Template:ImportHTMLBookmarks

Trykk på 57 library icon , trykk så på Bokmerker. Skroll ned til bunnen og trykk på Vis alle bokmerker. TRykk på bokmerkerknappen Bookmarks-29 og velg Vis alle bokmerker for å åpne biblioteksvinduet

  • Fra verktøylinjen i arkivvinduet, trykk f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Importer og sikkerhetskopier og velg Importer bokmerker fra HTML ....
    Importing HTML Bookmarks - Win fx7
  • I Importer bokmerkefil-vinduet som åpnes, naviger til bokmerkefilen du skal importere og velg filen.
  • Trykk på knappen Åpne. Importer bokmerkefil-vinduet vil lukkes.
  • Lukk arkivvinduet.
  • // These fine people helped write this article:JCPlus, daghb. You can help too - find out how.
    Volunteer for Mozilla Support