Bendrosios nuostatos – paleistis, pradžios tinklalapis, kortelės ir atsiuntimai

Šis straipsnis nebeatnaujinamas, tad jo turinys gali būti pasenęs.

Čia aprašomos nuostatos, kurias galima parinkti „Mozilla Firefox“ nuostatųnuostatų lango grupėje „Bendrosios“.

Bendrosios nuostatos leidžia:

 • Nurodyti „Firefox“ tikrinti, ar ji yra numatytoji naršyklė ir padaryti ją numatytąja.
 • Nurodyti, kokius tinklalapius atverti paleidžiant „Firefox“ ar spustelėjus pradžios tinklalapio piktogramą.
 • Nurodyti „Firefox“, ką daryti su atsiųstais failais.
 • Keisti kortelių nuostatas.


Fx38OptionsGeneral

Paleistis

 • Visada tikrinti, ar „Firefox“ yra jūsų numatytoji naršyklė: pasirinkite, jei norite, kad „Firefox“ tikrintų, ar ji yra numatytoji naršyklė. „Firefox“ nustatymas numatytąja užtikrins, kad ji bus naudojama visada, kai bandoma atverti tinklalapį.
  • Jei „Firefox“ nėra numatytoji naršyklė, galite ją padaryti numatytąja spustelėję mygtuką Padaryti numatytąja. Plačiau skaitykite „Make Firefox your default browser“.
 • Paleidžiant „Firefox“: nustatykite, ką „Firefox“ rodo, kai ją paleidžiate.
 • Pradžios tinklalapis: Nurodo, kokie tinklalapiai atveriami spustelėjus pradžios tinklalapio piktogramą priemonių juostoje. Jei aukščiau aptartame punkte „Paleidžiant „Firefox““ nustatėte „Rodyti pradžios tinklalapį“, šie tinklalapiai bus atveriami paleidžiant „Firefox“. Plačiau skaitykite „Kaip parinkti pradžios tinklalapį“. Svarbu: jei jūsų pradžios tinklalapis automatiškai keičiasi, skaitykite „How to remove the Babylon toolbar, home page and search engine“ arba „Remove a toolbar that has taken over your Firefox search or home page“.

Atsiuntimai

 • Atsiunčiamus failus įrašyti į:
  Pažymėjus šią nuostatą, visi atsiunčiami failai automatiškai įrašomi į nurodytą aplanką (pavyzdžiui, į darbalaukį ar atsiuntimų aplanką). Norėdami pakeisti šį aplanką, spustelėkite mygtuką Parinkti...
 • Klausti, kur įrašyti kiekvieną atsiunčiamą failą
  Pažymėjus šią nuostatą, naršyklė klaus, kur įrašyti kiekvieną atsiunčiamą failą.

Kortelės

 • Vietoje naujų langų atverti naujas korteles: galima pasirinkti, kad saitai iš naršyklėje atvertų tinklalapių ar kitų programų būtų atveriami ne naujuose languose, o naujose kortelėse.
Pastaba. Net jeigu pasirinkta saitą atverti naujoje kortelėje, tuo atveju, kai tinklalapyje nurodytas lango, kuriame jis turi būti atvertas, dydis, ši nuostatanuostata bus ignoruojama ir tinklalapis bus atveriamas naujame lange, nes yra tinklalapių, kurie gali būti teisingai parodyti tik tam tikro dydžio lange.
 • Įspėti prieš užveriant langą, kuriame yra atvertų kortelių: kai naršyklės lange atverta daugiau nei viena kortelė, prieš užveriant langą naršyklė įspėja apie tai ir klausia, ar tikrai užverti langą ir visas korteles. Šis įspėjimas apsaugo nuo atsitiktinio lango užvėrimo, kai norėta užverti tik vieną kortelę ir joje atvertą tinklalapį. Jei nenorite, kad būtų įspėjama, panaikinkite šios nuostatos žymėjimą.
Pastaba: ši nuostata nepanaikina įspėjimo, rodomomo užveriant kitas korteles lange.
 • Įspėti prieš atveriant keletą kortelių, jei jos gali sulėtinti „Firefox“ darbą: jei bandysite atverti daug kortelių vienu metu, „Firefox“ paprašys patvirtinimo. Taip siekiama išvengti sistemos darbo sulėtėjimo kol įkeliami tinklalapiai. Jei nenorite, kad būtų rodomas įspėjimas, panaikinkite šios parinkties žymėjimą.
 • Neįkelti kortelių, kol šios nesuaktyvinamos: paleidus programą ar atkuriant paskiausią seansą, „Firefox“ įkels tik aktyvią kortelę. Tai pagreitina paleistį. Tinklalapiai kitose kortelėse bus įkelti spustelėjus korteles.
 • Atveriant saitą naujoje kortelėje, įkelti ją į pirmąjį planą: Spragtelėjus tinklalapyje esantį saitą viduriniu pelės klavišu arba kairiuoju pelės klavišu kartu laikant paspaustą ValdCmd klavišą, saistomasis tinklalapis atveriamas naujoje naršyklės kortelėje. Šis tinklalapis nerodomas ekrane: jo kortelė įkeliama į antrą planą. Jei norite, kad saistomas tinklalapis būtų rodomas, pažymėkite šią parinktį.
 • Rodyti kortelių miniatiūras „Windows“ užduočių juostoje: kai privedate pelės žymeklį prie „Firefox“ piktogramos užduočių juostoje, „Windows“ parodo „Firefox“ lango miniatiūrą. Pasirinkus šią parinktį, bus rodomos visų kortelių miniatiūros.

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More