ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

When I click a link, say an add to cart button, a window should come up so I can, nothing happens. Video links don't work, pictures do not get bigger, etc. Why?

  • 2 პასუხი
  • 2 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 1 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა KellyAnderson

Links on sites like making a picture bigger do not work. I have to right click and view image to make it bigger. Add to cart buttons that pop up so that you can choose the amount you want and add it to the cart to purchase do not work. Video links do not work. Other links that open another window do not work. All of these things work on other browsers but do not work on Firefox. It all quit working an update or two ago and I can not go back to previous versions because Firefox says there are no other versions. How can I make the links work?

Links on sites like making a picture bigger do not work. I have to right click and view image to make it bigger. Add to cart buttons that pop up so that you can choose the amount you want and add it to the cart to purchase do not work. Video links do not work. Other links that open another window do not work. All of these things work on other browsers but do not work on Firefox. It all quit working an update or two ago and I can not go back to previous versions because Firefox says there are no other versions. How can I make the links work?

ყველა პასუხი (2)

It is possible you have an add-on popup blocker that is more aggressive than Firefox's standard popup blocker?

A quick way to see whether one of your extensions is involved is to test these features in Firefox's Safe Mode. That's a standard diagnostic tool to deactivate extensions and some advanced features of Firefox. More info: Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode.

You can restart Firefox in Safe Mode using

Help > Restart with Add-ons Disabled (Flash and other plugins still run)

In the dialog, click "Start in Safe Mode" (not Reset)

Any difference?

Thanks but no it did not work. I ended up not even being able to click the link in the email notification. I had to completely uninstall everything Firefox and reinstall to get anything to work again and I still do not know what was wrong in the first place.