Nowe funkcije w Thunderbird 45.0

Tutón nastawk wopisuje wjetše změny, kotrež wužiwarjo we wersiji 45.0 Thunderbird widźa. Dospołnu lisćinu wšěch podrobnosćow namakaće we wersijowych informacijach Thunderbird 45.0.

Pisanje e-mejlkow

Smy wšelake polěpšenja na pisanju e-mejlkow přewjedli.

 • Mjeno wotpósłarja (Wot) da so nětko za jednotliwu powěsć wobdźěłać, zo bychu so přiměrjenja zmóžnili.
  Kedźbu: Nic wšitcy e-mejlowi poskićowarjo tutu funkciju zmóžnjeja.
Z adresy wobdźěłujomny tb45
 • Hdyž so wjace hač jednoho prawopisneho słownika wužiwa, da so słownik nětko wubrać, mjeztym zo temu swojeje powěsće zapodawaće. Tež wubrana rěč so nětko pokazuje.
Rěč za polo Tema k dispoziciji tb45
 • Wuběr pismoweje wulkosće je so změnił, je nětko tłóčatko za wuběranje wulkosće na wobdźěłowanskej lajsće a tłóčatka za powjetšenje a pomjeńšenje nětko wulkosć krok po kroku na přichodnu wulkosć měnjeja.
Tłóčatko za pismowu wulkosć tb45
 • Wobdźěłowanske wokno nětko wjace kaž tekstowe předźěłanje funguje, přez tłóčenje tasty („Enter“) so nětko nowy wotstawk zasadźuje, přez tłóčenje tastoweje skrótšenki  +  („Umsch + Enter“) nowa linka.Tute nowe zadźerženje da so na rajtarku Thunderbird > NastajenjaNastroje > NastajenjaWobdźěłać > Nastajenja > Wobdźěłować > Powšitkowny změnić.
 • Pisma, kotrež so w přijatej powěsći wužiwaja a njejsu lokalnje instalowane, so nětko we wuběrje pismow pokazuja.
Font indicator TB45

E-mejlowy přenošowanski format

 • Prjedy je Thunderbird e-mejl jako luty tekst pósłał, jeli njejsu so elementy "rich text" w powěsći wužiwali a přijimar njebě jako HTML preferowacy woznamjenjeny w adresniku. Tute zadźerženje da so nětko w dialogu Thunderbird > NastajenjaNastroje > NastajenjaWobdźěłować > Nastajenja > WobdźěłowaćPisać > Powšitkowny > Wotesyłanske nastajenja… znjemóžnić.

Chinska, japanska a korejska e-mejl

 • Při słanju e-mejle, kotraž chinske, japanske abo korejske znamješka wobsahuje, su so njewitane přidatne mjezoty do teksta zasadźili. To je nětko skorigowane a e-mejl so nětko eksaktnje sćele, kaž je so spisała.
 • Japanska e-mejl nětko směrnicy RFC 1468 a RFC 3676 spjelnja.

Wuwzaća za zdaleny wobsah

 • Po standardźe Thunderbird wobrazy njepokazuje, kotrež su w HTML-powěsćach zasadźene, a kotrež so z powěsću njesćelu, ale so z websydła začituja. To wužiwarjow před slědowanjom škita. Meni za wuběranje sydłow, za kotrež zdaleny wobsah so začita, je so polěpšił. (Kedźbu: Nutřkownych změnow dla njejsu so wuwzaća za zdaleny wobsah, kotrež na e-mejlowej adresy wotpósłarja bazuja, z Thunderbird 38 přewzali.)
remote exceptions TB45

Eksportowanje adresnikow

Adresnik UTF-8 eksportować tb45

Lisćina powěsćow a hłowa powěsće

Špalta Dopisowarjo tb45.0

We wersiji 45.0 budu so eksistowace rjadowaki do noweje špalty aktulizować, chibazo tuta aktualizacija je w „konfiguraciskim editorje“ přez nastajenje mailnews.ui.upgrade.correspondents na false znjemóžnjena. Wot wersije 45.1 hižo awtomatiska aktualizacija njebudźe, tohodla dyrbja wužiwarjo, kotřiž chcedźa špaltu „Dopisowarjo“ po standardźe wužiwać, nastajenje mail.threadpane.use_correspondents na true stajić.
Zo byšće přistup na konfiguraciski editor měł, dźiće k Thunderbird > NastajenjaNastroje > NastajenjaWobdźěłać > Nastajenja, wubjerće wotrězk Rozšěrjene, potom rajtark Powšitkowny a klikńće na Editor konfigurować…Konfiguraciski editor…. Klikńće na wočinjacej so warnowanskej stronje na Budu kedźbliwy, lubju!, zo byšće so ke konfiguraciskemu editorej dóstał. Za podrobnosće hlejće Config Editor.
 • Hdyž powěsć čitaće, datej so mjeno a e-mejlowa adresa wotpósłarja abo přijimarja nětko z hłowy powěsće z pomocu noweho nastajenja w kontekstowym meniju kopěrować.
Mjeno a e-mejlowu adresu kopěrować
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla