Slapukų valdymas

(peradresuota iš Cookies)

Čia aprašoma, kas yra slapukai, kada ir kaip jie naudojami, ir kaip galima valdyti į kompiuterį įrašomus slapukus naudojant naršyklės slapukų tvarkytuvę.


Kas yra slapukai?

Slapukas (dar vadinamas paruoštuku) – tai mažas duomenų rinkinėlis (failas), kuriame yra svetainės naudojama informacija (pvz., Jūsų svetainės nuostatos). Kai lankoma svetainė, kuri naudoja slapukus, ji gali paprašyti, kad naršyklė įrašytų vieną ar kelis slapukus į lankytojo kompiuterio diską.

Kai tą pačią svetainę lankysite kitą kartą, naršyklė siųs slapukus atgal. Tokiu būdu svetainė prisiderins prie Jūsų reikmių, pasinaudodama slapukuose esančia informacija.

Slapuke taip pat gali būti asmeniniai tapatumo duomenys. Tai tokie duomenys, kurie gali būti panaudoti Jūsų tapatumui patvirtinti arba ryšiams reikalingi duomenys (pvz., asmenvardis, el. pašto adresas, darbo ar namų adresas, telefono numeris). Tačiau svetainė gali prieiti tik prie tų asmeninių duomenų, kuriuos jai patys pateikiate. Pavyzdžiui, svetainė negali sužinoti Jūsų el. pašto adreso, nebent jį nurodytumėte. Taip pat svetainė negali prieiti prie kitų duomenų, laikomų Jūsų kompiuteryje.

Pradinėse naršyklės nuostatose numatyta, kad darbas su slapukais yra nematomas: slapukai įrašomi bei išsiunčiami be Jūsų žinios. Tačiau galima pakeisti slapukų nuostatas, kad naršyklė, prieš įrašydama slapuką, atsiklaustų Jūsų. Taip pat galima nurodyti, kad slapukai būtų priimami tik vienam naršyklės seansui.


Slapukų priėmimo taisyklės

Pradinėse naršyklės nuostatose numatyta, kad naudositės visais slapukais. Jei norite, kad visi naršyklės seanso metu įrašyti slapukai būtų pašalinti baigus darbą su naršykle, tai:

  1. Pasirinkite meniu komandą Priemonės –> NuostatosTaisa –> Nuostatos Firefox –> Nuostatos ir atverkite nuostatų grupę Privatumas.
  2. Laukelyje „Firefox“ privalo pasirinkite laikytis tinkintų žurnalo vedimo nuostatų.
  3. Iš išskleidžiamojo sąrašo Laikyti iki pasirinkite nuostatąnuostatą „Firefox“ seanso pabaigos.

Jei svetainėms, kuriomis pasitikite, norite leisti įrašinėti slapukus ne vienam seansui, o ilgesniam laikui (pvz., tam, kad būtų galima svetainei automatiškai pateikti registravimosi joje duomenis), tai spragtelėkite mygtuką [#cookies_exceptions Išimtys], surinkite svetainės adresą ir spragtelėkite mygtuką Leisti.


Slapukų nuostatos

Čia aprašomos naršyklės nuostatos, nusakančios slapukų valdymą:

Leisti įrašyti slapukus:

Jei norite, kad visų svetainių slapukai būtų atmetami, tai panaikinkite šios parinkties žymėjimą. Nepamirškite, kad, atmetus slapukus, kai kurių svetainių paslaugos gali neveikti. Jei kai kurioms svetainėms norite leisti įrašinėti slapukus, tai spragtelėję mygtuką Išimtys atverkite langą [#cookies_exceptions Išimtys – slapukai], surinkite svetainės adresą ir spragtelėkite vieną iš mygtukų: Leisti arba Leisti vienam seansui.

Leisti įrašyti trečiųjų šalių slapukus: Kai programa įrašys svetainės slapukus, juos atgal siųs tik tai svetainei. Kitoms svetainėms slapukų neperduos. Kadangi svetainė gali priimti tik savo pačios slapukus, ji gali sužinoti apie Jūsų veiklą tik tada, kai esate toje svetainėje, bet ne tada, kai naršote kitur. Kartais svetainė pateikia ką nors iš kitos svetainės: paveikslą, tekstą, reklamą ir pan. Tuomet ta, kita, svetainė gali atsiųsti naršyklei slapukus, nors tiesiogiai jos nelankote. Slapukai, kurie gaunami iš kitų svetainių, vadinami trečiųjų šalių arba svetimaisiais slapukais. Iš trečiųjų šalių taip pat gali būti gaunami nematomi paveikslėliai, kurių užprašymas suteikia informaciją trečiajai šaliai apie tai, kokią svetainę Jūs lankote. Ta informacija gali būti panaudota svetainės lankytojams skaičiuoti, sekti elektroninių laiškų persiuntimus, kitai statistinei informacijai kaupti. Kai nuostata nepažymėta, trečiųjų šalių slapukų kaupti neleidžiama.

Laikyti iki:

  • jų galiojimo laiko pabaigos. Jei ši nuostatanuostata pažymėta, tai slapukai bus pašalinti pasibaigus juose nurodytam galiojimo laikui.
  • „Firefox“ seanso pabaigos. Jei ši nuostatanuostata pažymėta, tai baigus darbą su naršykle, visi paskiausio seanso metu įrašyti slapukai bus pašalinti. Svetainė, įrašiusi slapukus, veiks, tačiau kitą kartą apsilankius toje svetainėje gali tekti iš naujo parinkti jos nuostatas, lyg lankytumėte ją pirmą kartą.
  • klausti prieš priimant slapuką. Pasirinkus šią nuostatą, naršyklė įspės, kai svetainė norės įrašyti slapuką į kompiuterį. Tada bus galima pasirinkti, priimti ar atmesti slapuką.

Slapukų priėmimas ir atmetimas

Pasirinkus aukščiau aprašytą slapukų nuostatą įspėti prieš įrašant slapuką, kiekvieną kartą, kai svetainė bandys įrašyti slapuką, bus pateikiamas dialogo langas:

a67693eaba7a09933188582b3de0f3bc-1250888980-676-1.jpg

Priimti: Jei norite priimti konkretų slapuką, tai spragtelėkite mygtuką Priimti. Šią komandą rinkitės, jei pasitikite svetaine, kuri ketina įrašyti slapuką.

Priimti vienam seansui: Jei norite, kad slapukas būtų priimtas šiam kartui, bet pašalintas baigus darbą su naršykle, tai spragtelėkite mygtuką Priimti vienam seansui. Šią komandą rinkitės, jei nenorite priimti svetainės slapukų ilgam laikui, bet be jų svetainė nefunkcionuoja.

Atmesti: Jei nenorite priimti slapuko, tai spragtelėkite mygtuką Atmesti. Šią komanda naudokite, kai svetaine nepasitikite ir įtariate, kad jos atliekami veiksmai gali pažeisti Jūsų privatumą.

Taikyti šį pasirinkimą visiems šios svetainės slapukams: Pažymėkite šią parinktį, prieš pasirinkdami slapuko atmetimo, priėmimo ar priėmimo vienam seansui komandą, jei norite, kad naršyklė įsimintų Jūsų pasirinktą veiksmą ir ateityje automatiškai jį taikytų šios svetainės slapukams, nepateikdama įspėjimo lango. Jei vėliau norėsite pakeisti slapukų įrašymo nuostatą, tai galėsite padaryti [#cookies_exceptions slapukų išimčių] lange, į kurį bus įrašytas svetainės adresas.


Slapukų išimčių langas

a67693eaba7a09933188582b3de0f3bc-1250889445-743-1.jpg

Išimčių langas atveriamas spragtelėjus mygtuką Išimtys, esantį slapukų nuostatų lange. Čia galima nurodyti bendrųjų nuostatų išimtis tam tikroms svetainėms. Nepriklausomai nuo bendrųjų slapukų nuostatų, čia galima leisti įrašyti visus svetainės slapukus, atmesti juos arba leisti įrašyti, bet pašalinti, baigus darbą su naršykle.

Jei norite įtraukti į sąrašą svetainę, tai lauke Svetainės adresas surinkite svetainės srities vardą. Tada spragtelėkite Neleisti, jei norite neleisti svetainei įrašinėti slapukų, Leisti, jei norite priimti svetainės slapukus, arba Leisti vienam seansui, jei norite priimti svetainės slapukus, bet pašalinti juos baigus darbą su „Firefox“.

Jei norite pašalinti svetainę iš sąrašo, tai pažymėkite ją ir spragtelėkite Pašalinti svetainę. Jei norite pašalinti iš sąrašo visas svetaines, tai spragtelėkite Pašalinti visas svetaines. Šiuo atveju bus atstatytos pradinės (numatytosios) slapukų priėmimo nuostatosnuostatos.


Slapukų peržiūros langas

Šiame lange galima peržiūrėti ar pašalinti įrašytus slapukus. Langas atveriamas spragtelėjus mygtuką pašalinti kai kuriuos slapukus nuostatų lange, skiltyje Privatumas.

a67693eaba7a09933188582b3de0f3bc-1250891379-306-1.jpg

Slapukų lange rodomi visi kompiuteryje laikomi slapukai, sugrupuoti pagal svetaines, kurioms jie priklauso. Išskleidus svetainės aplanką ir pažymėjus vieną iš jos slapukų, apatinėje lango dalyje bus rodoma su slapuku susijusi informacija. Svetainę ar slapuką taip pat galima rasti, surinkus jo vardą paieškos langelyje.

Jei norite pašalinti slapuką, tai pažymėkite jį ir spragtelėkite mygtuką Pašalinti slapuką. Jei norite pašalinti visus tam tikros svetainės slapukus, tai pažymėkite svetainės aplanką ir spragtelėkite mygtuką Pašalinti slapuką(-us). Jei norite pašalinti visus slapukus, tai spragtelėkite mygtuką Pašalinti visus slapukus.

© 2003–2008 Mozilla Help Viewer projekto bendradarbiai

© Vertimas į lietuvių kalbą ir adaptavimas. Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova, 2004–2008

Ar šis straipsnis buvo naudingas?

Luktelėkite…

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More