התקנת Firefox

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

מעדכנים מגרסה קודמת?

הם אתם מעדכנים מגרסה קודמת, נא לעבור למאמר עדכון Firefox.

נא לבחור את מערכת ההפעלה שברצונכם להתקין עליה את הדפדפן

vista.jpg התקנת Firefox על Windows

macos.jpg How to download and install Firefox on Mac

linux.jpg Install Firefox on Linux

Android Install Firefox on an Android device using Google Play

Fx Home Logo How to set up Firefox Home on your iOS device (iPhone and iPad)

המגבלות של Apple מונעות מאיתנו להפיץ את Firefox להתקני iOS (iPhone, iPad, iPod Touch), אבל אתם יכולים להתקין את Firefox Home, יישום חופשי המאפשר גישה ללשוניות של Firefox, סימניות והיסטוריה.מבוסס על מידע מהמאמר Installing Firefox (mozillaZine KB)‎
Windows והלוגו של Windows הם סימנים Microsoft.
Mac® והלוגו של Apple logo הם סימנים של Apple Inc., ורשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.
Linux® הוא סימן רשום של לינוס טורוולדס בארה"ב ובמדינות אחרות.
הלוגו של Linux זכויות יוצרים 1997 Larry Ewing
הלוגו של Android מבוסס על עבודה שנעשתה ושותפה על־ידי Google
.

// These fine people helped write this article:Tomer Cohen. You can help too - find out how.
Volunteer for Mozilla Support