Importer bokmerker fra en HTML fil

Denne artikkelen forklarer hvordan du importerer en HTML bokmerke-fil formatert i henhold til Netscape Bookmarks formatet.

  • Les artikkelen Gjenoppretting fra sikkerhetskopi for å lære hvordan du erstatter dine nåværende bokmerker med innholdet i en sikkerhetskopi-fil på JSON format av Firefox bokmerker.
Før du fortsetter bør du lage en sikkerhetskopi av dine nåværende bokmerker.
Det gjør du ved å åpne bokmerke-arkivet (forklart nedenfor), velge I-B icon pre68import-export-arrowsImporter og sikkerhetskopier og klikke på Sikkerhetskopier .... Dette vil lage en sikkerhetskopi-fil på JSON format av Firefox bokmerker.
Merk: De importerte bokmerkene legges til de bokmerkene du allerede har, noe som kan resultere i dupliserte bokmerker. Du kan slette uønskede bokmerker før du importerer et nytt sett av bokmerker, men dette må gjøres manuelt og kan ta tid, om du har mange bokmerker.
  1. Klikk på Arkiv-knappen 57 library icon på verktøylinjen. (Om du ikke ser den der, klikk på meny-knappen fx57menu og så på Arkiv). Klikk på Bokmerker og så på Vis alle bokmerkerBehandle bokmerker nederst i listen.

  2. Fra verktøylinjen i arkivvinduet, trykk f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.pngImporter og sikkerhetskopier og velg Importer bokmerker fra HTML ....
    Fx87WinNorskArkivImporterBokmerkerFraHTML
  3. I Importer bokmerkefil-vinduet som åpnes, naviger til bokmerkefilen du skal importere og velg filen.
  4. Trykk på knappen Åpne. Importer bokmerkefil-vinduet vil lukkes.
  5. Lukk arkivvinduet.

Bokmerkene i HTML-fila blir lagt til de bokmerkene du allerede har i Bokmerkemenyen mappen.

Var artikkelen nyttig?

Vent ...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More