ძიება მხარდაჭერაში

თავი დაიცავით თაღლითობებისგან. ჩვენ არასდროს მოგთხოვთ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას, „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

How to change position of toolbars...

  • 1 პასუხი
  • 19 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სირთულეს
  • 8 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა cor-el

I want to re-arrange the vertical location of the toolbars, bookmarks, etc.

I want to go from this: - Menu Bar - Button Bar - Bookmarks - Community Bar 2 - Community Bar 1 - Tab Strip

to: - Menu Bar - Button Bar - Community Bar 1 - Community Bar 2 - Bookmarks - Tab Strip

ყველა პასუხი (1)

The extension that allows to move toolbar hasn't been updated for Firefox 4, so you probably need to use code in userChrome.css to reorder the toolbars by changing their moz-box-ordinal-group value.

Open the "Tools (Firefox > Web Developer) > Error Console" window and paste this code in the Code field and click the Evaluate button.
Paste the result to this forum.
Then I can see which toolbars you have.

var Cc = Components.classes, Ci = Components.interfaces;
var wm = Cc["@mozilla.org/appshell/window-mediator;1"].getService(Ci.nsIWindowMediator);
var mw = wm.getMostRecentWindow("navigator:browser");
var doc = mw.document;
var nav = doc.getElementById('navigator-toolbox');
var elm = nav.getElementsByTagName('toolbar');
var i, inf='',moz='-moz-box-ordinal-group';
for(i=0;E=elm[i];i++){ inf+='#'+E.id+' { '+moz+': '+doc.defaultView.getComputedStyle(E,"").getPropertyValue(moz)+' }\n'; }
inf;

See also:

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: cor-el