Tilpass Firefox hjemmesiden

Denne artikkelen kan være utdatert.

En viktig endring ble gjort på den engelske artikkelen som denne er basert på. Inntil denne siden er oppdatert kan du få nytte av denne: Customize the Firefox home screen

Firefox for Android lar deg velge hvilket innhold du ønsker å se når du åpner en ny fane. Sett den til din favorittnettside eller vis Firefox sin standard hjemmeside som viser bra innhold som Populære nettsteder, populære emner på Pocket (now part of Mozilla) og sider som du nylig har besøkt eller bokmerket.

Populære nettsteder i Firefox for Android gir deg tilgang til nettsider som du har besøkt eller bokmerket nylig. Om du er en ny bruker, vil Firefox vise de mest populære nettstedene i følge Alexa. Denne artikkelen vil vise deg hvordan å administrere Populære nettsteder ved å låse nettsider, fjerne dem eller redigere dem.

Skjul eller omorganiser paneler

 1. Trykk på Meny-knappen (enten under skjermen på noen enheter eller i det øverste høyre hjørnet av nettleseren), trykk deretter på Innstillinger (du må muligens trykke på Mer først).
 2. Trykk på Generelt, og så Hjem.
 3. Velg panelet du ønsker å fjerne eller flytte på: Populære nettsteder, Bokmerker eller Historikk.
 4. Velg mellom følgende innstillinger:
  • Bruk som standard: Panelet vil da være det første du ser når du åpner en ny fane eller åpner Firefox.
  • Skjul: Fjerner panelet fra startskjermen.
  • Endre rekkefølge: Flytter panelet til venstre eller høyre av skjermen.

Vis eller skjul ytterligere innhold på panelet Populære nettsteder

 1. Trykk på Meny-knappen (enten under skjermen på noen enheter eller i det øverste høyre hjørnet av nettleseren), trykk deretter på Innstillinger (du må muligens trykke på Mer først).
 2. Trykk Generelt, og deretter Hjem.
 3. Trykk Populære nettsteder.
 4. Under Ytterligere innhold, berør bryteren ved siden av de forkjellige innholdene du ønsker å se.

Rediger miniatyrbilder

Trykk og hold på et miniatyrbilde for å få opp en meny med forskjellige innstillinger, som å åpne siden i en ny fane, åpne siden i en ny privat fane, slette, bokmerme, dele, kopiere eller å låse nettstedet på sin plass.

top sites context menu 57

Sett inn et annet nettsted som din hjemmeside

Se Change the Homepage to a specific page for instruksjoner på hvordan å vise en spesifikk nettside i stedet for standard hjemmesiden til Firefox.

Lås eller opphev låsing på en nettside

For å få en nettside til å forbli på siden, "lås" den til din Populære nettsteder skjerm. Først, trykk og hold på ruten for å få opp menyen.

Top Site_Pin
 • For å låse en side, trykk Lås nettsted.
Pin Sites 2

Siden er da låst til din hjemmeside.

Pin Sites 3Pinned_Site
 • For å oppheve låsingen på nettstedet, følg stegene over og velg Opphev låsing.
Unpin top site

Rediger

 • For å endre en nettside, trykk på en rute og hold ruten inne for å få opp menyen. Velg deretter Rediger.
Edit Top Site
 • Her kan du forandre nettadressen.
Edit Top Sites_2

Fjern

 • For å fjerne en side, trykk og hold på ruten for å få opp menyen. Velg deretter Fjern.
Remove_Site

Del

 • For å dele en side, trykk og hold på ruten for å få opp menyen. Velg så Del.
Share_site
 • Del via Bluetooth, drive, eller velg andre alternativer.

Kopier adresse

 • For å kopiere en nettadresse, trykk og hold ruten inne for å få opp menyen. Velg deretter Kopier nettadresse.
Copy_Address

Legg til en side

 • For å legge til en side, trykk på den tomme ruten med plusstegnet.
Add_siteAdd_Site_42
 • Legg så til nettadressen.
Add_site_1

Skjul eller vis Populære nettsteder

Trykk på meny-knappen (enten under skjermen på noen enheter eller øverst til høyre i nettleseren) og velg deretter Innstillinger (den kan hende du må trykke på Mer først) , og velg Generelt, etterfulgt av Hjem, og tilslutt, velg Populære nettsteder.

Customize Top Sites Steps_1-4
 • Her kan du gjøre følgende forandringer:
 • For å skjule Populære nettsteder fra hjemmesiden, velg Skjul.
Hide_Top_Sites_new
 • Om Populære nettsteder allerede var skjult og du ønsker å vise den på hjemmesiden, velg Vis.
Show_Top_Sites
 • For å sette Populære nettsteder som standard, velg Bruk som standard.
Default_top_site
 • For å forandre rekkefølgen på Populære nettsteder, velg Endre rekkefølge.
Change order of Top_Sites

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More