Handrindra fiasa tiana sy fanampy

Ataovy anao i Firefox @ alàlan'ireo tefy fanokanana sy ireo fanampy

@ teny Anglisy