Vahao ny fiadanam-pandeha, crash, hafatra milaza tsy fetezana ary ireo olana hafa

@ teny Anglisy