ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Cookies and exceptions always deleted

 • 4 პასუხი
 • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
 • 25 ნახვა
 • ბოლოს გამოეხმაურა estulz11

I would like Firefox to remember exceptions and store specific cookies that I need for the Microsoft authenticator, and other two-stage logins. Whatever setting I choose (untick delete cookiex and sitedata, assign websites to manage exceptions etc) upon closing Firefox everything is deleted, always. This means I can't use any authenticator to remember me when I want it to do so.

I used a third party cookie extension (Cookie AutoDelete) to whitelist some sites and it worked perfectly fine until an apparent recent update by Firefox. I am on Firefox 101.0.1 on Mac.

Any ideas?

I would like Firefox to remember exceptions and store specific cookies that I need for the Microsoft authenticator, and other two-stage logins. Whatever setting I choose (untick delete cookiex and sitedata, assign websites to manage exceptions etc) upon closing Firefox everything is deleted, always. This means I can't use any authenticator to remember me when I want it to do so. I used a third party cookie extension (Cookie AutoDelete) to whitelist some sites and it worked perfectly fine until an apparent recent update by Firefox. I am on Firefox 101.0.1 on Mac. Any ideas?

გადაწყვეტა შერჩეულია

Hi estulz11, First of all, you can't save cookies with a Private Browsing window or with Always Use Private Browsing Mode selected. Otherwise, I check Delete Cookies and Site Data When Firefox is Closed. In Manage Exceptions... I add the sites that I want saved. Further down the page, under History, I select Firefox Will Use Custom Settings For History. Select - Remember browsing and download history Remember search and form history Clear history when Firefox closes In the Clear History Settings I select everything except cookies. Lastly, just in case, I use the Cookie Quick Manager extension and export a copy of my saved cookies.

პასუხის ნახვა სრულად 👍 1

ყველა პასუხი (4)

შერჩეული გადაწყვეტა

Hi estulz11, First of all, you can't save cookies with a Private Browsing window or with Always Use Private Browsing Mode selected. Otherwise, I check Delete Cookies and Site Data When Firefox is Closed. In Manage Exceptions... I add the sites that I want saved. Further down the page, under History, I select Firefox Will Use Custom Settings For History. Select - Remember browsing and download history Remember search and form history Clear history when Firefox closes In the Clear History Settings I select everything except cookies. Lastly, just in case, I use the Cookie Quick Manager extension and export a copy of my saved cookies.

Hi RobertJ,

many thanks for your reply, that was helpful. I finally managed to keep the info in Firefox that I wanted, but I still had to do a bit of try and error.

I have aplied the settings as you suggested, including using the Cookie Quick Manager, but it still deleted everything. I figured out that I need to leave the Site settings unticked in the settings for clearing history, and that made the difference. Otherwise I have it all as you suggested.

Cheers!

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: estulz11

You can use these steps to make a website recognize and remember you.

 • create a cookie allow exception with the proper protocol (https:// or http://) to make a website remember you

You can check that you aren't clearing important cookies.

 • using "Delete cookies and site data when Firefox is closed" keeps cookies with an allow exception
 • using "Clear history when Firefox closes" to clear cookies clears all cookies including cookies with an allow exception you may want to keep
 • clearing "Site Preferences" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data
 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Exceptions"
 • Settings -> Privacy & Security
  Firefox will: "Use custom settings for history":
  [X] "Clear history when Firefox closes" -> Settings

Hi cor-el,

many thanks for your instructions. It seems that the key is to keep the site data; my error was to remove these when Firefox closes. This makes it clear now, and I'm happy that it works.