ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Browsing

  • 2 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 2 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა mark508

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to app. You are attempting to import a cert with the same issuer/serial as an existing cert, but that is not the same cert.

Error code: SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.


Mozilla's issue, as the Chrome is working perfect.


Certificate Dropa Sep 20, 2023, 8:55:35 AM

You don't indicate what or where this certificate is coming from for any forum user to know what is happening or why it's not being recognized by the browser.

Secure Connection Failed An error occurred during a connection to app. You are attempting to import a cert with the same issuer/serial as an existing cert, but that is not the same cert. Error code: SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem. Mozilla's issue, as the Chrome is working perfect. ----------- Certificate Dropa Sep 20, 2023, 8:55:35 AM You don't indicate what or where this certificate is coming from for any forum user to know what is happening or why it's not being recognized by the browser.

ყველა პასუხი (2)

I've had this a few times lately, with different sites (including one of my own). It often goes through fine when I try again later. It always works perfectly in rival browsers.

(And, no, the support article did not help.)

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: mark508