ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Highlighting dropdown lists of menu bar

  • 7 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 81 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა Terry

Hello there , I am trying to modify the menu-bar dropdown items when I hover over the list that opens with my mouse ( the dropdown list of any of Help , Tools , Bookmarks , History etc...). It is barely noticeable. I can hardly see the item chosen. I could use some help using the css. I am using FF93 and my platform is win7. Thanks look4

Hello there , I am trying to modify the menu-bar dropdown items when I hover over the list that opens with my mouse ( the dropdown list of any of Help , Tools , Bookmarks , History etc...). It is barely noticeable. I can hardly see the item chosen. I could use some help using the css. I am using FF93 and my platform is win7. Thanks look4

ყველა პასუხი (7)

How far have you got? Do you have a userChrome.css file and is it working? I have separate code for font colour and background colour. Which do you want?

Are you using a light theme or a dark theme and what colours do you have in the drop-down menus now? What about the 3 bar menu and the bookmark drop-downs?

Hello Terry , Thank you for your quick reply. Yes I have a userChrome.css working fine. I am using an old firefox theme "blue win 95". As I mentioned , my firefox is 93 version , I did not update because the next updates no longer work my css. I tried numerous examples I found on the web , regretfully , none worked. Terry , I do not need to modify the background or font , all I need is when I hover the opened menu item list to choose an option , I need to highlight it in whatever color I choose. It is very frustrating after numerous attempts , nothing seemed to work. One thing though , the highlight I get is the one my windows uses , you can see it in the picture - just some sort of pale blue enclosure. Hope I've made myself clear. look4

sorry for some reason I am not able to upload the image

I have been unable to change the hover colour there either. This code was pasted recently on this site and worked for the person asking (but not for me).

menupopup > :is(menuitem, menu):hover {
  background-color: Yellow !important;
}

Thanks Terry , it did not work for me either.

I have come across code for hover which works for me in dropdown and popup menus so it may work for you. The colour below is a light blue but you will choose your own of course.

menu:hover, menu[open=true], menuitem:hover, menuitem[_moz-menuactive=true] {
  -moz-appearance: none !important;
  padding: 5px 0px;
  background: #6699ff !important;
}

Hi Terry , Thanks , I have been away for while , so I couldn't write you a note. I already wrote a code that works for me , tried it in FF93 and later FF94 , 95 , it works fine except a problem in FF93 , when I hover the items quickly , I get a second trail of highlight , especially in bookmarks where FF93 has a problem loading all my bookmarks and favicons. I've searched the web and it seems that others also encountered the same problem , slow load of bookmarks. The problem is fixed in FF94 and later. Here is the code : menuitem:hover { background-color: rgba(102, 204, 255,0.9) !important; padding-inline: 0px !important; -moz-appearance: none !important; } menuitem{ padding:0.3px; !important; -moz-appearance: none !important; }

I also tried the one you found , it also works , except when I hover the menu bar the size of the tab becomes higher. Please try the one above and tell me if it works for you too. look4

Thanks, look4. I tried your code. Regrettably, it doesn't work for me.