Profiler - Hvor Thunderbird lagrer meldingene dine og andre brukerdata

Thunderbird lagrer personlig informasjon som meldinger, passord og innstillinger i et sett av filer, omtalt som en "profil". Profilen blir lagret et annet sted enn der programfilene for Thunderbird lagres. Selv om det er mulig å ha flere forskjellige profiler, bruker de aller fleste kun en standard profil (les artikkelen Samtidig bruk av flere profiler for mer informasjon).

Hva er en profil?

En profil i Thunderbird lagre to hovedsett av informasjon. Først og fremst lagres dine lokale e-postmeldinger, og muligens også kopier av meldinger som ligger på e-posttjeneren (avhengig av hvordan du har satt opp kontoen din). Dernest lagres alle endringer du gjør mens du bruker Thunderbird (for eksempel endringer i oppsett av kontoer og forandringer i verktøylinjen).

Når du installerer Thunderbird opprettes det en "default" profil. Denne profilen brukes automatisk med mindre du lager en ny profil med Profilbehandleren.

Hvor lagres profilen min?

Profiler lagres adskilt fra programfilene til Thunderbird. Programfilene er statiske og endres ikke (unntatt når du oppgraderer til en nyere versjon av Thunderbird applikasjonen). Siden filene for profilen og filene for applikasjonen lagres separat, kan du avinstallere Thunderbird uten å miste meldingene og oppsettet ditt, og om noe går galt i forbindelse med en oppdatering av Thunderbird, er informasjon fremdeles tilgjengelig. Det betyr også at du behøver ikke å reinstallere Thunderbird for å slette meldingene dine eller for å feilsøke et problem.

Hver profil lagres på harddisken din i en profilmappe. Mappen gis navn etter følgende regel:

<tilfeldig_tekststreng>.<profilnavn>

...hvor "<tilfeldig_tekststreng>" er åtte karakterer tilfeldige generert av Thunderbird og "<profilnavn>" er navnet du har gitt til profilen. Plasseringen i filsystemet varier med operativsystemet (og med hvorvidt du spesifiserte en ikke-standard plassering eller ikke, da du laget profilen):

Oppsummering av profil-plassering

%APPDATA%\Thunderbird\Profiles\xxxxxxxx.default\

 • %APPDATA% er en snarvei til mappen C:\Brukere\<brukernavn>\AppData\Roaming\C:\Documents and Settings\<brukernavn>\Application Data\, der brukernavnet for Windows ditt inngår.

~/Library/Thunderbird/Profiles/xxxxxxxx.default/

 • Tilde-karakteren (~) refererer til innlogget brukers hjemme-mappe, så ~/Library er mappen /Macintosh HD/Brukere/<brukernavn>/Library.

~/.thunderbird/xxxxxxxx.default/

Hvordan finne profil-filene

 1. På menylinjen, klikk på Hjelp menyen.
 2. Klikk på Feilsøking.
 3. I Programinfo, Profilmappe Profilkatalog, klikk på Vis mappeÅpne mappeVis i FinderÅpne katalog.
 4. Vinduet med Windows Filutforsker Mac FinderFiler vil vise navnet på profilen, samt stinavnet dens.

Hvordan finne profil-filene uten å starte Thunderbird

Thunderbird lagrer som standard profilmappen i:
C:\Users\<ditt Windows brukernavn>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\
Windows skjuler i standard-oppsett AppData-mappen, men du kan finne profilmappen din på følgende måte:

 1. Trykk på Windows Key+R på tastaturet. Et Kjør-dialogvindu åpner seg.
 2. Skriv inn:
  %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\
 3. Klikk på OK knappen. Et vindu vil åpne seg med profilmappene.
 4. Dobbel-klikk på profilmappen du vil åpne. Om du bare har en profil, vil mappenavnet dens inneholde "default".
 1. På Start-skjermen klikker du på Skrivebord flisen for å åpne Skrivebords-vinduet.
 2. På Skrivebordet lar du musepekeren sveve i nedre høyre hjørne for å få tilgang til Charms-menyen.
 3. Velg Søk-charm for å åpne Søk-linjen.
 4. I søkefeltet skriver du:
  %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\
  uten å trykke Enter. En list over profilmapper vil vises.
 5. Klikk på den profilmappen du vil åpne (den vil åpne i et eget vindu). Om du bare har en profil, vil mappenavnet dens inneholde "default".
 1. Klikk på Windows Start-knappen for å åpne Start-menyen.
 2. I søkefeltet nederst i Startmenyen skriver du inn:
  %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\
  uten å trykke Enter. En list over profilmapper vil vises på toppen av Startmenyen.
 3. Klikk på den profilmappen du vil åpne (den vil åpne i et eget vindu). Om du bare har en profil, vil mappenavnet dens inneholde "default".
 • Alternativt, for å finne profil-filene, kan du trykke på Windows Key-tasten og så starte å skrive: %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\
Merk: For å sette opp Windows til å vise AppData-mappen og andre skjulte filer og mapper, les Kundestøtte for Windows - Vis skjulte filer.

I søkefeltet nederst i Startmenyen skriver du inn:
%APPDATA%\Thunderbird\Profiles\
uten å trykke Enter. En list over profilmapper vil vises på toppen av Startmenyen.

 1. Klikk på den profilmappen du vil åpne (den vil åpne i et eget vindu). Om du bare har en profil, vil mappenavnet dens inneholde "default".
 1. Klikk på Windows Start-knappen, og velg Run.../Kjør….

  win-run.png
 2. Skriver inn:
  %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\
  og klikk på OK-knappen.
  win-rundialog.png
  Et vindu åpner seg med profilmappene.
 3. Dobbel-klikk på den profilmappen du vil åpne. Om du bare har en profil, vil mappenavnet dens inneholde "default".
 1. Klikk på Finder-ikonet i Dock. På menylinjen, klikk på -menyen, hold nede Tilvalg- eller Alt-tasten og velg Bibliotek.
 2. Åpne Thunderbird-mappen og så Profiles-mappen.
 3. Profilmappen din er i denne mappen. Om du bare har en profil, vil mappenavnet dens inneholde "default".
 1. (Ubuntu) Klikke på Steder-menyen øverst til høyre på skjermen og velg Hjemmemappe. Dette vil åpne et Filutforsker vindu.
 2. Klikk på Visning-menyen og velg Vis skjulte filer om dette ikke allerede er merket av.
 3. Dobbel-klikk på mappen .thunderbird. Profilmappen din ligger i denne mappen. Om du bare har en profil, vil mappenavnet dens inneholde "default".

Sikkerhetskopiering av en profil

Før du kan ta sikkerhetskopi av profil-filene, avslutt Thunderbird om den kjører, og så kopierer du hele profilmappen til et annet lagringssted.

 1. Finn profilmappen din som forklart over.
 2. Avslutt Thunderbird.
 3. Stå et nivå over profilmappen, det vil si %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\~/Library/Thunderbird/Profiles/~/.mozilla/Thunderbird/
 4. Høyre-klikkTrykk ned Ctrl-tasten mens du klikker på profilmappen din (for eksempel xxxxxxxx.default), og velg Kopier.
 5. Høyre-klikkTrykk ned Ctrl-tasten mens du klikker i lagringsstedet for sikkerhetskopien (for eksempel en USB minnepinne eller en tom CD-RW), og velg Lim inn objekt.

Gjenopprett en profil fra en sikkerhetskopi

 1. Avslutt Thunderbird.
 2. Om din nåværende profilmappe og den sikkerhetskopierte profilmappen har samme navn, kan du bare overskrive nåværende profilmappe med innholdet fra sikkerhetskopien, og så starter du Thunderbird.
  Viktig: Navnet til de to profilmappene må være HELT like, også den tilfeldige tekststrengen på 8 karakterer. Om navnene ikke er helt like, eller om du gjenoppretter fra sikkerhetkopien til et annet sted, gjør som beskrevet under.

Gjenopprette til et annet lagringssted

Om profilnavnene ikke er like eller du vil flytte eller gjenopprette en profil et annet lagringssted, gjør følgende:

 1. Avslutt Thunderbird helt, som forklart ovenfor.
 2. Bruk Thunderbird Profilbehandler for å lage en ny profil der du vil ha den, deretter avslutter du Profilbehandleren.
  Merk: Om du nylig har installert Thunderbird på en ny datamaskin, kan du bruke standardprofilen som lages første gang du starter Thunderbird, istedet for å lage en ny profil.
 3. Finn fram sikkerhetskopien av profilen din enten på harddisken eller på enheten du tok sikkerhetskopien til (for eksempel en USB minnepinne).
 4. Åpne sikkerhetskopien av profilmappen (xxxxxxxx.default).
 5. Kopier alt innholdet i profilmappen, slik som mimeTypes.rdf, prefs.js, osv.
 6. Finn og åpne den nye profilmappensom forklart over, og avslutt Thunderbird (om den kjører).
 7. Lim inn innholdet fra sikkerhetskopien i den nye profilmappen, svar ja til å overskrive eksisterende filer med samme navn.
 8. Start Thunderbird.

Flytte en profil

Av og til kan det være du ønsker å flytte en profil eller sette opp Thunderbird til å bruke en profil lagret et annet sted.

 1. Avslutt Thunderbird.
 2. Flytt profilmappen til der du vil ha den. For eksempel, i Windows XP, flytt profilen fra C:\Documents and Settings\[brukernavn]\Application Data\Thunderbird\Profiles\xxxxxxxx.default til D:\Stuff\MyMailProfile (Dette steget er ikke nødvendig om du tar i bruk en sikkerhetskopiert profil. Bare noter deg stinavnet til lagringsstedet for denne.)
 3. Åpne filen profiles.ini i en teksteditor. Denne filen ligger i applikasjonsdatamappen for Thunderbird:
  • Stinavnet er %AppData%\Thunderbird\ for Windows~/.thunderbird/ for Linux~/Library/Thunderbird/ for Mac OS X.
 4. I profiles.ini, finne definisjonen for profilen du flytte. Endre Path= linjen til det nye stinavnet.
 5. Om du bytter fra relativt stinavn til absolutt stinavn, kan det være at retningen på skråstrekene må endres. For eksempel, i Windows bruker absolutt stinavn omvendt skråstrek (\ backslash), mens relativt stinavn bruker vanlig skråstrek (/ slash). Husk å forandre IsRelative=1 til IsRelative=0.
 6. Lagre profiles.ini og restart Thunderbird.

Se også

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More