ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Firefox crashes

  • 1 პასუხი
  • 4 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სირთულეს
  • 1 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა John99

All of a sudden Firefox started crashing on startup. I deleted the .plist, but it still crashes. I removed Firefox from my Applications folder (Mac OS 10.5.8) and downloaded the latest Firefox browser using Safari. I installed that in my Applications folder, and that crashes on startup also. I tried starting Firefox in Safe Mode, and it crashes then also. I have read all of the articles that you provide, and none of them help. I'm just going around in circles.

ყველა პასუხი (1)

Have you any other recent CrashID s

Your report says Firefox 10.0.2 Crash Report [@ EMPTY: no crashing thread identified; corrupt dump ]

Anyone else reading this thread with crash problems please

  1. read Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly)
  2. post your own thread by asking your own questions follow the links and prompts from /questions/new