Een veilig wachtwoord in Firefox aanmaken

Dizze side bestiet net yn it Frysk. Yn stee dêrfan binne jo nei de Nederlandse ferzje trochferwizen. As jo de side nei it Frysk oersette wolle, klik dan hjir. Jo kinne ek de Ingelske ferzje fan dizze side besjen.
Dit artikel beschrijft hoe u een veilig wachtwoord kunt aanmaken in Firefox versie 74 en hoger.

Wanneer u een nieuwe account aanmaakt op een website, kan het lastig zijn om een uniek en veilig wachtwoord te bedenken. Wanneer u zich registreert voor een nieuwe account, kan Firefox een veilig wachtwoord voor u aanmaken.

Een nieuw wachtwoord aanmaken

Firefox kan automatisch willekeurige, veilige wachtwoorden voor u aanmaken wanneer u een nieuwe account aanmaakt:

 1. Klik op het wachtwoordveld op een website. De optie om een veilig wachtwoord te maken wordt automatisch getoond.
 2. Klik op Een veilig aangemaakt wachtwoord gebruiken om het veld in te vullen. Firefox onthoudt ook uw nieuwe aanmeldgegevens voor die website.
  • Als het aangemaakte wachtwoord niet aan de eisen van de website voldoet, dan kunt u op het wachtwoordveld klikken om het wachtwoord te tonen, zodat u het kunt bewerken om aan de eisen te voldoen.
 1. Klik op het wachtwoordveld.
 2. Klik met de rechtermuisknopKlik terwijl u de Control-toets ingedrukt houdt op het wachtwoordveld om het contextmenu te openen.
 3. Selecteer Aangemaakt wachtwoord gebruiken…
  use-generated-password
 4. Firefox maakt een wachtwoord aan. Klik op Een veilig aangemaakt wachtwoord gebruiken om het veld automatisch met dit wachtwoord in te vullen.
  generated-password
 5. Firefox slaat het wachtwoord voor deze website op in Lockwise. Het wachtwoord kan dan worden opgehaald om het te bevestigen.

Lees Wachtwoorden in Firefox desktop beheren met Firefox Lockwise om uw wachtwoorden te bekijken en te bewerken.

Tip: Als u uw eigen wachtwoord bedenkt, onthoud dan dat u deze niet op meerdere websites gebruikt en dat het niet makkelijk te raden mag zijn. Klik hier voor meer info over hoe u uw eigen veilige wachtwoord kunt maken.

Wie dit artikel behelpsum?

Ien momint...

Dizze aardige minsken hawwe holpen by it skriuwen fan dit artikel:

Illustration of hands

Frijwilliger wurde

Lit jo ekspertize groeie en diel dizze mei oaren. Beäntwurdzje fragen en ferbetterje ús kennisbank.

Mear ynfo