De inhoud van de huidige pagina op tekst of koppelingen doorzoeken

This page does not exist in Frysk. You have been redirected to the Nederlands version instead. If you would like to localize it into Frysk, click here. You can also see the English version of this page.

Wanneer u in Firefox een website bekijkt, kunt u in de pagina naar woorden en termen zoeken. Firefox laat zien waar de ingevoerde zoekterm verderop in de pagina verschijnt, en laat u al deze plaatsen markeren.

De zoekbalk gebruiken

Om met zoeken naar tekst op een pagina te beginnen:

 1. Open de zoekbalk via één van de volgende methoden:
  • Gebruik de sneltoets Ctrlcommand+F.
  • Klik op de knop Firefox (menu Bewerken in Windows XP) en selecteer Zoeken.
 2. Typ een zoekterm in het tekstveld Zoeken: van de zoekbalk. Terwijl u typt zal Firefox verschijningen van uw zoekterm beginnen te markeren. Find Bar - Win1

  d626fce0914503b9dc4014389e35c80d-1236656573-969-2.PNG
  • Als uw zoekterm niet voorkomt in de pagina die u bekijkt, zal de zoekbalk Tekst niet gevonden tonen.

Om met zoeken naar tekst op een pagina te beginnen:

 1. Open de zoekbalk via één van de volgende methoden:
  • Gebruik de sneltoets Ctrlcommand+F.
  • Klik op de menuknop new fx menu en klik daarna op Zoeken.
 2. Typ een zoekterm in het veld Zoeken: van de zoekbalk. Firefox zal verschijningen van uw zoekterm beginnen te markeren terwijl u typt.
  find fx29
  • Als uw zoekterm niet voorkomt op de pagina die u bekijkt, zal het veld Zoeken: rood worden en ernaast de melding Tekst niet gevonden verschijnen.
  notfound

Wanneer de zoekbalk is geopend, zijn de volgende acties beschikbaar:

 • X: sluit de zoekbalk.
 • Volgende: markeert de volgende verschijning van de zoekterm die u hebt ingevuld.
 • Vorige: markeert de vorige verschijning van de zoekterm die u hebt ingevuld.
 • Alles markeren: markeert alle verschijningen van de zoekterm die u hebt ingevuld. Klik nogmaals op Alles markeren om het markeren uit te schakelen. Find Bar - Win2

  d626fce0914503b9dc4014389e35c80d-1236656573-969-3.PNG
 • Hoofdlettergevoelig: maakt het zoeken hoofdlettergevoelig. Als u naar zoekterm zoekt, worden normaal gesproken ook verschijningen van Zoekterm op de pagina gevonden met de zoekbalk. Als Hoofdlettergevoelig is geselecteerd, worden alleen de termen gevonden zoals u deze hebt ingetypt.
 • X: sluit de zoekbalk.
 • Pijltjes Volgende en Vorige: vindt elke verschijning van de ingevoerde zoekterm.
 • Alles markeren: markeert alle verschijningen van de ingevoerde zoekterm. Klik nogmaals op Alles markeren om het markeren uit te schakelen.
 • Hoofdlettergevoelig: maakt het zoeken hoofdlettergevoelig. Als u naar zoekterm zoekt, worden normaal gesproken ook verschijningen van Zoekterm op de pagina gevonden met de zoekbalk. Als Hoofdlettergevoelig is geselecteerd, worden alleen de termen gevonden zoals u deze hebt ingetypt.

Snel zoeken

De balk Snel zoeken is handig voor snelle zoekopdrachten en bedoeld om na enkele ogenblikken te verdwijnen. Deze bevat geen knoppen voor Volgende, Vorige of Alles markeren, zoals de volledige zoekbalk.

Druk op de toets / (het ‘forward slash’-teken) om de balk Snel zoeken te openen. Typ vervolgens waarnaar u wilt zoeken.

Alleen in koppelingen zoeken

Als u naar termen wilt zoeken die in koppelingen verschijnen op de pagina die u bekijkt:

 1. Typ ' (enkel aanhalingsteken) om de balk Snel zoeken (alleen koppelingen) naar voren te brengen.
 2. Typ een zoekterm in het veld Snel zoeken (alleen koppelingen). De eerste koppeling die de term die u hebt getypt bevat zal worden geselecteerd.
 3. Klik op Ctrlcommand+G om de volgende koppeling die uw zoekterm bevat te markeren.

Om de balk Snel zoeken te sluiten wacht u een ogenblik en drukt op de Esc-toets op het toetsenbord, of klikt u in een gedeelte van de pagina dat geen onderdeel uitmaakt van de balk Snel zoeken.

Zoeken terwijl u typt op een pagina

Firefox kan beginnen met zoeken naar ingevoerde termen zonder de zoekbalk te openen. Om deze functie in te schakelen:

 1. Klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox en selecteer Opties.Klik boven in het Firefox-venster op het menu Extra en selecteer Opties.Klik in de menubalk op het menu Firefox en selecteer Voorkeuren….Klik boven in het Firefox-venster op het menu Bewerken en selecteer Voorkeuren.

  Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Opties.Voorkeuren.

 2. Selecteer het paneel Geavanceerd.
 3. Klik op het tabblad Algemeen.
 4. Plaats een vinkje voor Naar tekst zoeken wanneer ik begin met typen.
 5. Klik op OK om het venster Opties te sluiten.Klik op Sluiten om het venster Voorkeuren te sluiten.Sluit het venster Voorkeuren. Sluit de pagina about:preferences. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Nadat u deze functie hebt ingeschakeld:

 1. Typ een zoekterm terwijl u een website bekijkt. Terwijl u typt wordt de eerste verschijning van uw zoekterm gemarkeerd.
 2. Klik op Ctrlcommand+G of F3 om de volgende verschijning van uw zoekterm te markeren.

Om de balk Snel zoeken te sluiten wacht u een ogenblik voordat deze verdwijnt of klikt u op de Esc-toets van het toetsenbord om deze onmiddellijk te sluiten. U kunt ook in een gedeelte van de pagina dat geen onderdeel uitmaakt van de balk Snel zoeken klikken om deze te sluiten.

Noot: omdat de balk Snel zoeken bedoeld is om na enkele ogenblikken te verdwijnen bevat deze geen opdrachten voor Volgende, Vorige of Alles markeren die de volledige zoekbalk wel heeft.

Als u vindt dat de balk Snel zoeken storend werkt tijdens het typen in tekstvelden, zie dan Snelzoekbalk wordt geopend tijdens het typen in tekstvelden.

Wie dit artikel behelpsum? Ien momint...

These fine people helped write this article: Tonnes. You can help too - find out how.