Velg visningsspråk for flerspråklige nettsider

Noen nettsider kan leses på flere språk. Firefox velger et språk basert på listen din over foretrukne språk. Om en side ikke er tilgjengelig på språket du har på topp, sjekker Firefox om siden finnes på det neste språket på listen din.

For å endre språket Firefox bruker i menyer, varsler, meldinger og andre deler av brukergrensesnittet, les Bruk Firefox på et annet språk.

Vis listen over språk

  1. I menylinjen på toppen av skjermen, klikk på Firefox og velg Innstillinger. Klikk på menyknappen Fx57Menu og velg InnstillingerInnstillinger.Klikk på menyknappen Fx89menuButton og velg Innstillinger.

  2. I Generelt panelet, rull ned til Språk i avsnittet Språk og utseende.
  3. Klikk på Velg ... ved siden av Velg foretrukket språk på nettsider for å se listen din over språk.

Legg til, fjern og endre rekkefølgen på språk

Legg til et språk

  1. Klikk på Velg et språk ... under listen over aktive språk.
  2. Marker språket du vil legge til og klikk på Legg til knappen.

Fjern et språk

  1. Marker språket du vil fjerne i listen over aktive språk.
  2. Klikk på Fjern knappen.

Endre rekkefølgen på språkene

  1. Marker språket du vil flytte på i listen over aktive språk.
  2. Klikk på den av knappene Flytt opp eller Flytt ned som flytter språket til plassen i listen du vil ha det på.

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More