Memulakan, tetapan halaman utama, tab dan muat turun

Maklumat Semakan
 • ID semakan: 2326
 • Dicipta:
 • Pencipta: JunkyardStalker
 • Komen: 20/7/09 move to kb
 • Disemak: Tidak
 • Sedia untuk lokalisasi: Tidak
Sumber Semakan
Kandungan Semakan

Dokumen ini menjelaskan semua pilihan atau optionspreferences yang ada dalam panel Main tetingkap OptionsPreferences Mozilla Firefox. Untuk memasuki tetingkap optionspreferences window, Klik butang menu New Fx Menu dan tekan Pilihan.Keutamaan. Untuk panel-panel lain, sila rujuk Tetingkap OptionsPreferences.

Panel Main mengandungi pilihan-pilihan yang berkait dengan setting yang paling biasa digunakan, contohnya halaman yang dipaparkan setelah Firefox dimulakan dan cara Firefox menguruskan pemuatan turun fail.b25ae58fc0f190127a5f16a307c05725-1244842960-31-1.PNG b25ae58fc0f190127a5f16a307c05725-1246120094-846-1.jpg b25ae58fc0f190127a5f16a307c05725-1246322417-295-1.jpg

Startup

Apabila anda membuka Firefox, homepej anda dipaparkan secara lalai. Homepej anda mungkin laman web yang kerap dikunjungi, enjin pencarian atau akaun e-mel anda. Pilihan homepej terpulang kepada anda. Anda boleh mengubah homepej anda atau memaparkan halaman yang berbeza atau satu set halaman sebagai homepej apabila Firefox bermula dalam bahagian ini.

 • Apabila Firefox bermula: Secara lalai, Firefox membuka homepej anda apabila Firefox dimulakan mengikut pilihan Show my home page. Selain itu, anda boleh memilih untuk memaparkan satu halaman kosong apabila Firefox dimulakan (supaya anda tidak membazir masa memuat turun halaman tersebut dari Internet) dengan memilih Show a blank page.

Sebagai alternatif terakhir, anda boleh mengarahkan Firefox untuk membuka semula tetingkap-tetingkap dan tab yang telah anda buka dengan Firefox kali terakhir sebelum ini. Tindakan ini memulihkan anda ke keadaan yang sama dengan kali terakhir anda berhenti melayari internet. Pilihan ini sangat berguna dalam menyimpan apa-apa yang sedang anda lakukan semasa anda menutup Firefox, contohnya memasang pengemaskinian sistem operasi anda. Anda boleh memilih pilihan ini dengan memilih Show my windows and tabs from last time.

 • Home Page: Jika anda mengarahkan Firefox untuk memaparkan homepej anda apabila anda memulakan Firefox, anda boleh menentukan homepej anda dengan menaip dalam kotak ini. Anda juga boleh mengklik mana-mana bebutang di bawah kotak teks untuk memilih satu homepej yang khas:
  • Use Current Page menggunakan halaman (atau halaman-halaman, jika anda membuka beberapa tab) yang sedang dipaparkan sebagai homepej.
  • Use Bookmark menggunakan tandabuku (atau satu set tandabuku dalam folder, jika anda memilih satu folder) sebagai homepej anda.
  • Restore to Default memulihkan homepej anda ke homepej lalai.


Downloads

Bahagian ini mengandungi pilihan-pilihan atau optionspreferences yang menentukan cara Firefox memuat turun fail-fail.

 • Show the Downloads window when downloading a file: Jika ini dipilih, Firefox akan membuka tetingkap Downloads apabila anda mula memuat turun fail.
 • Close it when all downloads are finished: Pilihan ini menyebabkan Firefox menutup semua tetingkap Downloads apabila semua tindakan pemuatan turun disiapkan.
 • Save files to: Secara lalai, fail-fail yang dimuat turun disimpan secara automatik ke Desktop supaya anda tidak perlu menentukan lokasi penyimpanan untuk setiap fail yang dimuat turun. Anda boleh memilih folder lain dengan mengklik bebutang Browse…Choose… button.
 • Always ask me where to save files: Dengan pilihan ini, Firefox akan bertanya lokasi yang ingin anda gunakan untuk menyimpan setiap fail yang dimuat turun (dan bukannya menggunakan lokasi lalai).


Add-ons

Untuk memasang atau menyahpasang, mengemaskini atau melakukan konfigurasi untuk add-on, klik bebutang Manage Add-ons untuk membuka pengurus Add-on. Ini juga dapat dilakukan melalui menu Tools dan Add-ons. Untuk penerangan lanjut add-on dan pengurus Add-on, sila rujuk halaman ini.[[Options window Kembali ke artikel tetingkap OptionPreference]::