გვერდის მონაცემების ფანჯარა Firefox-ში

Firefox-ის გვერდის მონაცემების (Page Info) ფანჯარა გაწვდით სრულ ტექნიკურ ინფორმაციას გვერდის შესახებ, რომელზეც იმყოფებით და ამასთან, საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ სხვადასხვა ნებართვები ამ ვებსაიტისთვის. გვერდის მონაცემების ფანჯრის გასახსნელად: მარჯვენა წკაპიControl ღილაკზე დაჭერით წკაპი გვერდის ცარიელ არეზე და გამოსულ მენიუში აირჩიეთ View Page Info (გვერდის მონაცემების ჩვენება). ასევე, გვერდის მონაცემების გახსნა შეგიძლიათ შემდეგნაირად:

 1. დააწკაპეთ ვებგვერდის მისამართების ველში, მარცხენა მხარეს არსებულ Site Info button ნიშანზე და ჩამოიშლება სამართავი არე.
 2. დააწკაპეთ ჩამოშლილი მენიუს მარჯვენა მხარეს არსებულ ისრის ნიშანზე.
  Fx52ControlCenter Fx60ControlCenter
 3. დააწკაპეთ ღილაკზე More Information (ვრცლად) გამოსულ არეში.
  Fx52ControlCenter-MoreInfo Fx60ControlCenter-MoreInfo

გვერდის მონაცემების ფანჯარა დაყოფილია რამდენიმე განყოფილებად. თითოეული მოცემულია ქვემოთ.

სარჩევი

ზოგადი

Fx61PageInfo-General Fx64PageInfo-General
ზოგად (General) განყოფილებაში მოცემულია ძირითადი ინფორმაცია გვერდის შესახებ, როგორიცაა სათაური, შიგთავსის სახეობა და მოცულობა, ასევე ტექნიკური სახის მონაცემები გვერდის წყაროს შესახებ.

 • სათაური (Title): მიუთითებს გვერდის დასახელებას, რომელზეც იმყოფებით.
 • მისამართი (Address): აჩვენებს გვერდის URL (Uniform Resource Locator – რესურსის უნიფიცირებული მისამართი) ბმულს, რომელზეც იმყოფებით.
 • სახეობა (Type): მიუთითებს სახეობას (MIME ტიპს) შიგთავსის, რომელსაც ნახულობთ. იგი განისაზღვრება თავად ვებსერვერის მიერ.
 • ასახვის რეჟიმი (Render Mode): მიუთითებს, შეესაბამება თუ არა გვერდი კოდის შემუშავების შესაბამის სტანდარტებს (Standards compliance mode – „სტანდარტების შესაბამისი“) ან Firefox-მა უნდა აჩვენოს გვერდი იმ სახით, რომელიც შესაბამისი იქნება არასტანდარტული კოდის (Quirks mode – „მოძველებული სტანდარტის“).
 • ტექსტის კოდირება (Text Encoding): აჩვენებს, თუ რომელ კოდირებას იყენებს გვერდი. მისი შეცვლა შესაძლებელია მენიუდან View (ხედი).
 • მოცულობა (Size): მიუთითებს გვერდის ზომას კილობაიტებსა და ბაიტებში.
 • ბოლო ცვლილება (Modified): აჩვენებს გვერდის შეცვლის ბოლო თარიღს.

მეტა

მოცემულ (Meta) არეში ჩამოწერილია ყველა მეტა ჭდეები, რომელიც გვერდის წყაროშია მითითებული. მათ შორის შეიძლება იყოს ფაილის სახეობა, ტექსტის კოდირება, გვერდის შემქმნელი, საკვანძო სიტყვები და ა.შ.

ფაილები

Fx61PageInfo-Media Fx64PageInfo-Media
მულტიმედიური ფაილების (Media) განყოფილებაში მოცემულია ყველა სურათის, ფონის, შიგთავსში მოცემული მასალის (მათ შორის ხმოვანი და ვიდეოფაილები) URL ბმულები, რომელიც იტვირთება გვერდთან ერთად. შეგიძლიათ დააწკაპოთ ნებისმიერ მათგანზე და გაარკვიოთ მისი:

 • მდებარეობა (Location): URL ბმული.
 • სახეობა (Type): რა სახის ფაილს წარმოადგენს.
 • მოცულობა (Size): რამდენ კილობაიტს (და ბაიტს) შეადგენს.
 • ზომები (Dimensions): სიგრძე და სიგანზე პიქსელებში ეკრანზე ასახვისას.
 • დართული ტექსტი (Associated Text): ტექსტი, რომელიც დართული აქვს სურათს და გამოჩნდება იმ შემთხვევაში, თუ სურათი არ ჩაიტვირთება.

ნებისმიერი მათგანის ჩამოტვირთვა და შენახვა შეგიძლიათ თქვენს დისკზე ღილაკით Save As… (შენახვა, როგორც...)

სურათების შეზღუდვა საიტზე

ამ პარამეტრისპარამეტრის (Block images from...) მონიშვნის შედეგად მოცემულ მისამართზე არსებულ გვერდებზე შეიზღუდება სურათების ჩვენება.

არხები

Fx61PageInfo-Feeds

არხების (Feeds) არეში ჩამოთვლილია ის URL-ბმულები და ვებარხის სახეები, რომელიც დაკავშირებულია ამ გვერდთან. არხის გამოსაწერად, დააწკაპეთ შესაბამის ბმულზე. ვრცლად, იხილეთ პირდაპირი ვებარხების გამოწერა სიახლეების გასაცნობად.
შენიშვნა: თუ გვერდს არ გააჩნია ვებარხები, არხების განყოფილება საერთოდ არ გამოჩნდება გვერდის მონაცემებში.

ნებართვები

Fx52PageInfo-Permissions Fx55PageInfoPermissions Fx57PageInfoPermissions Fx58PageInfo-Permissions Fx61PageInfo-Permissions Fx63PageInfo-Permissions Fx64PageInfo-Permissions
ნებართვების განყოფილება საშუალებას გაძლევთ ჩაასწოროთ პარამეტრებიპარამეტრები მოცემული მისამართის (Permissions for) საიტებისთვის. მოხსენით მონიშვნა ნაგულისხმევი (Use Default) და განსაზღვრეთ, აძლევთ უფლებას თუ უკრძალავთ გვერდს შეასრულოს მითითებული მოქმედება.

მოდულების ამოქმედება

მხარდაჭერა შეწყვეტილია NPAPI სახის ყველა მოდულისთვის გარდა Flashplayer-ისა, მისი მხარდაჭერა შენარჩუნებულია Firefox 52 ვერსიაში, რომელიც გამოვიდა 2017 წლის 7 მარტს. დაწვრილებით იხილეთ თავსებადობის დოკუმენტი და სტატია მოდულების შესახებ.

დაწყებული Firefox 52 ვერსიიდან, მხარდაჭერა NPAPI სახის ყველა მოდულისთვის შეწყვეტილია გარდა Adobe Flash-ისა. დაწვრილებით იხილეთ თავსებადობის დოკუმენტი და სტატია მოდულების შესახებ.

მოცემულია ჩადგმული მოდულების ჩამონათვალი და თითოეულს ჩასატვირთად შესაძლებელია მიეთითოს Always Ask (კითხვა ყოველ ჯერზე), Allow (დაშვება) ან Block (აკრძალვა). სტატიაში „რატომ უნდა დავაწკაპო მოდულების ამოქმედებას?“ ვრცლადაა ახსნილი, როგორ გამოიყენება ეს ნებართვები ცალკეული საიტებისთვის.

ადგილმდებარეობასთან წვდომა

განსაზღვრავს აქვს თუ არა Firefox-ს უფლება, მიაწოდოს თქვენი მდებარეობის მონაცემები მოცემული მისამართის საიტებს, მდებარეობის მიხედვით გვერდების თვალიერებისას.

ხმოვანი ფაილების თვითგაშვება

განსაზღვრავს აღნიშნულ საიტებზე დაშვებულია თუ არა ფაილების თვითგაშვება. ვრცლად, იხილეთ ფაილების თვითგაშვების დაშვება ან აკრძალვა Firefox-ში. გაითვალისწინეთ, რომ ფაილების თვითგაშვების შესაძლებლობა, Firefox-ის თქვენს ვერსიაში, შესაძლოა ჯერ არ იყოს წარმოდგენილი .

დამატებების დაყენება

განსაზღვრავს, აქვს თუ არა მოცემული მისამართის საიტებს გაფართოებების ან თემების ჩადგმის მოთხოვნის უფლება. იხილეთ სტატია უსაფრთხოება და პაროლების პარამეტრები ვრცელი მითითებებისთვის, თუ როგორ ხდება საიტებისთვის ნებართვების დამატება და მოცილება. ჩადგმის ნებართვების საიტებისთვის დამატება ან მოცილება შესაძლებელია Firefox პარამეტრებშიFirefox პარამეტრებში არსებული პირადულობისა და უსაფრთხოების (Privacy & Security) გვერდის ნებართვების (Permission) განყოფილებიდან.

სურათების ჩატვირთვა

განსაზღვრავს, შეეძლება თუ არა მოცემული მისამართის საიტებს, სურათების ჩვენება.

კავშირგარეშე საცავის მართვა

განსაზღვრავს, შეეძლება თუ არა მოცემული მისამართის საიტებს, მონაცემების შენახვა კავშირგარეშე გამოყენებისთვის.

ამომხტომი ფანჯრების გახსნა

განსაზღვრავს, შეეძლება თუ არა მოცემული მისამართის საიტებს ამომხტომი ფანჯრების ჩვენება. ვრცლად, საიტისთვის ამომხტომი ფანჯრების ჩვენების უფლებების მინიჭებისა და მოცილების შესახებ იხილეთ ამომხტომი ფანჯრების შეზღუდვის პარამეტრები, გამონაკლისები და ხარვეზების მოგვარება.

კლავიატურის მალსახმობების ჩანაცვლება

განსაზღვრავს, შეეძლება თუ არა მოცემული მისამართის საიტებს ჩაანაცვლოს კლავიატურის არსებული მალსახმობები; მაგალითად, Ctrl + Bcommand + B ღილაკებს შეიძლება მიენიჭოს ტექსტის გამუქების შესაძლებლობა, ნაცვლად ბრაუზერში სანიშნების გვერდითი ზოლის გამოტანისა. გაფრთხილება: ამ ნებართვების აკრძალვის (Block) შედეგად, შეიზღუდება Delete ღილაკის გამოყენება, ხოლო Backspace ღილაკი იმუშავებს მხოლოდ უკან გადასვლის შესაძლებლობით, ტექსტის შესაყვან ველებშიც კი.

შეტყობინებების ჩვენება

განსაზღვრავს, შეეძლება თუ არა მოცემული მისამართის საიტებს, მომხმარებლებისთვის შეტყობინებების ჩვენება .

Adobe Flash-ის გაშვება

Adobe Flash მოდულის გასაშვებად შესაძლებელია მიეთითოს Always Ask (კითხვა ყოველ ჯერზე), Allow (დაშვება), ან Block (აკრძალვა). სტატიაში „რატომ უნდა დავაწკაპო მოდულების ამოქმედებაზე?“ ახსნილია, როგორ ხდება ამ ნებართვების მინიჭება ცალკეული საიტისთვის.

ფუნთუშების გამოყენება

განსაზღვრავს, შეეძლება თუ არა მოცემული მისამართის საიტებს გააკეთოს ჩანაწერები კომპიუტერში. ვრცლად, საიტებისთვის ჩანაწერების შენახვის უფლებების მინიჭებისა და მოცილების შესახებ იხილეთ ფუნთუშების დაშვება და შეზღუდვა საიტებისთვის.

ეკრანის გაზიარება

ვებსაიტებს შეუძლია მოითხოვოს თქვენი კომპიუტერის ეკრანის გაზიარება. თქვენ კი შეგიძლიათ მიუთითოთ Always Ask (კითხვა ყოველ ჯერზე) ან Block (აკრძალვა). დაწვრილებით იხილეთ ფანჯრებისა და ეკრანის გაზიარება სანდო საიტებისთვის.

მონაცემების შენახვა მუდმივ მეხსიერებაზე

განსაზღვრავს, შეეძლება თუ არა მოცემული მისამართის საიტებს მონაცემების შენახვა კომპიუტერში, სამომავლო გამოყენებისთვის. Firefox იტოვებს მონაცემებს მუდმივ მეხსიერებაზე, სანამ არ ამოშლით. ვრცლად, იხილეთ ადგილობრივი საცავის პარამეტრების მართვა.

ჩანართზე გადართვა

განსაზღვრავს, შეეძლება თუ არა მოცემული მისამართის საიტებს, საკუთარ ჩანართზე გადართვა. შეგიძლიათ მიუთითოთ Always Ask (კითხვა ყოველ ჯერზე) ან Allow (დაშვება).

კამერის გამოყენება

განსაზღვრავს, შეეძლება თუ არა მოცემული მისამართის საიტებს თქვენი კამერის გამოყენება. ეს ეხება ისეთ საიტებს, რომელთაც გააჩნია ვიდეოს ან სურათის გადაღების შესაძლებლობები, მაგალითად, ვებკამერებით სასაუბრო საიტებს. შეგიძლიათ მიუთითოთ Always Ask (კითხვა ყოველ ჯერზე), Allow (დაშვება) ან Block (აკრძალვა).

მიკროფონის გამოყენება

განსაზღვრავს, შეეძლება თუ არა მოცემული მისამართის საიტებს თქვენი მიკროფონის გამოყენება. ეს ეხება ისეთ საიტებს, რომელთაც გააჩნია ხმის ჩაწერის შესაძლებლობები, მაგალითად ხმოვან სასაუბროებს. შეგიძლიათ მიუთითოთ Always Ask (კითხვა ყოველ ჯერზე), Allow (დაშვება) ან Block (აკრძალვა).

უსაფრთხოება

Fx60PageInfo-Security-Secure Fx61PageInfo-Security-Secure Fx64PageInfo-Security

საიტის ნამდვილობა

 • ვებსაიტი (Website): გვერდის მისამართი.
 • მფლობელი (Owner): აჩვენებს საიტის მფლობელს, თუ გვერდის ნამდვილობა დამოწმებულია.
 • დამმოწმებელი (Verified by): აჩვენებს გამომცემელს იმ სერტიფიკატის, რომელსაც იყენებს მოცემული საიტი, არსებობის შემთხვევაში. შეგიძლიათ დააწკაპოთ View Certificate ღილაკზე, სერტიფიკატის სანახავად.

პირადულობა და ისტორია

 • ამ საიტზე უკვე ნამყოფი ვარ? (Have I visited this website before today?): მიუთითებს, უკვე ნამყოფია თუ არა მომხმარებელი ამ საიტზე და თუ არის, რამდენჯერ.
 • ინახავს ეს საიტი ჩემს კომპიუტერში მონაცემებს (ფუნთუშებს)? (Is this website storing information (cookies) on my computer?): მიუთითებს, ინახავს თუ არა საიტი ფუნთუშებს. შეგიძლიათ დააწკაპოთ View Cookies ღილაკზე ფუნთუშების სანახავად ან გასასუფთავებლად, არსებობის შემთხვევაში.

 • ინახავს ეს საიტი ჩემს კომპიუტერში მონაცემებს? (Is this website storing information on my computer?): მიუთითებს ინახავს თუ არა საიტი ფუნთუშებსა და საიტის სხვა სახის მონაცემებს. შეგიძლიათ დააწკაპოთ Clear Cookies and Site Data ღილაკზე შენახული მონაცემების სანახავად ან გასასუფთავებლად, არსებობის შემთხვევაში.
 • ამ საიტისთვის პაროლები შენახული მაქვს? (Have I saved any passwords for this website?): მიუთითებს დამახსოვრებულია თუ არა ანგარიშის მონაცემები ამ საიტისთვის. შეგიძლიათ დააწკაპოთ View Saved Passwords ღილაკზე, ამ საიტისთვის შენახული პაროლების სანახავად.

ტექნიკური მონაცემები

ტექნიკური მონაცემების არეში ნაჩვენებია დაშიფრულია თუ არა კავშირი პირადი მონაცემების უსაფრთხოებისთვის და თუ დაშიფრულია, რა სახისა და ზომის შიფრაციაა გამოყენებული.


სტატიის გაზიარება: https://mzl.la/2LfrxcY

//შესანიშნავი მოხალისეები, რომლებიც გვეხმარებიან სტატიების წერაში:G12r. თქვენც შეგიძლიათ დაგვეხმაროთ – ნახეთ, როგორ.

დაგეხმარათ ეს სტატია? გთხოვთ დაიცადოთ...

შემოუერთდით Mozilla მხარდაჭერის საიტს