Eksportowanie zakładek do Safari

Możesz wyeksportować swoje zakładki z Firefoksa, by użyć je w innych przeglądarkach. Ta instrukcja przedstawia, jak wyeksportować zakładki z Firefoksa i zaimportować je do przeglądarki Safari.

Informacja: Ten artykuł dotyczy tylko systemu Mac i Windows. Przeglądarka Safari nie jest dostępna dla systemu Linux.

Eksportowanie zakładek z Firefoksa

 1. Naciśnij przycisk Biblioteki 57 library icon , potem Zakładki. Następnie kliknij Wyświetl wszystkie zakładki na dole menu. Naciśnij przycisk zakładek Bookmarks-29 i wybierz Wyświetl wszystkie zakładki. Zostanie otworzone okno biblioteki.

 2. Na pasku narzędzi biblioteki naciśnij przycisk f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Importowanie i kopie zapasowe i z menu wybierz Eksportuj zakładki do pliku HTML….
  Exporting HTML Bookmarks - Win fx7
 3. Zostanie otworzone okno eksportu zakładek. Wybierz miejsce zapisu pliku z zakładkami. Domyślna nazwa pliku to bookmarks.html. Pulpit jest zazwyczaj dobrym miejscem, ale plik można zapisać w dowolnym – najlepiej łatwym do zapamiętania miejscu.
 4. Naciśnij przycisk Zapisz. Okno eksportu zakładek zostanie zamknięte.
 5. Zamknij okno biblioteki.

Zakładki zostały wyeksportowane z Firefoksa, by je zaimportować do Safari przejdź do następnej sekcji.

Importowanie zakładek do Safari

 1. Uruchom Safari
 2. Na pasku menu kliknij menu Plik i wybierz Importuj zakładki….

  exportingtosafari-mac-4.jpg
 3. Znajdź wcześniej zapisany plik z Firefoksa i naciśnij przycisk Importuj.

  exportingtosafari-mac-5.jpg
 1. Uruchom Safari
 2. Na górze okna Safari kliknij menu Plik i wybierz Importuj zakładki….
  • Jeśli nie widzisz paska menu, naciśnij klawisz the Alt.

   exportingtosafari-win-4.jpg
 3. Znajdź wcześniej zapisany plik z Firefoksa i naciśnij przycisk Otwórz.

  exportingtosafari-win-5.jpg
 4. Nadaj dowolną nazwę folderowi zakładek.

Kliknij menu Zakładki i wybierz Pokaż wszystkie zakładki, by sprawdzić czy wszystkie zakładki zostały zaimportowane.

// Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:GmbH, Teo, TyDraniu. Ty też możesz pomóc — dowiedz się jak.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Proszę czekać…

Zostań wolontariuszem Mozilla Support