Lista zablokowanych dodatków

Blokowanie lub umieszczanie na liście zablokowanych dodatków (rozszerzeń, motywów i wtyczek), o których wiadomo, że naruszają zasady dotyczące dodatków ma na celu ochronę użytkowników przeglądarki Firefox.


Do czego służy lista zablokowanych dodatków?

Po zablokowaniu, Firefox nie pozwala niebezpiecznemu dodatkowi na uruchomienie. Blokowanie może zostać włączone na różnych poziomach, zależnie od powagi wykrytych problemów.

  • "Łagodne blokowanie" oznacza domyślne wyłączenie dodatku, ale pozwala na zmianę ustawienia i dalsze korzystanie z uprzednio zablokowanego dodatku. Takie blokowanie ma miejsce w przypadku niegroźnych dodatków.
  • "Twarde blokowanie" oznacza wyłączenie dodatku i nie pozwala na jego ponowne włączenie w żaden sposób. Takie blokowanie ma miejsce w przypadku wyjątkowo groźnych dodatków.
  • Blokowanie typu "kliknij by aktywować" oznacza domyślne wyłączenie wtyczki, ale pozwala na jej włączenie na wybranych witrynach. Takie blokowanie stosowane jest dla niegroźnych wtyczek.

Identyfikacja zablokowanych dodatków

Firefox wyświetla powiadomienie o następującej treści:

Program Firefox ustalił, że poniższe dodatki stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa lub utraty stabilności.


Add-ons Blocklist Mac1

Aby zapobiec uruchomieniu tych dodatków, naciśnij przycisk Uruchom ponownie program Firefox.

Jeśli dodatek zostało zablokowany na "twardo", usunięcie jego blokady jest niemożliwe.

Instalowanie zablokowanych dodatków

Po zablokowaniu dodatku, nie będzie się on już pojawiał w galerii dodatków witryny addons.mozilla.org do momentu aktualizacji przez twórców, usuwającej wszystkie problemy które doprowadziły do jego zablokowania.

Ponadto, jeżeli spróbujesz zainstalować niebezpieczny dodatek znajdujący się na liście zablokowanych dodatków, Firefox zapobiegnie instalacji i wyświetli następujący komunikat:

Dodatek NAZWA DODATKU nie może zostać zainstalowany, ponieważ obarczony jest on wysokim ryzykiem utraty stabilności lub problemów z bezpieczeństwem.

Jeśli Firefox zapobiega instalacji dodatku, sprawdź czy dostępna jest jego nowsza wersja. Niektóre dodatki mogą zostać zablokowane na stałe, co oznacza konieczność znalezienia innych dodatków o podobnej funkcjonalności.

Wtyczka Adobe Flash

Koniec wsparcia Flash: Podobnie jak inne przeglądarki oraz Adobe, Firefox zakończył obsługę technologii Flash z końcem 2020 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie Firefox kończy wsparcie dla Adobe Flash.

Firefox może uniemożliwić automatyczne uruchomienie wtyczki Adobe Flash (co zapobiega wielu problemom). Kiedy Firefox blokuje wtyczkę, zobaczysz komunikat podobny do tego:

Click to play 1 new

Możesz wtedy zdecydować czy chcesz uruchomić lub zaktualizować wtyczkę (jeśli jej aktualizacja jest dostępna). Więcej na temat uruchamiania wtyczek dowiesz się na stronie Dlaczego muszę kliknąć wtyczkę, by ją aktywować?

Firefox nie pozwala na automatyczne uruchamianie wtyczki Adobe Flash, co zapobiega wielu problemom. Jeśli strona korzysta z niej, zobaczysz monit o uruchomienie wtyczki Adobe Flash. Możesz wtedy zdecydować się na uruchomienie wtyczki.

activate_flash_58

Więcej na temat uruchamiania wtyczek dowiesz się na stronie Dlaczego muszę kliknąć wtyczkę, by ją aktywować?

Po wyświetleniu komunikatu o zablokowaniu dodatku

Jeśli zainstalowany dodatek jest wyłączony

Zaakceptuj komunikat i uruchom program Firefox ponownie. Jeśli chcesz usunąć "łagodną" blokadę dodatku, możesz to zrobić na własne ryzyko.

Usuwanie blokad

Zależnie od powagi naruszenia zasad dodatków dla programu Firefox, dotychczasowego zachowania jego twórców i innych powiązanych czynników, niektóre blokady mogą zostać zniesione po aktualizacji nowej, poprawionej wersji dodatku. Jeśli do tego dojdzie, jego użytkownicy mogą go ponownie używać po aktualizacji jego strony w witrynie addons.mozilla.org.

Aby upewnić się, że zawsze zainstalowana jest najnowsza wersja dodatku (rozszerzenia lub motywu):
  1. Kliknij przycisk menu Fx57menu, następnie Fx57Addons-icon DodatkiFx57Addons-icon Dodatki i motywy i wybierz panel Rozszerzenia.
  2. Kliknij ikonę Add-on Tools Icon i upewnij się, że opcja Aktualizuj dodatki automatycznie jest aktywna.

Które niebezpieczne dodatki znajdują się na liście zablokowanych dodatków?

Zablokowane dodatki znajdziesz na liście zablokowanych dodatków.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji