Template:OpenHistoryLibrary

Trykk på Arkiv-knappen 57 library icon , velg Historikk og trykk deretter på Vis all historikk-baren på bunnen for å åpne Arkiv-vinduet. Trykk på meny knappen New Fx Menu , Velg Historikk og trykk deretter på Vis all historikk-baren på bunnen for å åpne Arkiv-vinduet.

// These fine people helped write this article:JCPlus, user1174865, daghb. You can help too - find out how.
Volunteer for Mozilla Support