecenie skrót
Następna strona N lub J lub
Poprzednia strona P lub K lub
Powiększ Ctrl + +command + +
Pomniejsz Ctrl + -command + -
Skala automatyczna Ctrl + 0command + 0
Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara R
Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Shift + R
Przełącz na tryb prezentacji Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Wybierz narzędzie zaznaczania tekstu S
Włącz narzędzie rączka H
Przejdź do pola wprowadzania danych Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Czytnik PDF - rozwiązywanie problemów

 • W przypadku niektórych typów plików PDF czytnik PDF może mieć problemy z wyświetlaniem czcionek, kolorów, lub całego dokumentu. Jeśli pliki PDF nie wyświetlają się prawidłowo lub wyświetla się pusta strona, kliknij ikonę pobierania po prawej stronie nagłówka dokumentu, aby otworzyć go za pomocą domyślnego czytnika plików PDF zainstalowanego na komputerze.
 • Jeśli żaden plik PDF nie otwiera się w zintegrowanym czytniku PDF, przyczyną problemu może być jedno z zainstalowanych rozszerzeń. Można wyłączyć wszystkie rozszerzenia, by sprawdzić, które z nich wywołuje problem. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z rozszerzeniami znajdziesz na stronie Rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami i motywami.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji