Een e-mailbericht adresseren

Het adresseren van een e-mailbericht via Thunderbird is geen lastige klus, maar er zijn diverse manieren om dit te doen, met daarbij een aantal verschillen ten opzichte van andere e-mailprogramma’s. De meest duidelijke wijziging die mensen die vanaf Microsoft-producten migreren is opgevallen, is dat Thunderbird maar één ontvanger in elk adresveld plaatst, en dus meerdere adresvelden aanmaakt als er meerdere ontvangers zijn. Dit heeft op geen enkele manier invloed op de wijze waarop e-mail bij de ontvanger verschijnt; het is slechts het gevolg van een keuze van vormgeving die vroeg in het ontwerpproces van Thunderbird heeft plaatsgevonden.

Adresvelden

Aan: de primaire ontvanger(s) van het e-mailbericht.
Cc: (Carbon Copy) de secundaire ontvanger(s) van het e-mailbericht. Ontvangers zien de e-mailadressen van personen in de velden Aan: en Cc:.
Bcc: (Blind Carbon Copy) adressen in dit veld zullen e-mail ontvangen, maar ontvangers weten niet wie er nog meer in het veld Bcc: stonden. Dat wil zeggen dat ontvangers in het veld Bcc: het e-mailbericht zullen ontvangen, maar ontvangers in de velden Aan: en Cc: weten niet wie er in het veld Bcc: stonden.

Als er niets in het veld Aan: wordt vermeld maar alleen in het veld Bcc:, wordt de e-mail naar alle Bcc-ontvangers verzonden en zal het bij ontvangers worden weergegeven als verzonden naar ‘undisclosed recipients’ (niet-openbare ontvangers), of een gelijknamige term van het ontvangende e-mailprogramma.

Speciale opmerking voor Google-gebruikers

Google IMAP-mailaccounts verwijderen de namen in de Bcc-lijst van uw map Verzonden. Als gevolg daarvan zal de verzender - dat wil zeggen u - geen gegevens hebben over naar wie een e-mailbericht via Bcc is verzonden. Als u wilt bijhouden naar wie u een e-mailbericht via Bcc hebt verzonden, dient u dit handmatig zelf te doen voordat u het e-mailbericht verzendt. Dit is alleen een functie van Gmail.

De vermeldingen selecteren vanuit uw adresboek

Als u met de rechtermuisknop op een contact in de lijst klikt, biedt Thunderbird een optie voor opstellen.

Address Book - Right Click Menu

Dit is handig als u slechts één e-mailbericht wilt verzenden, maar nogal nutteloos als u e-mail naar meerdere personen wilt sturen. Er bestaat echter een weinig gebruikte toetsencombinatie die door het besturingssysteem wordt ondersteund, waarmee u meerdere vermeldingen in een lijst kunt selecteren, zoals die in het adresboek:

Door de CtrlCommand-toets ingedrukt te houden, kunt u meerdere vermeldingen selecteren, één per muisklik. Op een vermelding in de lijst klikken die al is geselecteerd, zal dat item deselecteren.

Address Book: Ctrl to select

Daarnaast kunt u ook de Shift-toets gebruiken. Het ingedrukt houden van de Shift-toets zorgt ervoor dat alles in de lijst tussen de beide muisklikken wordt geselecteerd.

Address Book: Shift to Select

Via een combinatie van Shift en CtrlCommand in dezelfde actie kunt u de geselecteerde lijst op een efficiënte manier naar wens afstemmen door op de juiste momenten van ingedrukte toets te wisselen.

De vermeldingen selecteren vanuit het contactenpaneel

Als u op Opstellen, Doorsturen of Beantwoorden klikt, opent Thunderbird een opstelvenster. Een van de functies van het opstelvenster is dat het een contactenzijbalk bevat van waaruit u alle vermeldingen in uw adresboek kunt zien. Dit paneel kan via de toets F9 worden aan- en uitgezet, of vanuit het menu Beeld in het opstelvenster.

Compose Windows: Contacts Pane

Vanuit dit paneel kunt u eenvoudig vermeldingen selecteren door te dubbelklikken, of door de knoppen onder in het paneel te gebruiken…

Compose Windows Contacts Pane Buttons

… of door met de rechtermuisknop op de geselecteerde vermeldingen te klikken, of de toetsen Ctrl en Shift te gebruiken en dan een bestemming te selecteren vanuit het menu.

Nadat u de optie voor het toevoegen hebt geselecteerd, zullen de adressen aan de lijst van ontvangers boven in het e-mailbericht worden toegevoegd, één regel per ontvanger.

U kunt enkelvoudige contacten of meervoudige selecties ook vanuit de zijbalk naar de adresseringsvelden slepen. In tegenstelling tot andere methoden die hier worden beschreven, zal dit meerdere contacten in een enkel adresveld invoegen, maar houd er rekening mee dat de contacten naar de één-regel-per-ontvanger-indeling worden omgezet als u in het adresveld op Enter drukt.

De vermeldingen handmatig invoeren

Typ het e-mailadres rechtstreeks in het relevante veld boven in het e-mailbericht. Nadat u enkele tekens hebt ingetypt, zal Thunderbird de vermelding waarschijnlijk automatisch voor u kunnen aanvullen door gebruik te maken van uw adresboeken. Nadat u op Enter drukt, zullen extra mogelijkheden voor invoer beschikbaar komen.

Zie ook

Was dit artikel nuttig? Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben dit artikel helpen schrijven: Tonnes. U kunt ook helpen - lees hier hoe.