Kak so wěste hesło we Firefox twori

Tutón nastawk wopisuje, kak móžeće wěste hesło we wersiji Firefox 74 a nowšej tworić.

Hdyž so nowe konto za websydło załožuje, so druhdy zabywa, jónkróćne a wěste hesło wutworić. Hdyž so na nowym websydle za nowe konto registrujeće, móže Firefox za was wěste hesło wutworić.

Nowe hesło wutworić

Firefox móže awtomatisce za was připadne, wěste hesła wutworić, hdyž konto załožujeće:

 1. Klikńće do hesłoweho pola na websydle. Nastajenje wěsteho hesła so awtomatisce pokaza.
 2. Klikńće na Wěsće wutworjene hesło wužiwać, zo byšće polo wupjelnił. Firefox budźe tež swoje nowe přizjewjenje za te sydło składować.
  • Jeli wutworjene hesło žadanjam websydła njewotpowěduje, so hesło pokaza, hdyž do hesłoweho pola klikaće, zo byšće móhł jo wobdźěłować, zo by žadanjam wotpowědowało.
 1. Klikńće na hesłowe polo.
 2. Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu Control stłóčenu, mjeztym zo kliknjeće na hesłowe polo, zo byšće kontekstowy meni wočinił.
 3. Wubjerće Spłodźene hesło wužiwać…
  use-generated-password
 4. Firefox hesło wutwori. Klikńće na Wěsće wutworjene hesło wužiwać, zo byšće polo z tutym hesłom wupjelnił.
  generated-password
 5. Firefox budźe hesło za tute websydło w Lockwise składować. Hesło da so potom wottam wotwołać, zo by so wobkrućiło.

Zo byšće sej swoje hesła wobhladał a zo byšće je wobdźěłał, hlejće Z Firefox Lockwise hesła na desktopje Firefox rjadować.

Pokiw: Jeli maće swójske hesło, njewužiwajće hesła na wjacorych sydłach abo hesło, kotrež da so lochko zhódać, klikńće tu, zo byšće wjace wo tym zhonił, kak móžeće swoje wěste hesło wutworić.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije