Lista zablokowanych dodatków

Począwszy od wersji 57 programu Firefox, jedynie dodatki stworzone przy pomocy WebExtensions API będą kompatybilne z jego najnowszymi wersjami. Nie masz pewności, czy dotyczy to uzywanych przez ciebie dodatków? Zapoznaj się ze stroną Modernizacja technologii dodatków dla Firefoksa oraz z często zadawanymi pytaniami, aby uzyskać więcej informacji.

Blokowanie lub umieszczanie na liście zablokowanych dodatków (rozszerzeń, motywów i wtyczek), o których wiadomo, że naruszają zasady dotyczące dodatków ma na celu ochronę użytkowników przeglądarki Firefox.


Do czego służy lista zablokowanych dodatków?

Po zablokowaniu, Firefox nie pozwala niebezpiecznemu dodatkowi na uruchomienie. Blokowanie może zostać włączone na różnych poziomach, zależnie od powagi wykrytych problemów.

  • "Łagodne blokowanie" oznacza domyślne wyłączenie dodatku, ale pozwala na zmianę ustawienia i dalsze korzystanie z uprzednio zablokowanego dodatku. Takie blokowanie ma miejsce w przypadku niegroźnych dodatków.
  • "Twarde blokowanie" oznacza wyłączenie dodatku i nie pozwala na jego ponowne włączenie w żaden sposób. Takie blokowanie ma miejsce w przypadku wyjątkowo groźnych dodatków.
  • Blokowanie typu "kliknij by aktywować" oznacza domyślne wyłączenie wtyczki, ale pozwala na jej włączenie na wybranych witrynach. Takie blokowanie stosowane jest dla niegroźnych wtyczek.

Identyfikacja zablokowanych dodatków

Firefox wyświetla powiadomienie o następującej treści:

Program Firefox ustalił, że poniższe dodatki stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa lub utraty stabilności.


Add-ons Blocklist Mac1

Aby zapobiec uruchomieniu tych dodatków, naciśnij przycisk Uruchom ponownie program Firefox.

Jeśli dodatek zostało zablokowany na "twardo", usunięcie jego blokady jest niemożliwe.

Instalowanie zablokowanych dodatków

Po zablokowaniu dodatku, nie będzie się on już pojawiał w galerii dodatków witryny addons.mozilla.org do momentu aktualizacji przez twórców, usuwającej wszystkie problemy które doprowadziły do jego zablokowania.

Ponadto, jeżeli spróbujesz zainstalować niebezpieczny dodatek znajdujący się na liście zablokowanych dodatków, Firefox zapobiegnie instalacji i wyświetli następujący komunikat:

Dodatek NAZWA DODATKU nie może zostać zainstalowany, ponieważ obarczony jest on wysokim ryzykiem utraty stabilności lub problemów z bezpieczeństwem.

Jeśli Firefox zapobiega instalacji dodatku, sprawdź czy dostępna jest jego nowsza wersja. Niektóre dodatki mogą zostać zablokowane na stałe, co oznacza konieczność znalezienia innych dodatków o podobnej funkcjonalności.

Zapobiega automatycznemu uruchamianiu wtyczek

Firefox może powstrzymać wtyczkę przed automatycznym uruchomieniem (co zapobiega wielu problemom). Kiedy Firefox blokuje wtyczkę, zobaczysz komunikat podobny do tego:

Click to play 1 new

Możesz wtedy zdecydować czy chcesz uruchomić lub zaktualizować wtyczkę (jeśli jej aktualizacja jest dostępna). Więcej na temat uruchamiania wtyczek dowiesz się na stronie Dlaczego muszę kliknąć wtyczkę, by ją aktywować?

Wsparcie dla wszystkich wtyczek NPAPI z wyjątkiem Adobe Flasha zostało zakończone w wersji 52 programu Firefox. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w tym dokumencie, a także na tej stronie pomocy programu Firefox.

Po wyświetleniu komunikatu o zablokowaniu dodatku

Jeśli zainstalowany dodatek jest wyłączony

Zaakceptuj komunikat i uruchom program Firefox ponownie. Jeśli chcesz usunąć "łagodną" blokadę dodatku, możesz to zrobić na własne ryzyko.

Wtyczki

Sprawdź, czy nie ma zaktualizowanej wersji wtyczki. Jeśli nie zostaną znalezione żadne aktualizacje, być może konieczny jest bezpośredni kontakt z twórcą zablokowanej wtyczki.

Usuwanie blokad

Zależnie od powagi naruszenia zasad dodatków dla programu Firefox, dotychczasowego zachowania jego twórców i innych powiązanych czynników, niektóre blokady mogą zostać zniesione po aktualizacji nowej, poprawionej wersji dodatku. Jeśli do tego dojdzie, jego użytkownicy mogą go ponownie używać po aktualizacji jego strony w witrynie addons.mozilla.org.

Aby upewnić się, że zawsze zainstalowana jest najnowsza wersja dodatku (rozszerzenia lub motywu):
  1. Kliknij przycisk menu Fx57menu , następnie Fx57Addons-icon Dodatki i wybierz panel Rozszerzenia.
  2. Kliknij ikonę Add-on Tools Icon i upewnij się, że opcja Aktualizuj dodatki automatycznie jest aktywna.

Które niebezpieczne dodatki znajdują się na liście zablokowanych dodatków?

Zablokowane dodatki znajdziesz na liście zablokowanych dodatków.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo, TyDraniu, vesper. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support