Podpěra za Hello so w Firefox 49 zastaji

Wersijowe informacije
  • Wersijowy ID: 130243
  • Wutworjeny:
  • Awtor: milupo
  • Komentar: translated
  • Přepruwowany:
  • Hotowy za přełožowanje:
Žórłowy kod wersije
Wobsah wersije

13. septembra 2016 so Firefox Hello zastaji a z Firefox wotstroni. To budźe so awtomatisce stawać, hdyž na wersiju 49 Firefox aktualizujeće -- wosebite kroki trěbne njejsu.

Tu su někotre alternatiwy za Hello. Nadźijamy so, zo so wam jedna z nich spodoba:

  • Talky: Staja widejowe a wobrazowkowe dźělenje z pomocu WebRTC k dispoziciji.
  • Cisco Spark: Wutworja rumy za widejotelefoniju, wuměnu a dźělenje skupinskich powěsćow.
  • Appear.in: Skupinska widejotelefonija za do wosom ludźi.
  • Jitsi Meet: Skupinska widejotelefonija a wobrazowkowe dźělenje z pomocu WebRTC.

Dźakujemy so wam, zo sće Hello beta podpěrał. Budźemy WebRTC (Web Real-Time Communications), technologiju, na kotrejž Hello bazuje, dale wuwiwać a polěpšeć.

Jeli za tute alternatiwy pomoc trjebaće, stajće so prošu tam z někim do zwiska.