Gevaarlijke mappen

Thunderbird (vanaf versie version 24.0) controleert of een lokale map waarin uw e-mail, berichtkoppen en berichtenfilters voor een account worden opgeslagen een veilige en geldige locatie is, normaliter binnen de profielmap. Dit kan een waarschuwing als Het pad voor de Lokale map is niet geschikt voor berichtenopslag opleveren, om te voorkomen dat uw gegevens in een map worden opgeslagen waarin een toepassing of het besturingssysteem ze per ongeluk zouden kunnen verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld een map zijn waarin een toepassing is geïnstalleerd, of waarin tijdelijke bestanden worden opgeslagen. Het is ook mogelijk dat een add-on gevaarlijke locaties opgeeft.

Normaal gesproken loopt u alleen tegen dit probleem aan als u probeert te wijzigen waar e-mail wordt opgeslagen, of als u een map aanmaakt met tekens die Thunderbird in verwarring zouden kunnen brengen. Thunderbird slaat alle e-mail voor elke map op in een bestand dat een mbox-bestand wordt genoemd, dat genoemd is naar de map, zonder bestandsextensie. Uw map Postvak IN zou bijvoorbeeld opgeslagen worden als ‘inbox.’. Als de mapnaam speciale tekens bevat die door het besturingssysteem worden gebruikt (zoals ‘*’, ‘\’, ‘/’, ‘:’, ‘?’, ‘>’, ‘<’ of "), kan het pad naar het mbox-bestand (de e-mailmap) op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Een ander potentieel probleem kan het gebruik van een mapnaam die gelijk is aan een gereserveerde bestandsnaam zijn, zoals ‘places.sqlite’.

De lokale map voor een e-mailaccount wordt opgegeven in Extra -> Accountinstellingen -> accountnaam -> Serverinstellingen -> Lokale map, vlakbij de knop Bladeren onderin dat venster. De enige toegestane submappen in het profiel zijn Mail, ImapMail en News (en submappen daarin). De lokale map wordt normaal gezien vernoemd naar een mailserver. Als u bijvoorbeeld een Gmail-POP-server hebt, wordt typisch Mail\pop.googlemail.com gebruikt. Als u het configureert om een globaal Postvak IN te gebruiken, dan wordt ‘Mail\Lokale mappen’ gebruikt.

Enkele voorbeelden van een geldig lokaal mappad:

   C:\Users\User\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\12345678.default\Mail\pop.server2.com (Windows Vista, 7, 8, 8.1 en nieuwer)
   D:\Data\MyEmails\pop.server3.com
   C:\Profiles\ 

Enkele voorbeelden van ongeldige locaties:

   C:\WINDOWS
   C:\Program Files
   C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temp
   /tmp 

Of een map een geldige locatie is, hangt af van uw systeeminstellingen. U kunt bijvoorbeeld een map D:\Program Files hebben als u Windows vanaf schijf D opstart. Thunderbird zal klagen als u de volgende locaties probeert te gebruiken:

Map of omgevingsvariabele Waar dit naar vertaalt Besturingssysteem
"ProfD" Profielmap Alle
"GreD" GRE (Gecko Runtime Environment)-installatiemap Alle
"CurProcD"Thunderbird-installatiemap Alle
"TmpD"Map voor tijdelijke bestanden van het besturingssysteem Alle
"SysD"SysteemmapWindows
"WinD"Windows-mapWindows
"ProgF" Map Program Files of Program Files (x86)Windows
"Trsh" PrullenbakmapOS X
"/System"SysteemmapOS X
"/dev"ApparatenmapOS X en Linux
"/proc"ProcesinformatiemapLinux
"/sys"SysteemstatusmapLinux

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info