Firefox implementeren met MSI-installatieprogramma’s

Dit artikel is bedoeld voor IT-beheerders die Firefox op de computers in hun organisatie willen instellen.

Firefox Enterprise biedt MSI-installatieprogramma’s per locale, per cpu-architectuur (32- en 64-bits) en per kanaal, om systeembeheerders te helpen Firefox in hun omgeving aan te passen en te implementeren. Het MSI-installatieprogramma (ondersteund op Windows 7 en latere versies) is een verpakt volledig installatieprogramma, waarmee aanpassingen middels gebruik van een MST-bestand voor implementatie mogelijk worden gemaakt, via standaard Windows-implementatiehulpmiddelen, zoals Active Directory of Microsoft System Center Configuration Manager.

MSI-installatieprogramma’s

Bezoek https://www.mozilla.org/firefox/all/ en gebruik de vervolgkeuzeopties om een MSI-installatieprogramma te kiezen voor Firefox Nightly, Developer Edition, Firefox Beta, Firefox Release of Firefox Extended Support Release.

Fx68esrMSIdownload
Gebruik het vervolgkeuzemenu Selecteer uw voorkeurstaal om een Firefox-MSI-installatieprogramma in uw voorkeurstaal te installeren.

Configuratie-opties

MSI-transforms (MST’s) voor de Firefox-MSI-installatieprogramma’s kunnen worden gemaakt of bewerkt met het programma van uw voorkeur (MS Orca of iets anders) om de installatie aan te passen. In deze sectie vindt u details over de beschikbare opties.

Aangepaste MSI-opties voor Firefox

Een mappad instellen - INSTALL_DIRECTORY_PATH=[pad] Absoluut pad naar de volledige installatielocatie. Deze map hoeft nog niet te bestaan (maar dat kan wel). Als INSTALL_DIRECTORY_NAME is ingesteld, dan wordt deze instelling genegeerd.

Een mapnaam instellen - INSTALL_DIRECTORY_NAME=[naam] Naam van de installatiemap die in Program Files moet worden gemaakt. Als bijvoorbeeld INSTALL_DIRECTORY_NAME is ingesteld op Firefox Release, dan is het installatiepad zoiets als C:\Program Files\Firefox Release. Het gebruikte Program Files-pad zal het juiste zijn voor de architectuur van de te installeren toepassing en de locale/configuratie van de computer; deze instelling is vooral nuttig om u niet druk te hoeven maken over die verschillen. Als dit is ingesteld, dan wordt INSTALL_DIRECTORY_PATH genegeerd.

Een snelkoppeling in de taakbalk installeren - TASKBAR_SHORTCUT={true,false} Stel dit in op false om vastzetten van een snelkoppeling in de taakbalk uit te schakelen. De standaardwaarde is true. Deze functie werkt alleen op Windows 7 en 8; het is niet mogelijk om taakbalkpins vanuit het installatieprogramma aan te maken op latere Windows-versies.

Een snelkoppeling op het bureaublad installeren - DESKTOP_SHORTCUT={true,false} Stel dit in op false om het aanmaken van een snelkoppeling op het bureaublad uit te schakelen. De standaardwaarde is true.

Een snelkoppeling in het startmenu aanmaken - START_MENU_SHORTCUT={true,false} Stel dit in op false om het aanmaken van een snelkoppeling in het startmenu uit te schakelen. De standaardwaarde is true.

De onderhoudsservice uitschakelen - INSTALL_MAINTENANCE_SERVICE={true,false} Stel dit in op false om de installatie van de Mozilla Maintenance Service uit te schakelen. Hierdoor kunnen gebruikers geen Firefox-updates installeren als ze geen schrijfrechten voor de installatiemap hebben. De standaardwaarde is true.

Verwijderen distributiemap uitschakelen - REMOVE_DISTRIBUTION_DIR={true,false} Stel dit in op false om verwijdering van de distributiemap van een bestaande installatie die wordt overschreven uit te schakelen. De standaardwaarde is true en de map wordt verwijderd.

Herstarten voorkomen - PREVENT_REBOOT_REQUIRED={true,false} Stel dit in op true om te voorkomen dat het installatieprogramma acties onderneemt die een herstart van de computer vereisen om het proces te voltooien, normaal gezien omdat bestanden in gebruik zijn. Onder normale omstandigheden is dit niet nodig, tenzij u een exemplaar van Firefox overschrijft dat werd uitgevoerd terwijl gepoogd werd het installatieprogramma uit te voeren, en in zo’n geval deze optie instellen kan resulteren in een onvolledige installatie. De standaardwaarde is false.

Bundelextensies - OPTIONAL_EXTENSIONS={true,false} Stel dit in op false om installatie van eventuele meegeleverde extensies uit te schakelen. De standaardwaarde is true.

Uitpakmap applicatiebestanden - EXTRACT_DIR=[map] De applicatiebestanden naar de opgegeven map uitpakken en afsluiten zonder het installatieprogramma daadwerkelijk uit te voeren. Uiteraard betekent dit dat alle overige opties worden genegeerd.

MSIEXEC-opties

De opdrachtregelparameters voor msiexec.exe (de Windows-component die verantwoordelijk is voor de installatie, verwijdering en andere handelingen met MSI-bestanden) zijn hier gedocumenteerd en ook te vinden via de optie /?. Omdat onze MSI-pakketten een .exe-installatiebestand inpakken en het MSI-framework niet echt gebruiken, ondersteunen ze niet veel van de opdrachtregelparameters die beschikbaar zijn voor msiexec. Dit document vermeldt de msiexec-parameters die wel en niet worden ondersteund voor gebruik met onze MSI-pakketten.

Ondersteunde MSIEXEC-opties

 • /i of /package
  • Installeert het product.
 • /L of /log
  • Genereert een MSI-logbestand. Alle configuratieparameters van deze optie worden ondersteund.
 • /m
  • Genereert een SMS-status .mif-bestand.
  • Zonder een exemplaar van Systems Management Server heb ik dit niet kunnen testen, maar het zou moeten werken.
 • /q, /quiet en /passive
  • Stelt de UI-modus in. De optie Volledige UI (/qf) wordt geaccepteerd maar genegeerd, omdat we geen volledige UI hebben.
 • /norestart, /forcerestart en /promptrestart
  • Het standaardgedrag is altijd /norestart, maar de overige opties gedragen zich volgens verwachting.
 • PROPERTY=VALUE
  • Eigenschapsconfiguratie op de opdrachtregel wordt voor alle geboden publieke eigenschappen ondersteund (dit zijn de eigenschappen met HOOFDLETTER_NAMEN).

Opties die niet werken op een pakketbestand (/?, /h, /help, /y, /z)

Niet-ondersteunde MSIEXEC-opties

 • /f
  • Repareert het product.
 • /a
  • Beheerdersinstallatie.
 • /x of /uninstall
  • De-installeert het product.
 • /j samen met /t, /g en /c
  • Promoot het product.
 • /n
  • Geeft een bepaalde versie van het product op.
 • /p of /update
  • Past een patch- (.msp-)bestand toe.

Voorbeeldconfiguratie

Dit is een voorbeeld van een geldig .mst-bestand om u te helpen te begrijpen hoe opties kunnen worden gewijzigd, samen met de MSI-map voor mozilla central:

Het maken van een logbestand kan worden geconfigureerd op de MSI om problemen bij de installatie helpen op te lossen.

Er zijn diverse manieren om het MSI-bestand met configureerbare parameters die worden toegepast in Firefox MSI te gebruiken:

Door gebruik van een externe MSI-editor (b.v. ORCA)

 1. Bestand/Openen en selecteer de te bewerken MSI.
 2. Zoek de Eigenschappentabel en selecteer deze.
 3. Wijzig de waarden voor de benodigde PROPERTIES.
 4. Selecteer vanuit ORCA Bestand/Opslaan als en sla het aangepaste MSI-installatiebestand op.
Merk op dat dit de ondertekening van het MSI-bestand ongeldig maakt; als het bestand ondertekend moet zijn, dan moet u het opnieuw ondertekenen met het certificaat van uw organisatie.

Door gebruik van een transform- (.mst-)configuratie

 1. Gebruik Orca om de MSI te openen.
 2. Selecteer Transform > Nieuwe Transform in de menubalk.
 3. Wijzig de waarden voor de benodigde PROPERTIES.
 4. Selecteer Transform > Transform genereren om uw wijzigingen als een transform- (.mst-)bestand op te slaan.
 5. Uitvoeren: msiexec /i “Firefox.msi” TRANSFORMS=”custom.mst”

Door gebruik van opdrachtregelparameters

 1. Hernoem het Firefox-MSI-bestand naar default.msi
 2. Verplaats het bestand naar een map C:\MSI
 3. Uitvoeren:
  msiexec.exe /i "c:\MSi\default.msi" INSTALL_DIRECTORY_PATH="C:\Firefox\" TASKBAR_SHORTCUT=false DESKTOP_SHORTCUT=false INSTALL_MAINTENANCE_SERVICE=false /quiet
Alle private parameters (FIREFOX-specifiek, aanwezig in HOOFDLETTERS, kunnen worden gebruikt in de opdrachtregel, evenals de publieke parameters van msiexec, zoals /i en /quiet in het bovenstaande voorbeeld)

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info