Vahao ny fiadanam-pandeha, crash, hafatra milaza tsy fetezana ary ireo olana hafa

Hafatra milaza tsy fetezana: inona ny dikany ary ahoana ny fomba famahana azy

Fomba famahana ireo hafatra milaza tsy fetezana ao @ Firefox

@ teny Anglisy

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More