ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Updated Firefox, now I get an error when trying to open .mkv file, but not other video files

  • 5 პასუხი
  • 4 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 151 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა volden

I created a home movie html page with links to the movies on my hard drive. I have two kinds of links, either href = "file:///C:/Media/movies/Looney Tunes/MainMovie/Vol 1 Disc 3/VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO" for normal dvds or href = "file:///C:/Media/movies/Blu-ray/Lorax/mkv/THE_LORAX/THE_LORAX.Title800.mkv" for blu-ray. Both have worked fine (click the link and the movie starts playing with Media Player Home Cinema) for the past few years until I recently updated firefox. The .ifo files still open as usual, but now the blu-ray links take me to a gray page that says "Video can't be played because the fiile is corrupt" with a big "X" above it. If I open the html page in Internet Explorer and click the link, it works fine (blu-ray opens using Media Player Home Cinema). Also, if I directly open the .mkv files, they play fine (open up using MPHC). Thanks for any help!

I created a home movie html page with links to the movies on my hard drive. I have two kinds of links, either href = "file:///C:/Media/movies/Looney Tunes/MainMovie/Vol 1 Disc 3/VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO" for normal dvds or href = "file:///C:/Media/movies/Blu-ray/Lorax/mkv/THE_LORAX/THE_LORAX.Title800.mkv" for blu-ray. Both have worked fine (click the link and the movie starts playing with Media Player Home Cinema) for the past few years until I recently updated firefox. The .ifo files still open as usual, but now the blu-ray links take me to a gray page that says "Video can't be played because the fiile is corrupt" with a big "X" above it. If I open the html page in Internet Explorer and click the link, it works fine (blu-ray opens using Media Player Home Cinema). Also, if I directly open the .mkv files, they play fine (open up using MPHC). Thanks for any help!

გადაწყვეტა შერჩეულია

Change your links to include the type attribute with the video/x-matroska value. Example:

<a type="video/x-matroska" href="file:///C:/My%20Videos/Cooking/Making%20Gingerbread.mkv">How to make gingerbread</a>

I also used to get the same behavior with files from web sites, when I had to the InlineDisposition extension installed.

პასუხის ნახვა სრულად 👍 5

ყველა პასუხი (5)

შერჩეული გადაწყვეტა

Change your links to include the type attribute with the video/x-matroska value. Example:

<a type="video/x-matroska" href="file:///C:/My%20Videos/Cooking/Making%20Gingerbread.mkv">How to make gingerbread</a>

I also used to get the same behavior with files from web sites, when I had to the InlineDisposition extension installed.

Thanks Gingerbread_Man! That worked perfectly! Seems to work even w/the .ifo links, so it'll be easy for me to just put it in the .xsl file that creates my html. Much appreciated! :)

You're welcome.

If I'm not mistaken, the correct MIME type for IFO files is content/dvd
Though if you have an application associated with that kind of file, you should be able to safely omit the type attribute for links to those files.

MKV behavior is different because Firefox is sniffing (examining) the file and incorrectly determining it's a kind of file it can handle. It then tries to play it, and you get the misleading error message about the file being corrupt. The confusion probably occurs because WebM is based on Matroska. The former is a kind of file Firefox can actually play, while the latter isn't.


I still can't find a bug report for this, so I filed one. If any Bugzilla regulars happen to be reading this, I'd appreciate it if you'd take the time to verify it and mark it as new, or mark it as a duplicate if that's the case.

i am unable to download an mkv file online using firefox recently. It used to be fine. Can someone assist me in this problem. would be a great help.

how to download mkv file through download link with the updated firefox...please help