ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Crash when loading some tabs on VNC server host

  • 3 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 1 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა KhaanephEx

Since the Firefox 99 update loading some pages (for example, the Gmail sign-in page) using Firefox on my Linux Mint machine, that I'm running a VNC remote desktop session on, results in a crash.

Crash report ID: bp-5dc1e89d-dc1f-40f2-9dbe-7f4380220419

I've tried running Firefox in safe-mode and the crash doesn't happen, but turning off hardware acceleration, swapping to default themes, removing all extensions, and completely removing Firefox and the .mozilla folder and then re-installing Firefox have not changed the crash behaviour in the absence of the safe-mode flag.

I would appreciate help in identifying what other paths of investigation I can take.

Since the Firefox 99 update loading some pages (for example, the Gmail sign-in page) using Firefox on my Linux Mint machine, that I'm running a VNC remote desktop session on, results in a crash. Crash report ID: bp-5dc1e89d-dc1f-40f2-9dbe-7f4380220419 I've tried running Firefox in safe-mode and the crash doesn't happen, but turning off hardware acceleration, swapping to default themes, removing all extensions, and completely removing Firefox and the .mozilla folder and then re-installing Firefox have not changed the crash behaviour in the absence of the safe-mode flag. I would appreciate help in identifying what other paths of investigation I can take.

გადაწყვეტა შერჩეულია

This seems to have been a problem with the way that the vncserver was configured to startup, probably something to do with missing a step that provided environment settings for the X Window System. I'm not entirely sure exactly what the problem was however because I overcame it by switching from tightvncserver to tigervncserver as my VNC server package, which uses a different default configuration which worked out of the box for me.

პასუხის ნახვა სრულად 👍 0

ყველა პასუხი (3)

Try downloading another copy of Firefox, run it from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Are you running X11 or Wayland? What desktop?


Operating System: openSUSE Tumbleweed 20220414 KDE Plasma Version: 5.24.4 KDE Frameworks Version: 5.93.0 Qt Version: 5.15.2 Kernel Version: 5.17.2-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 4 × Intel® Core™ i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz Memory: 31.0 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa Intel® HD Graphics 4600

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: jonzn4SUSE

Fresh download of Firefox extracted and run from the resulting folder shows the same behaviour, crashing when the Gmail sign-in page is loaded (bp-aabe826b-5b23-43d0-b04d-315fd0220419).

I'm running X11 using the mate desktop (~/.vnc/xstartup calls mate-session which is at version 1.24.0).

შერჩეული გადაწყვეტა

This seems to have been a problem with the way that the vncserver was configured to startup, probably something to do with missing a step that provided environment settings for the X Window System. I'm not entirely sure exactly what the problem was however because I overcame it by switching from tightvncserver to tigervncserver as my VNC server package, which uses a different default configuration which worked out of the box for me.