Nuostatų langas - Žiniatinklio nuostatos

Šis straipsnis nebeatnaujinamas, tad jo turinys gali būti pasenęs.

Čia aprašomos nuostatosnuostatos, kurias galima parinkti „Mozilla Firefox“ nuostatųnuostatų lango grupėje „Žiniatinklis“. NuostatųNuostatų langas atveriamas atlikus šiuos veiksmus: „Firefox“ lango viršuje spustelėkite mygtuką Firefox meniu juostos elementą Priemonės meniu juostos elementą TaisaSpustelėkite meniu juostos elementą Firefox, tada – išsiskleidusio meniu elementą NuostatosNuostatos...Spustelėkite mygtuką New Fx Menu ir pasirinkite Nuostatos Nuostatos, kurias galima parinkti kitose nuostatų grupėse, aprašomos sk. NuostatųNuostatų langas.

Žiniatinklio nuostatų grupėje pateikiamos nuostatosnuostatos, susijusios su svetainių rodymu naršyklėje.
Neleisti iškylančiųjų langų
Naršyklės pradinėse nuostatose parinkta, kad įkyrūs iškylantieji langai būtų blokuojami. Panaikinus šios nuostatos žymėjimą, jiems bus leista iškilti.

Užblokavus iškylančiuosius langus, taptų neįmanoma pasinaudoti kai kurių svetainių teikiamomis paslaugomis. Norint iškylančiuosius langus leisti atverti tik tam tikroms svetainėms, o visoms kitoms – neleisti, reikia tas svetaines įtraukti į specialų svetainių sąrašą. Tam reikia spragtelėti mygtuką Išimtys…, surinkti svetainės adresą ir spragtelėti mygtuką Leisti. Jei norite pašalinti svetainę iš leidžiamų sąrašo, tai pažymėkite jos adresą ir spragtelėkite mygtuką Pašalinti svetainę. Jei norite pašalinti visą sąrašą, spragtelėkite mygtuką Pašalinti visas svetaines.

Įkelti paveikslus
Pradinė nuostata – svetainių paveikslai įkeliami. Norint, kad paveikslai nebūtų atsiunčiami, reikia panaikinti šio langelio žymėjimą.

Galima sudaryti išimtinių svetainių (svetainių, kurioms leidžiama arba neleidžiama įkelti paveikslus) sąrašą. Tam reikia spragtelėti mygtuką Išimtys…, surinkti adresą svetainės, kuriai norima leisti (neleisti) įkelti paveikslus ir spragtelėti atitinkamą mygtuką: Leisti arba Neleisti.

Leisti naudoti „JavaScript“
„JavaScript“ – tai scenarijų kalba, vartojama iš tinklalapio valdomiems veiksmams aprašyti. Ja galima parašyti interaktyvius tinklalapius, į juos įterpiant mygtukus, formas ir kitus dialogui reikalingus elementus. Jei šis langelis nepažymėtas, tai kai kurie tinklalapiai gali neveikti. Daugiau scenarijų nuostatų galima parinkti spragtelėjus mygtuką Kitkas….


Papildomos „JavaScript“ nuostatos

Keisti atvertų langų dydį bei padėtį: Panaikinkite šios nuostatos žymėjimą, jei nenorite leisti scenarijams perkelti atvertus langus į kitą ekrano vietą ir keisti jų matmenis.

Keisti langų aktyvumą: Panaikinkite šios nuostatos žymėjimą, jei nenorite leisti scenarijams komponuoti langus vienus virš kitų arba vienus po kitais.

Išjungti arba keisti kontekstinį meniu: Panaikinkite šios nuostatos žymėjimą, jei norite, kad scenarijams būtų draudžiama slėpti ir keisti naršyklės kontekstinį meniu.

Nerodyti būsenos juostos: Panaikinkite šios nuostatos žymėjimą, jei norite, kad iškylančiuose languose būtų rodoma būsenos juosta.

Keisti tekstą būsenos juostoje: Panaikinkite šios nuostatos žymėjimą, jei nenorite leisti scenarijams rodyti slenkantį tekstą būsenos juostoje ir slėpti tinklalapio adresą.

Leisti naudoti Javą
Java – tai populiari programavimo žiniatinkliui kalba. Tą pačią Javos programą gali vykdyti įvairių tipų kompiuteriai bei skirtingos jų operacinės sistemos. Dėl to nereikia rašyti ar pritaikyti programų atskiriems kompiuteriams. Naršyklė gali atsiųsti reikiamas (tinklalapyje nurodytas) Javos programas ir jas įvykdyti. Jeigu langelis pažymėtas, bus vykdomos į tinklalapius įtrauktos Javos programėlės. Pastaba: Javos programėlėms vykdyti reikalingas Javos papildinys.


Šriftai ir spalvos

Numatytasis šriftas ir dydis
Vaizduojant tinklalapius paprastai imamas čia nurodytas šriftas ir jo dydis. Tačiau kai kurios svetainės gali naudoti ir kitus šriftus (jei nenurodyta šį veiksmą pakeičianti nuostata papildomų nuostatų lange. Spragtelėjus mygtuką Kitkas… galima parinkti daugiau šriftų nuostatų.


Šriftų parinkimo langas

  1. Iš išskleidžiamojo sąrašo Kalbų grupė pasirenkama tą pačią koduotę vartojančių kalbų grupė. Pavyzdžiui, lietuvių ir latvių kalbos priklauso Baltijos šalių kalbų grupei.
  2. Parenkamas įvairiapločio šrifto tipas (su užraitais, pvz., Times New Roman ar be jų, pvz., Arial) ir dydis.
  3. Parenkami šriftai su užraitais, be užraitų ir lygiaplotis. Taip pat galima nurodyti -+lygiapločio šrifto+- dydį. Parinktis Minimalus šriftų dydis nurodo mažiausią tinklalapių šriftų dydį ir gali būti naudinga peržiūrint svetaines, kuriose vartojami labai smulkūs šriftai.

Vartoti tinklalapiuose nurodytus šriftus (nepaisyti čia pasirinktų)
Numatytoji naršyklės nuostata – vartoti tinklalapiuose nurodytus šriftus. Panaikinus šios nuostatos žymėjimą, bus imami naršyklės nuostatų lange parinkti šriftai.

Koduotė
Čia pasirenkama numatytoji koduotė, taikytina tinklalapiams, kurių pirminiame tekste nenurodyta koduotė.


Spalvų nuostatų langas

Tekstas ir fonas
Šioje lango dalyje pasirenkamos tinklalapių teksto ir fono numatytosios spalvos. Jos taikomos, kai tinklalapyje nenurodyta ši informacija. Spalva parenkama spragtelėjus nuspalvintą stačiakampį.

Spalvas imti iš operacinės sistemos
Pažymėjus šį langelį bus taikomos ne aukščiau parinktos spalvos, o operacinės sistemos nuostatose nurodytos spalvos.

Saitų spalvos
Čia parenkamos tinklalapių aplankytų ir neaplankytų saitų numatytosios spalvos. Spalva parenkama spragtelėjus nuspalvintą stačiakampį.

Saitus pabraukti
Pagal numatytąją naršyklės nuostatą saitai pabraukiami. Šią nuostatą galima pakeisti panaikinus šio langelio žymėjimą. Tačiau daugelyje svetainių nurodomi jų stiliai ir tekstų vaizdavimo taisyklės, kurios nustelbia šią nuostatą.

Spalvas rodyti iš tinklalapių (nepaisant čia parinktų)
Numatytoji nuostata – naudoti tinklalapio autoriaus nurodytas spalvas. Panaikinus šio langelio žymėjimą, vietoje tinklalapyje nurodytų spalvų bus rodomos čia parinktos spalvos.

Kalbos

Yra tinklalapių, parašytų keliomis kalbomis. Tokiu atveju naršyklė gali parinkti rodymui tinklalapį, vadovaudamasi pageidaujamų kalbų sąrašu. Tokį sąrašą galima sudaryti spragtelėjus mygtuką Tvarkyti kalbų sąrašą….

Kalbų dialogo langas
Norint įtraukti kalbą į sąrašą, reikia išskleisti sąrašo langelį Parinkite kalbą…, parinkti kalbą pagal jos pavadinimą bei kodą ir spragtelėti mygtuką Įtraukti. Kalba pašalinama iš aktyviųjų kalbų sąrašo ją pažymėjus ir spragtelėjus mygtuką Pašalinti. Kalbas sąraše galima išdėstyti norima tvarka (pažymėta eilutė pakeliama arba nuleidžiama mygtukais Pakelti arba Nuleisti).
[[Nuostatos Grįžti į nuostatųnuostatų lango aprašą]::
// These fine people helped write this article:Chris Ilias. You can help too - find out how.
Tapkite „Mozillos“ savanoriu pagalbininku