Java toestaan op vertrouwde websites

Revisie-informatie
 • Revisie-id: 53035
 • Gemaakt:
 • Auteur: Tonnes
 • Commentaar: update
 • Beoordeeld: Ja
 • Beoordeeld:
 • Beoordeeld door: Tonnes
 • Is goedgekeurd? Ja
 • Is actuele revisie? Nee
 • Gereed voor vertaling: Nee
Bron van revisie
Inhoud van revisie

Vanwege beveiligingsproblemen laat Firefox bepaalde versies van de Java-plug-in niet meer automatisch uitvoeren. U kunt Java echter wel op vertrouwde websites gebruiken. Hier wordt uitgelegd hoe.

Waarschuwing: u dient Java alleen te activeren op websites die u vertrouwt.

Java eenmalig activeren

 • Wanneer u de melding “Klik hier om te activeren” ziet, klikt u deze eenvoudig aan om de Java-inhoud normaal te laden.

  Activate Java
Noot: de volgende keer dat u deze of een willekeurige andere website die Java gebruikt bezoekt, zult u deze melding weer zien.

Java altijd activeren voor een website

Als u een vertrouwde website kent die Java gebruikt en u die website vaak moet gebruiken, kunt u Java op die ene website zoals normaal laten werken.

 1. Klik op het rode plug-in-pictogram in de adresbalk. Er wordt een berichtvenster geopend.
 2. Klik onder in het berichtvenster op het vervolgkeuzemenu Alle plug-ins activeren en kies Plug-ins voor deze website altijd activeren.

  Always activate Java

Vanaf nu zal de plug-in telkens wanneer u deze website bezoekt automatisch worden uitgevoerd en zult u de melding “Klik hier om te activeren” niet meer ontvangen.

Java eenmalig activeren

Wanneer u de melding “Java activeren” ziet, klikt u deze eenvoudig aan om de Java-inhoud normaal te laden.

Fx24-JavaActivate

Zoek als alternatief, als er geen zichtbaar gebied is om Java-inhoud in de pagina te activeren, naar het rode plug-in-pictogram in de adresbalk. Klik hierop en kies Nu toestaan in het berichtvenster dat wordt geopend om Java-inhoud tijdelijk in te schakelen.

Fx24-JavaAllowNow

Noot: de volgende keer dat u de website of een andere die java gebruikt bezoekt, ziet u deze melding opnieuw.

Java altijd activeren voor een website

Als u een vertrouwde website kent die Java gebruikt en u die website vaak moet gebruiken, kunt u Java op die ene website zoals normaal laten werken.

 1. Klik op het rode plug-in-pictogram in de adresbalk. Er wordt een berichtvenster geopend.
 2. Klik in het berichtvenster op Toestaan en onthouden.

  Fx24-JavaAllowRemember

Vanaf nu zal de plug-in telkens wanneer u deze website bezoekt automatisch worden uitgevoerd en zult u de melding “Klik hier om te activeren” niet meer ontvangen.

Beveiligingsvragen van Java

Zelfs na het toestaan van Java op een website kunt u een Java-dialoogvenster zien dat u vraagt te bevestigen dat u de Java-inhoud wilt uitvoeren. Deze beveiligingsmeldingen zijn afkomstig van Java, niet van Firefox. Voor meer informatie, zie de Java-hulppagina Wat moet ik doen als ik een beveiligingsvraag van Java zie?.

Websites melden dat Java is uitgeschakeld of niet kan worden gevonden

Als websites melden dat de Java-plug-in niet is geïnstalleerd, niet kan worden gevonden of is uitgeschakeld in de browser, zult u Java niet kunnen activeren. Zorg ervoor dat de Java-plug-in niet in Firefox is uitgeschakeld. U dient de Java-plug-in in te schakelen in de add-onbeheerder van Firefox voordat u Java op vertrouwde websites kunt activeren. Zie Java inschakelen voor hulp bij deze actie.