გაფართოებული და საცდელი შესაძლებლობები

წინასწარ გაეცანით ახალ ხრიკებს და გამოცადეთ უახლესი შესაძლებლობები, მათ გასაჯაროებამდე.

მრავალანგარიშიანი სათავსები

მრავალანგარიშიანი სათავსები Firefox-ის გაფართოებაა, რომლითაც შეგეძლებათ განაცალკევოთ თქვენი სამუშაო ბრაუზერში პირადი საქმეებისგან.

ინგლისურად

Illustration of hands

მონაწილეობა

მიიღეთ და გაუზიარეთ გამოცდილება სხვებს. უპასუხეთ კითხვებს და განავითარეთ ჩვენი ცოდნის წყარო.

ვრცლად