מצב בטוח

מצב בטוח הוא מצב מיוחד של הרצת Firefox המיועד לפתרון בעיות ב־Firefox. במצב בטוח ניתן לאפס חלק מההגדרות או לנטרל תוספות שיכולות להיות מקור הבעיה. באמצעות השוואה של התנהגות הדפדפן במצב רגיל להתנהגות שלו במצב בטוח כאשר פריטים מסוימים מנוטרלים, תוכלו לאבחן תקלות.

הערה: משתמשי Windows עשויים להכיר תכונת מצב בטוח של Windows. המצב הבטוח של Firefox אינו קשור בשום אופן למצב הבטוח של מערכת ההפעלה.

כיצד להפעיל את Firefox במצב בטוח

Click the menu button New Fx Menu , click help Help-29 Click the menu button Fx57menu , click Help and select Restart with Add-ons Disabled…. Firefox will start up with the Firefox Safe Mode dialog.

Note: You can also start Firefox in Safe Mode by holding down the shift key while starting Firefox.holding down the option key while starting Firefox.quitting Firefox and then going to your Terminal and running: firefox -safe-mode
You may need to specify the Firefox installation path (e.g. /usr/lib/firefox)


חלון מצב בטוח

93cafd5e0e8bef77b66875863ae7f197-1259888532-113-1.png

בחלון זה יש ברשותכם שלוש אפשרויות:

  • לחיצה על כפתור יציאה מבטלת את הניסיון להיכנס למצב הבטוח של Firefox.
  • לחיצה על כפתור המשך במצב בטוח מפעילה אתFirefox במצב בטוח. כאשר הדפדפן מופעל במצב בטוח ההרחבות וערכות הנושא תהינה מנוטרלות, וכל התאמה אישית של הסרגלים תשוחזר לברירת המחדל. שינויים אלו הם זמניים – כאשר תעזבו את המצב הבטוח והדפדפן יופעל במצב הרגיל, ההרחבות, ערכות הנושא וההגדרות ישובו למצב בו הן היו לפני שהופעל הדפדפן במצב בטוח.
  • הכפתור ביצוע שינויים והפעלה מחדש יהיה מאופשר רק אם נבחרו אחת או יותר מהקוביות שמעליו.

ניתן לבחור לבצע את השינויים הבאים:

אזהרה: כאשר מבצעים את שינויים אלו ומפעילים מחדש את הדפדפן, הם יישארו בתוקף מנקודה זו והילך, אלא אם יבוצעו שלבים נוספים כדי לבטל אותם. חלק מהשינויים אינם ברי ביטול.

  • ניטרול כל התוספות: במידה שתבחרו בתיבה זו, ותלחצו על ביצוע שינויים והפעלה מחדש הדפדפן יופעל מחדש במצב רגיל, למעט כל ההרחבות, ערכות הנושא והתוספים החיצוניים שינוטרלו (ולא יוסרו). כדי לבטל את השינוי הזה, יש צורך להפעיל כל הרחבה והתוסף חיצוני הרשום במנהל התוספות. למידע נוסף, ראו את מאמר זה אם תרצו עזרה נוספת לגבי אפשרות תוספות.
  • איפוס סרגלים ופקדים: אם תבחרו בתיבה זו ותלחצו על ביצוע שינויים והפעלה מחדש הדפדפן יופעל במצב רגיל למעט כל ההתאמה האישית שבוצעה בסרגלים שתאבד, כמו למשל מיקום הכפתורים והסרגלים. אם תרצו מאוחר יותר לבטל את השינוי הזה, יהיה עליכם לבצע מחדש כל פרט בהתאמה האישית שבוצע. לעזרה נוספת נא לפנות למאמר Customize Firefox controls, buttons and toolbars.
  • מחיקת כל הסימניות למעט גיבויים: אם תבחרו בתיבה זו ותלחצו על ביצוע שינויים והפעלה מחדש Firefox ימחק את הסימניות הנוכחיות שלכם ויחליף אותן עם אוסף ברירת המחדל (פריט זה מופיע בשם איפוס סימניות לברירת המחדל של Firefox ב־Firefox 3.5). אם בהמשך תרצו לבטל את שינוי זה, יהיה עליכם לשחזר את הסימניות שלך מגיבוי. פנו למאמר Restore bookmarks from backup or move them to another computer למידע נוסף.
  • איפוס כל העדפות המשתמש לברירות המחדל של Firefox: אם תסמנו את תיבה זו ותלחצו על ביצוע שינויים והפעלה מחדש השינויים שביצעתם באפשרויות ובהעדפות של Firefox יוחזרו להגדרות ברירת המחדל שלהם. שינוי זה קשה לביטול, כי יהיה עליכם לזכור את כל ההגדרות ששיניתם.
  • שחזור מנועי חיפוש ברירת מחדל: אם תסמנו את תיבה זו ותלחצו על ביצוע שינויים והפעלה מחדש כל אחד ממנועי חיפוש ברירת מחדל שמחקתם ישוחזרו. כדי לבטל את השינוי הזה, עליכם לגשת אל Search the Web on Firefox ולהסיר את מנועי החיפוש שאינכם מעוניינים בהם.


יציאה ממצב בטוח

  1. בראש החלון של Firefox לחצו על הכפתור Firefox (תפריט קובץ ב־Windows XP) ולחצו יציאהבסרגל התפריטים לחצו על התפריט Firefox ובחרו יציאה מ־Firefoxבראש החלון של Firefox לחצו על תפריט קובץ ובחרו יציאהבראש החלון של Firefox לחצו על תפריט קובץובחרו יציאהבסרגל התפריטים לחצו על תפריט Firefox ובחרו יציאה מ־Firefoxבראש החלון של Firefox לחצו על תפריט קובץ ובחרו יציאה.
  2. הפעילו את Firefox כפי שאתם עושים באופן רגיל.

מבוסס על מידע שנלקח מ־Safe mode (mozillaZine KB)

// These fine people helped write this article:Tomer Cohen. You can help too - find out how.

Was this article helpful? Please wait...

Volunteer for Mozilla Support