Zelfstudie maken via het KB-pop-up-zelfstudiejabloon

Dit artikel wordt niet meer onderhouden, dus de inhoud ervan kan verouderd zijn.

Deze diaserie is ingebouwd in Webmaker Thimble, in wezen een what-you-see-is-what-you-get-editor die ook uw creatie verzorgt. Om te beginnen hebt u een Webmaker-account nodig.

  1. Klik hier om een account aan te maken als u deze nog niet hebt.
  2. Als u eenmaal een account hebt, kopieert en plakt u deze creatie https://binab.makes.org/thimble/knowledge-base-take-8 in een nieuw browservenster.
  3. Klik op de ombouwknop om uw eigen creatie te maken

U zou nu een venster met een teksteditor moeten zien, gevuld met code aan de linkerkant en de dia’s aan de rechterkant.

Thimble Window

Er zijn verschillende typen dia’s. Elke dia is gemarkeerd met <--! en een opmerking over wat voor type dia het is.

  • Afbeeldingsdia met tekst - bevat een hoofdafbeelding, tekst kan erboven of eronder staan
  • Groot lettertype - Alles hoofdletters, groot lettertype
  • Video/iFrame - Voeg een video of iFrame toe, 370 bij 208 pixels is een aardige grootte
  • Tekstdia - Kleine tekst - u kunt sterke labels gebruiken om kleine headers te maken
  • Tekst met headerdia - Gebruik h2-labels om headers met hoofdletters te maken.
  • Lijstdia’s - Genummerde (ol) en lijsten met opsommingstekens (ul)

Knip, plak en bewerk elke dia om aan uw criteria te voldoen.

Afbeeldingen: u hebt een openbare map of bron nodig voor afbeeldingen die u wilt weergeven. Ik heb gekozen voor DropBox, maar u kunt willekeurige bronnen gebruiken, zoals Flicker etc.

Als uw diaserie is voltooid, gaat u verder door deze in de knopcode in te voegen, waarna u de knop overal kunt plaatsen!

In de rechterbovenhoek van uw Thimble bevindt zich een knop “Publiceren”. Klik erop en volg de instructies om uw creatie op te slaan. Aan het einde ontvangt u een koppeling om te kopiëren. Kopieer de koppeling.

Open daarna deze Thimble-creatie voor de knop https://binab.makes.org/thimble/button. Plak uw koppeling over de bestaande op regel 16. U zou op de nieuwe knop aan de rechterkant in het WYSIWYG-venster moeten kunnen klikken.

Wijzig de naam van de knop naar de gewenste tekst op regel 16 door “Become a Tech Writing Ninja” te bewerken.

Nu kunt u de code tussen regel 9 en 42 selecteren en plakken waar u de knop wilt laten verschijnen.

Bedankt!

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.