Gedownloade bestanden vinden en beheren

Het paneel Downloads en uw Bibliotheek houden bij welke bestanden u tijdens het gebruik van Firefox downloadt, waaronder bestanden die u opent en op uw computer opslaat. Dit artikel beschrijft welke informatie wordt weergegeven, hoe u uw downloads kunt benaderen, hierin uw bestanden kunt beheren en optiesvoorkeuren voor het downloaden kunt instellen.

Uw paneel Downloads en Bibliotheek houden bij welke bestanden u tijdens het gebruik van Firefox downloadt. Lees hoe u uw bestanden kunt beheren en uw downloadinstellingen kunt configureren.

Hoe benader ik mijn downloads?

Zodra u met het downloaden van een bestand begint, zal de knop Downloads - de groene pijl op uw werkbalk - gaan knipperen en groenblauw worden om u te laten weten dat het downloaden begint.

 • Klik op de knop Downloads om in een klein paneel uw drie meest recent gedownloade bestanden te zien.
  Download panel Fx20 WinXP Download panel Fx20 Win 7 Download panel Fx20 Mac Download panel Fx20 Lin

U kunt ook uw grotere bibliotheek met daarin alle gedownloade bestanden benaderen, en wel als volgt:

 • Klik op de knop Downloads, en klik daarna op Alle downloads tonen.
Noot: tijdens het downloaden verandert het pijltjespictogram in een voortgangsbalk fx20 download icon time Download Progress Fx20 Mac die een schatting maakt van de resterende tijd in uw download. Door op dit pictogram te klikken wordt het paneel Downloads op de voorgrond zichtbaar. Zodra uw download is voltooid, wordt het pijltjespictogram groen fx20 download icon green blauw Blue Download Fx 20 Mac en blijft dit zo totdat u erop hebt geklikt om daarmee uw downloads te controleren.

Het venster Downloads geef informatie over elke download weer, zoals de bestandsnaam, bestandsgrootte, resterende tijd voordat de download is voltooid, waarvandaan het bestand werd gedownload, en de tijd of datum van het downloaden.

Wat geven het paneel Downloads en de Bibliotheek weer?

Het paneel Downloads geeft informatie weer over de laatste drie bestanden die u hebt gedownload, zoals de bestandsnaam, bestandsgrootte, resterende tijd voordat de download is voltooid, waarvandaan het bestand werd gedownload, en de tijd of datum van het downloaden.
fx20 show all downloads File download Fx20 Win7 File download Fx20 Mac File download Fx20 Lin

De Bibliotheek geeft deze informatie voor al uw gedownloade bestanden weer, tenzij u deze uit uw Geschiedenis hebt verwijderd.
fx20 downloads library Download Library Fx 20 Win7 Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Hoe kan ik mijn gedownloade bestanden beheren?

In het paneel Downloads en in uw bibliotheek bevindt zich rechts naast elke bestandsvermelding een pictogramknop die afhankelijk van het gedeelte van het downloadproces waarin uw bestand zich op dat moment bevindt verandert.
fx20 cancel download Open folder Fx20 Win7 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin

 • Pauzeren: uw kunt downloads die op dat moment bezig zijn pauzeren door met de rechtermuisknopCtrl ingedrukt te houden, op de bestandsvermelding te klikken en Pauzeren te selecteren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u een kleine download moet openen die na een grote download is gestart. Het pauzeren van downloads biedt de mogelijkheid te bepalen welke downloads het meest belangrijk zijn. Als u het downloaden van die bestanden wilt voortzetten, klikt u met de rechtermuisknophoudt u Ctrl ingedrukt, klikt u op de bestandsvermelding en selecteert u Hervatten.
 • Annuleren fx icon cancel download : als u na het starten van een download besluit dat u dat bestand niet meer nodig hebt, is annuleren van de download eenvoudig: klik hiervoor gewoon op de knop X rechts naast de bestandsvermelding. Deze knop verandert in een vernieuwingssymbool; klik nogmaals om uw download opnieuw te starten.
 • Het bestand openen: wanneer een download is voltooid, kunt u op de vermelding klikken om het bestand te openen.
 • Bijbehorende map openen fx icon Open the file's folder : zodra het downloaden van een bestand is voltooid, verandert het pictogram rechts van de bestandsvermelding in een map. Klik op het mappictogram om de bijbehorende map van dat bestand te openen. Zie Instellingen voor opstarten, startpagina, tabbladen en downloaden voor het instellen van de map waarin uw downloads worden opgeslagen.Tonen in Finder fx icon Open the file's folder Mac : zodra het downloaden van een bestand is voltooid, verandert het pictogram rechts van de bestandsvermelding in een vergrootglas. Klik op het vergrootglaspictogram om dat bestand in de Finder te tonen. Zie Instellingen voor opstarten, startpagina, tabbladen en downloaden voor het instellen van de map waarin uw downloads worden opgeslagen.
 • De vermelding van een bestand verwijderen: als u geen geschiedenis van een bepaalde download wilt behouden, klik dan eenvoudig met de rechtermuisknophoud dan Ctrl ingedrukt, klik op de bestandsvermelding en selecteer daarna Verwijderen uit geschiedenis. Hierdoor wordt de vermelding uit de lijst verwijderd, maar niet het bestand zelf.
 • Een download opnieuw proberen fx icon retry download 16x16 : als een download om een bepaalde reden niet wordt voltooid, klik dan op de knop rechts van de vermelding - een vernieuwingssymbool - om het opnieuw te proberen.
 • Downloads wissen: klik boven in het venster Bibliotheek op de knop Downloads wissen om de hele geschiedenis van gedownloade items te wissen. Hierdoor worden de gedownloade bestanden niet verwijderd.

Wijzigen waar downloads worden opgeslagen

U kunt de map waarin bestanden worden opgeslagen wijzigen in de optiesvoorkeuren van Firefox. Voor meer informatie, zie Instellingen voor opstarten, startpagina, tabbladen en downloaden.

Hoe benader ik mijn downloads?

U kunt uw downloads eenvoudig benaderen door op de knop Downloads te klikken (het pijltje naar beneden op uw werkbalk). Het pijltje zal groen fx20 download icon green blauw Blue Download Fx 20 Mac blauw Blue Download Fx 20 Mac worden om u te laten weten dat er gedownloade bestanden zijn die u nog niet hebt bekeken.

 • Tijdens een download verandert de knop Downloads in een timer die de voortgang van uw download toont. De timer verandert weer in een pijltje zodra uw download is voltooid.

timer

 • Klik op de knop Downloads om het paneel Downloads te openen. Dit paneel geeft uw drie meest recent gedownloade bestanden weer, samen met de grootte, bron en downloadtijd ervan:
recent downloads
 • Ga om al uw downloads te zien naar de Bibliotheek door onder in het paneel Downloads op Alle downloads tonen te klikken.
show all dl

De Bibliotheek geeft informatie over al uw gedownloade bestanden weer, tenzij u deze uit uw geschiedenis hebt gewist.

fx20 downloads library Download Library Fx 20 Win7 Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Hoe kan ik mijn gedownloade bestanden beheren?

U kunt uw bestanden rechtstreeks in het paneel Downloads of in uw Bibliotheek beheren. Opties verschijnen tijdens elk downloadstadium aan de rechterkant van elk bestand.

fx20 cancel download Open folder Fx20 Win7 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin
 • Pauzeren: uw kunt downloads die op dat moment bezig zijn pauzeren door met de rechtermuisknopCtrl ingedrukt te houden, op het bestand te klikken en Pauzeren te selecteren. Als u het downloaden van die bestanden wilt voortzetten, klikt u met de rechtermuisknophoudt u Ctrl ingedrukt, klikt u op de bestandsvermelding en selecteert u Hervatten.
 • Annuleren fx icon cancel download : als u een bestand niet meer hoeft te downloaden, klikt u op de knop X rechts van de bestandsvermelding. Deze knop verandert in een vernieuwingssymbool; klik nogmaals om uw download opnieuw te starten.
 • Het bestand openen: wanneer een download is voltooid, kunt u rechtstreeks op de vermelding klikken om het bestand te openen.
 • Bijbehorende map openen fx icon Open the file's folder : zodra het downloaden van een bestand is voltooid, verandert het pictogram rechts van de bestandsvermelding in een map. Klik op het mappictogram om de map die dat bestand bevat te openen. Zie Instellingen voor opstarten, startpagina, tabbladen en downloaden voor het instellen van de map waarin uw downloads worden opgeslagen.Tonen in Finder fx icon Open the file's folder Mac : zodra het downloaden van een bestand is voltooid, verandert het pictogram rechts van de bestandsvermelding in een vergrootglas. Klik op het vergrootglaspictogram om dat bestand in de Finder te openen. Zie Instellingen voor opstarten, startpagina, tabbladen en downloaden voor het instellen van de map waarin uw downloads worden opgeslagen.
 • Naar downloadpagina gaan: klik met de rechtermuisknophoud Ctrl ingedrukt en klik op het bestand om het menu zichtbaar te maken. Kies deze optie om de webpagina waarvan het bestand afkomstig is te bezoeken.
 • De vermelding van een bestand verwijderen: als u geen geschiedenis van een bepaalde download wilt behouden, klik dan eenvoudig met de rechtermuisknophoud dan Ctrl ingedrukt, klik op de bestandsvermelding en selecteer daarna Verwijderen uit geschiedenis. Hierdoor wordt de vermelding uit de lijst verwijderd, maar niet het bestand zelf.
 • Een download opnieuw proberen fx icon retry download 16x16 : als een download om een bepaalde reden niet wordt voltooid, klik dan op de knop rechts van de vermelding - een vernieuwingssymbool - om het opnieuw te proberen.
 • Downloads wissen: klik boven in het venster Bibliotheek op de knop Downloads wissen om de hele geschiedenis van gedownloade items te wissen. Hierdoor worden de gedownloade bestanden niet verwijderd.

Wijzigen waar downloads worden opgeslagen

In de optiesvoorkeuren van Firefox kunt u de map waarin bestanden worden opgeslagen wijzigen. Voor meer informatie, zie Instellingen voor opstarten, startpagina, tabbladen en downloaden.

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.