Thunderbird aktualizować

Tutón nastawk je snano zestarjeny.

Wažna změna je so na jendźelskim nastawku přewjedła, na kotrymž tutón přełoženy nastawk bazuje. Doniž so tuta strona njeaktualizuje, wam snano to pomha: Updating Thunderbird

Thunderbird je tak konfigurowany, zo awtomatisce za aktualizacijemi za program a instalowane přidatki pyta.

Kedźbu: Jeli Linux (na přikład Ubuntu) a zapakowanu wersiju Thunderbird swojeje distribucije Linux wužiwaće, dyrbiće čakać, zo so zaktualizowany pakćik w repozitoriju pakćika wozjewja. Hlejće Installing Thunderbird on Linux. Tutón nastawk je jenož nałožujomny, jeli sće Thunderbird manuelnje instalował (bjez toho, zo byšće zrjadowak pakćikow swojeje distribucije wužił).

Awtomatiske aktualizacije

Po standardźe je Thunderbird tak konfigurowany, zo awtomatisce za aktualizacijemi pyta.

 1. Jeli aktualizacije su k dispoziciji, so dialog za aktualizowanje softwary pokazuje, kotryž podrobnosće wo tutych aktualizacijach wobsahuje. Zo byšće Thunderbird aktualizował, klikńće na W porjadku a wubrane aktualizacije so sćahuja a instaluja.
 2. Zo byšće instalowanski proces dokónčił, dyrbiće Thunderbird znowa startować (začinić a znowa wočinić) přez to, zo na Hotowo kliknjeće.
 3. Hdyž so Thunderbird znowa startuje, su aktualizacije hižo instalowane.

Maće problemy?

Manuelnje za aktualizacijemi pytać

Móžeće kóždy čas za aktualizacijemi pytać.

 1. Bjez menijoweje lajsty:
  • Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx menu
  • Wubjerće menijowy zapisk Pomoc we wočinjacym so meniju Meni tb
  • Klikńće na menijowy zapisk Wo Thunderbird w meniju Pomoc Meni pomoc tb
 2. Z menijowej lajstu:
  • Dźiće k menijej Pomoc a wubjerće Wo Thunderbird.Klikńće na menijowej lajsće na meni Thunderbird a wubjerće Wo Thunderbird.Klikńće horjeka we woknje Thunderbird na meni Pomoc a wubjerće Wo Thunderbird.

Sće nětko we woknje Wo Mozilla Thunderbird. Pod wersijowym čisłom widźiće potom kaž Thunderbird za aktualizaciju pyta: Na spočatku so tekst Aktualizacija so sćahuje jewi, sćěhowany wot Aktualizacija so nałožuje. Na kóncu was proša, Thunderbird znowa startować – po nowym starće tekst Thunderbird je aktualny pod nowym wersijowym čisłom steji. Wokno Wo Mozilla Thunderbird
Bazuje na informacijach nastawka Software Update (mozillaZine KB)

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla