De QuickTime-plug-in gebruiken om geluid en video af te spelen

Revisie-informatie
 • Revisie-id: 10540
 • Gemaakt:
 • Auteur: Tonnes
 • Commentaar: update
 • Beoordeeld: Ja
 • Beoordeeld:
 • Beoordeeld door: Tonnes
 • Is goedgekeurd? Ja
 • Is actuele revisie? Nee
 • Gereed voor vertaling: Nee
Bron van revisie
Inhoud van revisie

quicktime_logo.png De QuickTime-toepassing van Apple, Inc. bevat een browserplug-in waarmee u filmpjes en andere onlinemedia in uw Firefox-browser kunt afspelen. QuickTime bevindt zich standaard op Mac-systemen en is beschikbaar voor Windows. Dit artikel legt uit hoe u kunt controleren of QuickTime is geïnstalleerd en werkt en bevat enkele suggesties voor probleemoplossing als u problemen hebt met QuickTime.

Noot: QuickTime is niet beschikbaar voor het Linux-platform, maar Mplayer is een populaire Linux-mediaspeler die QuickTime-media kan afspelen. Om Mplayer te gebruiken voor het afspelen van een QuickTime-gegevensstroom in Firefox moet u twee programma’s installeren, genaamd gnome-mplayer en gecko-mediaplayer. Mogelijk heeft uw Linux-distributie deze pakketten al beschikbaar voor installatie.

QuickTime testen

Bezoek een van de volgende pagina’s en probeer een van de QuickTime-video’s af te spelen om te zien of QuickTime is geïnstalleerd en werktom te zien of de QuickTime-browserplug-in werkt:

Als de QuickTime-video wordt afgespeeld, is de QuickTime-plug-in geïnstalleerd en ingeschakeld.

Noot: om de test op een Windows-systeem te kunnen voltooien, dient u mogelijk de communicatie van bepaalde functies van Firefox via uw Windows-firewall toe te staan. Om deze functies in te schakelen klikt u op Niet blokkeren wanneer daarom door Firefox wordt gevraagd.


QuickTime installeren of bijwerken

Om QuickTime te installeren (of bij te werken naar de meest recente versie):

 1. Ga naar de Apple QuickTime-downloadpagina.
 2. Download het QuickTime-installatiebestand naar uw computer.
 3. Sluit Firefox zodra het downloaden is voltooid.
 4. Zoek het bestand dat u hebt gedownload en dubbelklik hierop om de QuickTime-installatie te starten.

QuickTime is voorgeïnstalleerd op Mac.


De browserplug-in in- of uitschakelen

Wanneer QuickTime is geïnstalleerd, is de browserplug-inDe browserplug-in van QuickTime is standaard ingeschakeld en zou deze in Firefox moeten werken. U kunt de browserplug-in uitschakelen of inschakelen in de Add-onbeheerder van Firefox.
Als de browserplug-in is uitgeschakeld, zullen de hierboven genoemde QuickTime-tests en andere ingebedde QuickTime-media niet worden afgespeeld, ondanks dat QuickTime is geïnstalleerd.
 1. Klik op de menuknop Fx57menu New Fx Menu en kies Add-ons Fx57Addons-icon Add-ons. Het tabblad Add-onbeheerder wordt geopend.

 2. Selecteer het paneel Plug-ins in het tabblad Add-onbeheerder.
 3. Selecteer QuickTime Plug-in in de lijst van plug-ins.
  • Als u de plug-in wilt uitschakelen, klikt u op de knop Uitschakelen.
  • Als u de plug-in weer wilt inschakelen, klikt u op de knop Inschakelen.


Wijzigen hoe media worden geopend

Koppelingen naar mediabestanden

Als u op een koppeling klikt om een mediabestand te downloaden en de QuickTime-plug-in dat type bestand kan openen, zal het automatisch in Firefox met de QuickTime-plug-in worden geopend. U kunt dit gedrag wijzigen door in de instellingen van uw Firefox-toepassing een andere downloadactie te selecteren. Voor meer informatie, zie Wijzigen wat Firefox doet bij het klikken op of het downloaden van een bestand.

Ingebedde media

 • Voor Windows 7 en Windows Vista:

U kunt alleen de bestandstypen wijzigen die met QuickTime Player zijn verbonden. De MIME-typen die door de browserplug-in worden geopend zijn standaard voor alle ondersteunde typen media ingeschakeld en kunnen niet anders worden geconfigureerd.

 • Voor Windows XP en ouder:

De QuickTime-plug-in schakelt bepaalde typen media standaard in. Als u problemen met ingebedde media in een webpagina ondervindt, kunt u de QuickTime-browserplug-in opnieuw configureren:

 1. Open de QuickTime Player.
 2. Klik boven in het QuickTime-venster op het menu Bewerken en selecteer Voorkeuren, gevolgd door QuickTime-voorkeuren…. Het venster QuickTime-voorkeuren verschijnt.
 3. Selecteer in dit venster het tabblad Browser en klik vervolgens op MIME-instellingen…. Het venster MIME-typen wordt geopend.
 4. In het venster MIME-typen kunt u aangeven welke mediaformaten u in Firefox door QuickTime wilt laten afspelen. Deze instellingen zijn alleen van toepassing op onlinebestanden; ze zijn niet van toepassing op bestanden die door uw besturingssysteem worden geopend.


win-quicktimemimesettings.png

Noot: het volgende is niet van toepassing op Mac OS X 10.6 “Snow Leopard”, dat geen configureerbare MIME-instellingen voor QuickTime bevat.

Op Mac OS X 10.5 en lager kunt u de inhoudstypen selecteren die u door de QuickTime-plug-in wilt laten afspelen, omdat niet alle MIME-typen standaard zijn ingeschakeld. Als u problemen met ingebedde media in een webpagina ondervindt, kunt u de QuickTime-browserplug-in opnieuw configureren:

 1. Klik in het menu Apple op Systeemvoorkeuren…. Het venster Systeemvoorkeuren verschijnt.
 2. Klik in het venster Systeemvoorkeuren op QuickTime , selecteer het tabblad Geavanceerd en klik daarna op MIME-instellingen…. Het venster MIME-typen wordt geopend.

  mac-quicktimemimesettings.png
 3. In het venster MIME-typen kunt u aangeven welke mediaformaten u in Firefox door QuickTime wilt laten afspelen.

Aanbevolen MIME-typen

Audio

 • AIFF-audio
 • uLaw/AU-audio
 • MIDI
 • WAVE-audio


MPEG

 • MPEG-media
 • MPEG-audio
 • MPEG-4-media


MP3

 • MP3-audio


QuickTime de-installeren

Zie de Apple support-website voor informatie over het de-installeren van QuickTime van uw Windows-pc.
Gebaseerd op informatie van Quicktime (mozillaZine KB)